Juliette Willumsen

Weilbach information

Genealogy

Willumsen, Juliette Alma Nikoline, 1863-1949, billedhugger. *20.4.1863 i Kbh., ?27.9.1949 på Fr.berg, urne på Vestre Kgrd. Forældre: Kgl. agent, brændevinsbrænder Christen Hansen Meyer og Olga Julie Augusta Klamke. ~7.3.1890 i Kbh. med maler og billedh. Jens Ferdinand Willumsen, *7.9.1863 i Kbh., ?4.4.1958 i Cannes, søn af værtshusholder, senere herreekviperingshandler Hans W. og Ane Kirstine Jensen. Ægteskabet opl.

Biography

Juliette Willumsen arbejdede kun kort tid som kunstner, mens hun var gift med J.F. Willumsen og har næsten udelukkende modelleret værker til udførelse i hvid fajance eller porcelæn. En række graciøse figurer, enkeltvis eller i grupper, viser langlemmede kvinder med yndefulde bevægelser, iført gevandter, som smyger sig til kroppen. Skrivetøj med 4 figurer er udført i Paris, hvor W. kunne se eksempler på art nouveau, hvilket fornemmes i denne gruppes rytmiske forløb, som får de 4 kvinder til næsten at smelte sammen til en organisk helhed. W.s figurer vakte opmærksomhed i samtiden, fordi hun tidligt anvendte en dekorativ stil, som omkring århundredskiftet slog igennem i Danmark under betegnelsen Skønvirke.

Education

Tegneunderv. hos S. og G. Vermehren; malede hos Oscar Matthiesen.

Travels

Paris 1893-94; Spanien ca. 1918 til slutn. af 1920rne.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Kaiser Wilhelm Mus., Krefeld 1897 (Bing og Grøndahl); Den frie Udst. 1897-98, 1900, 1904; Ny da. Kunstindustri, Kunstindustrimus. 1901; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst. 1920; Foren. for Kunsthaandv., Jub.udst. 1932; J.F. Willumsen og Den frie Udst. første år 1891-98, J.F. Willumsens Mus. 1982; J.F. Willumsens keramiske værker 1891-1900, smst. 1986.

Artworks

Ung italienerinde (buste i brændt ler med emalje, 1895); skrivetøj med 4 kvindefigurer (hvid fajance, 1896, Kunstindustrimus. i Leipzig og Kbh.). Statuetter: Amerikansk sangerinde (hvid fajance, 1896, J.F. Willumsens Mus.); 3 danserinder (udst. i gips, 1900, i porcelæn, udf. hos Bing og Grøndahl 1901); Knælende kvinde sætter sit hår (hvid fajance, 1897, Kunstindustrimus., Kbh. og Victor Petersens Willumsen saml., herregården Mygdal, Odden); skrin med 4 relieffer (stentøj med hvid emalje, udst. 1898); Kvindelig figur med et spejl (gips, udst. 1904).

Literature

Tidsskr. for Kunstindustri, 1898, 214; Kunst, II, 1900 (N. Lützhøft og S. Michaëlis); Fru Martins Magasin, 1913, 15f (E. Hannover); Pol. 13.9.1942; Den frie Udst. gennem 50 år, 1942, 46, 50; Leila Krogh (udg.): Løvens breve, 1987. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.