Andreas Brünniche

Weilbach information

Genealogy

Brünniche, Andreas Pedersen, 1704-1769, maler. *4.4.1704 i Roskilde, ?4.11.1769 i Kbh., begr. smst. (Trin.). Forældre: Drejer Peder Jacobsen B. og Anne Marensdatter. ~7.6.1735 i Kbh. med Margrethe Hvass Thrane, *17.2.1703 i Århus, ?26.11.1762 i Kbh., datter af købmand Morten Mortensen T. og Mette Sørensdatter Lyngbye.

Biography

Andreas Brünniche var i begyndelsen stærkt præget af J.S. Wahl og Andreas Møller, også fra Balthasar Denner kan nogen påvirkning spores i hans ungdom. Men fra ca. 1750 blev hans farveskala under indflydelse af Johan Hørner lysere, og i løbet af 1750erne kom også Pilo til at sætte sit præg på hans stil. Barokkens portrætskema, som endnu præger det Scheelske dobbeltportræt fra 1753, er i de fleste billeder afløst af en lettere rokokostil som i de to senere gruppebilleder med komplicerede kompositioner fra omkring 1760. De tre nævnte gruppeportrætter er i al deres stivhed og kejtethed betydningsfulde værker i samtidens danske kunst og hovedværker i hans egen. Den evne til at skildre en individualitet, som kendetegner den store portrætkunst, savner B., og heller ikke i billedkomposition har han sin styrke. Hans bedste egenskaber er hans evne til at gengive stoffer, og hans sikre farvesans, og formodentlig er det disse egenskaber, der har skaffet ham den store popularitet, han nød i samtiden.

Education

Synes 1733 eller før at være kommet i kontakt med Kunstkammeret; restaur. dette år Heinrich Dittmers store maleri, Frederik III på lit de parade 1670 i Roskilde Domk.; elev af J.S. Wahl, der 1737 tiltrådte som kunstkammerforvalter.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Christian I (1735, malet til Kunstkammeret); Christian II (som forannævnte); selvportræt (1735, Fr.borgmus.); portræt af hustruen (som forannævnte); Kristi dåb (1738, Trinitatis K., Kbh.); Poul Vendelbo Løvenørn (1740, Fr.borgmus.); Nicoline Danneskiold-Samsøe, f. Rosenkrantz (1742, Gisselfeld); Henrik IV af Reuss (1742, Sorø Akad. og Ledreborg); Chr. Braëm (1743, Fr.borgmus.); Christen Scheel som barn (1754, Gl. Estrup); Christian Gersdorff (1747, Gisselfeld); Vibeke Margrethe Juel (1752, Valdemarsslot og Fr.borgmus.); prinsesse Sophie Frederikke af Glücksburg (1752, Vallø og Fr.borgmus.); Knud Trolle (1753, Rosenholm) og hustru Birgitte f. Restorff (1753, smst. og Gavnø-fonden); J. Begtrup (1754, Horsens Statssk.); Christian Bagge (1754, smst.); J.S. Schulin (Valdemarsslot) og hustru Catharina Maria f. von Møsting (smst., 1755 modtog B. betal. af grevinde Schulin for et portræt); Peder Hersleb (1757, Fr.borgmus.); Jens Worm (1758, Horsens Statssk.) og hustru Anna f. Müller (1758, smst.); Anders Skeel og hustru Charlotte Amalie f. Charisius (1758, Fr.borgmus., dep. Gl. Estrup); A.N. Ryge (1759, Roskilde Katedralsk.); Holger Rosenkrantz (1759, Fr.borgmus.); prinsesse Charlotte Amalie (1759, Fr.borgmus., dep. Nat.mus., Kbh.); Christian VII (1764, Vemmetofte); dronning Sophie Magdalene (helfig. en face, 1764, Rosenborgsaml. og Fr.borgmus.); A.C. Teilmann (1765, Roskilde Katedralsk. og Orebygaard); ubek. mand, måske kunstnerens søn (ca. 1765, Stat. Mus. for Kunst, tidl. Fr.borgmus.). Gruppebilleder: Jørgen Scheel og hustru Charlotte Louise f. von Plessen (dobb.portr., helfig., 1753, Gl. Estrup); Hans Christopher Hersleb med hustru Catharine Magdalene f. Munck og to børn, siddende i en sofa omkring et bord (ca. 1760); Det Jarlsbergske familiebillede, Frederik Wilhelm Wedel Jarlsberg og hustru Charlotte Amalie f. Bülow med 5 børn, grupp. omkring et klaver (tilskr., ca. 1760, Jarlsberg, Norge).

Literature

J. Brønniche: Stamtavle over familien Brønnich m.fl., 1910, 12; Kunstmus. Aarsskr. 1914, 105f; Chr. Elling: Rokokoens Portrætmaleri, 1935, 12-15; Bo G. Wennberg: Svenska målare i Danm., Lund 1940; Danm. Kunst, II, 1960-65, 37; G. Helde i: Jarlsberg, 1983, 344.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.