Em. Bærentzen

Weilbach information

Genealogy

Bærentzen, Emilius Ditlev, 1799-1868, portrætmaler og litograf. *30.10.1799 i Kbh., ?14.2.1868 smst. Forældre: Fyrbøder i kancelliet Christian B. og Marie Kirstine Hansen. ~1829 med Frederikke Helene Marie Winning, *29.4.1801 i Kbh., ?13.9.1849 smst., datter af proviantforvalter i Marinen Poul Hansen W. og Johanne Marie Lund.

Biography

Em. Bärentzen var både som portrætmaler og litograf uhyre produktiv. Under uddannelsen nød han Kunstakademiets bevågenhed. Der var store forventninger til ham, og man sørgede for, at han fik økonomisk støtte til at studere tysk og fransk kunst i tre år. Inden rejsen havde han udstillet omkring 30 malerier, bl.a. fem "familiestykker". I dem skildrede han med ægthed det solide borgerskabs hverdagsliv, et motiv guldaldermalerne netop i de år havde taget op og fordybet sig i. Efter hjemkomsten fra Paris blev B. i 1830rne og 40rne en af hovedstadens mest søgte portrætmalere, og han gengav de kendte ansigter elegant, sobert, uden den store psykologiske indføling, men efter tidens smag. For eftertiden er B.s betydeligste indsats nok den, at han forbedrede den litografiske teknik, inspireret af fransk grafisk kunst. I Paris udførte han et portræt af sig selv og et af hustruen, men ellers ved man ikke, hvor eller hos hvem han studerede faget. Efter et par ikke helt vellykkede forsøg herhjemme oprettede han 1837 sammen med H.L. Danchell Em. Bärentzen & Co.s litografiske Institut, som kom til at beherske den danske litografiske virksomhed mange år frem med B. som leder indtil 1843. Her udgav man kendte folks portrætter og støttede den udvikling, genremaleriet i de år gennemgik fra Eckersberg-tidens forbeholdne miljøskildring til Marstrand-tidens scenerier. En speciel interesse havde B. for teatrets verden. Efter hustruens død aftog hans virkelyst betydeligt, og han gav sig hovedsageligt af med at kopiere gamle mestre.

Education

I apotekerlære i Nyk. S. 1813; ansat i et regeringskontor i Christianssted på St. Croix et par år senere; tilbage til Kbh. ca. 1820; tog juridisk eksamen; Kunstakad. Kbh. 1821-29; udd. som portrætmaler; privatelev af C.W. Eckersberg; lille sølvmed. 1826; store sølvmed. 1827.

Travels

Berlin, Dresden, München 1830; Paris 1831- 32.

Occupations

Litografisk virksomhed.

Scholarships

Fonden ad Usus Publicos 1830-32. Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1835.

Exhibitions

Charl. Forår 1826-30, 1832-40, 1842-45, 1849, 1851; Teaterudst., Kbh. 1898; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. jødiske Kunstnere, Kunstforen., Kbh. 1908; Portrætter tilh. Univ., Kbh. 1919; De ukendte Guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Indenfor murene, smst. 1984; Det kgl. Teaters kunstnere, Fr.borgmus. 1984; Hos hofvinhandleren i Store Strandstræde, Nivaagaard 1985.

Artworks

Familien Winther (1827, Nat. Gal. of Scotland); forarb. til samme (Kbh. Bymus.); Familien Tutein (1828, smst.); Det Schramske familiebillede (1829, Nationalmus., Brede); Anders Ancker (Kbh. Bymus.); dennes hustru Henriette Axeline f. Hambro (smst.); sønnen Carl Andreas (1829, smst.); En 110 år gammel invalid (1833, Stat. Mus. for Kunst); C.W. Eckersberg (1835, Jægerspris); Frederikke Nicoline Larcher, f. Lange (1835, Teatermus.); Slotspræst Søren Schiødte (1836, Fr.berg K.); Søren Ludvig Tuxen (1837, Fr.borgmus.); Vandmester Jens Sørensen (1838, Kbh. Bymus.); Adam Oehlenschläger (1839, Bergens Billedgal.); Regine Olsen, Søren Kierkegaards forlovede (1840, Kbh. Bymus); J.N. Madvig (ca. 1840-42, Kbh. Univ.); Augusta Nielsen (ca. 1840, Teatermus.); Johanne Luise Heiberg (1841, Thorvaldsens Mus.); do. (Teatermus.); Orla Lehmann (1841, Fr.borgmus.); Frederik VI på lit de parade (1841, smst.); Christian VIII (udst. 1842, Jægerspris); Dronn. Caroline Amalie (som førnævnte); J.C. Gundelach Møller (1842, Kbh. Univ.); Laurids Skau (1844, Fr.borgmus.); Johan Fr. Schlegel (ca. 1847, smst.); hans hustru Regine f. Olsen (1847, smst.); Klarinettisten Mozart Petersen (Det kgl. Teater); Operasangerinden Catharine Simonsen f. Rysslaender (o. 1844-45, smst.); H.P. Holst (Fr.borgmus.); Steen Andersen Bille (smst.); tegn. på Fr.borgmus.; Kbh. Bymus.; Teatermus. m.fl.; grafik i Kobberstiksaml. og i Fr.borgmus.

Literature

C. Nyrop i: Skandinavisk Bogtrykker Tid., 1871, 187-89 ; P. Krohn i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 147-49; Poul Skadhauge i: Tilskueren, 1937, II, 248-52; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938, 236-39; Johanne Luise Heiberg i: Fra det Heibergske Hjem, 1940; Lauritz Nielsen: Den da. Bog, 1941, 197; Jørgen Sthyr: Da. Grafik, 1800-1910, 1949; Torben Holck Colding i: Jægerspris Slot, 1974; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.