Hermann Carmiencke

Weilbach information

Genealogy

Carmiencke, Johann Hermann, 1810-1867, maler. *9.2.1810 i Hamburg, ?15.6.1867 i Brooklyn, USA, begr. smst. Dansk indfødsret 1845. Forældre: Arbejdsmand Meinert Jasper C. og Anna Elisabeth Paulsen. ~22.5.1838 i Kbh. med Marie Wilhelmine Karoline Klein, *28.12.1817 i Kbh., ?4.4.1882 i Brooklyn, datter af bagerm. Ludvig (Louis) K. og Cathrine Magdalene Müller.

Biography

Hermann Carmiencke var først elev af J.C. Dahl i Dresden, men på dennes opfordring søgte han ind på Kunstakademiet i København. Med sin forkærlighed for monumentale tyske bjerglandskaber kom han til at danne mellemled mellem landskabsmaleriet i Dresden og den danske kunst. Han videreførte dog hverken Dahls eller C.D. Friedrichs kunstneriske linie. Med sin motivopfattelse kan han have øvet indflydelse på yngre malere som J.Th. Lundbye. I flere perioder opholdt han sig hos sin beskytter, grevinde von Schönburg på Wechselburg ved Leipzig. I Danmark opnåede han Christian VIIIs gunst og solgte flere malerier til Den kgl. Malerisamling (nu Stat. Mus. for Kunst). På grund af de nationale modsætninger efter den slesvig-holstenske krig 1848-51 udvandrede han i 1851 til USA og slog sig ned i New York, hvor han fik betydning for kunstlivet og opnåede anerkendelse. Mens hans oliestudier kan være levende malet, er der ofte en vis tørhed i de store kompositioner.

Education

I malerlære i Hamburg; elev af J.C. Dahl i Dresden 1831-34; Kunstakad. Kbh. 1834-36 (gipssk.); privat elev af C.W. Eckersberg.

Travels

Dresden 1831-34; til Kbh. 1834; Sydtyskland, Sachsen 1835-36, 1837-41; Sverige (Småland) og Norge 1841; München og Tyrol 1842; Italien 1845-46; Sachsen 1847; emigrerede til USA 1851.

Occupations

Tegnelærer for grevinde von Schönburg på slottet Wechselburg i Sachsen 1835-36; medstifter af Brooklyn Acad. of Design 1866; medl. af best. og lærer smst. 1866-67.

Scholarships

Akad. 1845-46.

Exhibitions

Charl. Forår 1835-51; Univ. Kbh. 1843; Nat. Acad. of Design, N.Y. 1853-59; Pennsylvania Acad. of Fine Arts, Philadelphia, 1855, 1867; Brooklyn Art Association, N.Y. 1859-66; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kopenhagen-Hamburg-Altona, Künstlerische Beziehungen 1750-1850, Altonaer Mus., Hamburg 1968; Da. kunst 1825- 55, Kunstforen., Kbh., 1975; De ukendte guldaldermalere, smst. 1982; Tegnekunst på Nivaagaard 2, 1984; Kunst des Biedermeier 1815-1835, Bayrisches Nat.mus., München 1988-89; Kunstnerforen. af 18. Nov., Thorvaldsens Mus. 1992-93 (jub.udst.). Separatudstilling: Smithsonian Inst., Washington D.C. 1973 (Drawings and Watercolours).

Artworks

Alsteren ved Püppelbüttel (1833, Hamburger Kunsthalle); Skovparti ved Hellebæk, eftermiddag (1835, Stat. Mus. for Kunst); Sydtysk bjerglandskab (1836); Slottet Kriebstein ved Zschoppau i Sachsen (1838, Stat. Mus. for Kunst); Egn i Oberlausitz med udsigt til Böhmen (ca. 1840, smst.); Parti ved Lillehammer (1842, Sønderjyll. Kunstmus.); Skovparti ved Hellebæk (ca. 1842, Stat. Mus. for Kunst); Etschdalen ved Bozen med ruinerne af Hasselberg (1845, smst.); Nordamerikansk flodlandskab (1859, Brooklyn Mus.); Fabrik ved Hudsonfloden (Yale Univ. Art Gal., New Haven); 35 landskabsraderinger (1850-51, hovedparten udg. af Kunstforen., Kbh.); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Da. Kunstblad, II, 1838, 182, 199; K.F. Wiborg: Konstudst. 1841, 36f; Andreas Andresen: Die deutschen Maler-Radirer des 19. Jahrh., IV, Leipzig, 1870, 46; M. Blixenkrone Grøn: Slægten Grøn-Müller-Klein, 1905, 19-29; O.P. Hansen Balling: Erindringer, 1905, 57-61; Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; John K. Howat: The Hudson River and its Painters, N.Y. 1972; Janet A. Flint i: J.H.C., Smithsonian Inst., Washington 1973; O. Klose og L. Martius: Skandinavische Landschaftsbilder, Neumünster 1975; Torsten Gunnarsson: Friluftsmåleri före friluftsmåleriet, Uppsala 1989; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989.

Author: Kasper Monrad (K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.