Conrad Christian Bøhndel

Weilbach information

Genealogy

Bøhndel (Bøndel), Conrad Christian August, 1779-1847, portrætmaler og litograf. *7.3.1779 på gården Store Tønde i Hostrup Sogn, Slogs Herred, ?18.12.1847 i Slesvig, begr. smst. Forældre: Forpagter Christian August B. og Frederikke Louise Staack. ~30.7.1816 i Hamburg med Anna Maria Struck, *29.5.1777 smst., ?15.6.1830 i Slesvig, datter af slagterm. Johann Christopher S. og Catharine Maria Behrens.

Biography

Conrad Christian Bøhndel hørte i sin studietid ved Kunstakademiet i København til kredsen omkring C.D. Friedrich og sluttede et nært venskab med Phillip Otto Runge, da denne kom til København i 1799. Af dennes breve vides det, at B. deltog i de øvelser, Runge foranstaltede, fordi han var utilfreds med Kunstakademiets undervisning. På Runges opfordring besøgte B. ham i Dresden i 1802. Derefter rejste han til Rom, hvor han studerede videre og knyttede sig til kunstnerne omkring Thorvaldsen. Gennem studiekammeraten J.L. Lund, som han holdt kontakt med hele livet, fik han adgang til den dansk-tyske koloni og har bl.a. kendt Herman Schubart, Frederike Brun og J.F. von Rumohr. I 1810 og 1811 viste han eksempler på sin kunnen for Kunstakademiet i København, men fik afslag i 1813 på en ansøgning om bolig på Kunstakademiet. Derefter flyttede han til Slesvig by, hvor han fortsatte som portrætmaler. B.s hovedindsats skal søges inden for raderkunsten og litografien. Han fik tilladelse til at restaurere, gennemtegne og udgive hele Brüggemanns altertavle med tekst af N.L. Høyen (Schleswig Domkirke). I årene 1824-32 gengav han tavlens komposition i 34 plancher, som både har dokumentarisk betydning ved de omhyggelige gengivelser af alle detaljer og er banebrydende inden for brugen af litografien. De evner, som vennen Runge og kunstkritikeren Rumohr anede, uden at de kom til udtryk i hans grove maleteknik og usikre farveholdning, udvikledes gennem begejstringen for Brüggemann og ved brugen af de grafiske teknikker.

Education

Kunstakad. Kbh., elev af N. Abildgaard og Jens Juel; lille sølvmed. jan. 1798; store sølvmed. jan. 1799.

Travels

Fra Sønderjylland til Kbh.; Dresden 1802; herfra til Rom, hvor han opholdt sig til 1810; hjemrejse via Hamburg til Kbh.

Occupations

Scholarships

Fonden ad Usus Publicos 1802, 1806, 1830. Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1812, medl. 1813 (på portrætterne af H.E. Schimmelmann og C.F. Hansen).

Exhibitions

Charl. Forår 1810-11, 1825; Kunstværker fra det 18de og 19de Aarh. tilh. Akad., Kunstforen., Kbh. 1929; Sønderjydsk Udst., Charl.borg 1937.

Artworks

Dobbeltportræt af Rafael og Perugino, kopi efter Rafael: Skolen i Athen, Vatikanet (1803-09, Kunsthalle zu Kiel); H.E. Schimmelmann (1813, Kunstakad.); C.F. Hansen (1813, smst.); Madam Grønland (1813, Stat. Mus. for Kunst); tegn. efter Brüggemanns Bordesholmer Alter (Landesbibl. Kiel) publ. i litografi; 35 tegn. af rammefigurer (Kunsthalle Kiel); desuden arb. i Landesmus. Schloss Gottorf.

Literature

Lilli Martius: Die schlesw.holst. Malerei im 19. Jahrh., 1956; Gunnar Berefelt: Phillipp Otto Runge zwischen Aufbruch und Opposition 1777- 1802,1961; Jörg Traeger: Philipp Otto Runge und sein Werk, 1975; Alexander Grünewald (ed.) og Horst Appuhn: Der Bordesholmer Altar des Meisters Hans Brüggemann, gezeichnet von C.C.A.B. 1822-32, 1979; Paul Zubek i: Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte 1979-80, hf.2427; Marianne Brøns i: De lyse Sale, Festskrift til Bente Skovgaard, 1990, 74-85. Breve til J.L. Lund (Det kgl. Bibl.).

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.