Johannes Carstensen

Weilbach information

Genealogy

Carstensen, Johannes, *1924, maler. *30.1.1924 i Sønderborg. Forældre: NN og Margaretha Cristina C. ~30.10.1964 på Fr.berg med børnehavepædagog Ellen Larsen, *2.9.1930 i Coesfeld, Tyskland, datter af ingeniør Herman Kristian L. og Ruth Høffding Nissen.

Biography

Johannes Carstensen begyndte sin uddannelse som håndværksmaler, men fortsatte som elev på Kunstakademiet i København. Her blev han undervist af Aksel Jørgensen, som sammen med Erik Hoppe var en vigtig inspirationskilde for ham i 1950erne. Billederne fra denne tid er meget mørke. C. anvendte fortrinsvis jordfarver og andre afdæmpede nuancer, dog kan landskabsmotiverne have en rødlig eller orange helhedstone. En studierejse til Paris og Sydfrankrig bidrog til at øge interessen for fransk kunst, og her var det især værker af van Gogh og Georges Braque, som fik betydning for C.s videre udvikling. I slutningen af 1960erne flyttede han til Odsherred, hvor Karl Bovin og kredsen omkring ham arbejdede med landskabsmotiver i lette, lyse farver. Også C.s palet var med tiden blevet lysere, samtidig med at han var begyndt at anvende en pointillistisk maleteknik. Ikke desto mindre blev billeder med mørke farvekombinationer og brede penselstrøg ved med at være en del af hans produktion. C. er meget alsidig i sit motivvalg, og opstillinger og landskabsbilleder ses ved siden af figurbilleder og selvportrætter. Han arbejder gerne med temaer, f.eks. klovner, kranier, masker og både. Alle motiver males ud fra en naturalistisk grundholdning, men kan være så forenklede, at de nærmer sig det non-figurative. C. er meget eksperimenterende, også med hensyn til valg af materialer. Han har arbejdet med mosaik, med olie på lærred og på træ, med akvarel og som tegner og grafiker.

Education

Tekn. Sk., Odense (Albert Elmstedt) 1947-48; Erling Frederiksens Malersk., Kbh. 1949; Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen) 1950- 54.

Travels

Studieophold i Italien 1951; Frankrig, Spanien, Nordafrika 1953; kortere rejser til Kenya, Tyskland, Grækenland, USA, Norden, England, Holland, Belgien.

Occupations

Lærer ved Det jyske Kunstakad. o. 1970; medl. af censurkom. for KE 1958-60, 1964-66; for KP 1976, 1981-82; medl. af Akad.rådet 1975- 77.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1955; Kaufmann 1958; Carlsons Pr. 1959; J.R. Lund 1960; Rigenstrup 1961; Akad. 1961-62; Suhr 1962; Ville Christensen 1969; Foltmar 1970; Eckersberg Med. 1972; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1975; Hessellund 1981; Vilh. Pacht 1986; Heerup 1992.

Exhibitions

KP 1949; KE 1951-55, 1957; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1955; Å-udst. 1958, 1965, 1967; Den Jyske 1959; Da. Købestævne, Fr.cia 1959, 1964; Grønningen 1960-62, 1964-65; Da. Malerkunst, Odense 1965; Modern da. Art, Philadelphia, USA 1967; Corner 1968, 1972-91; Hässelby Slot, Sth. 1969; Fire Malere, Aarhus Kunstmus. m.fl. 1969; Vor tids Odsherred-kunstnere, Pakhuset, Nyk. S. 1977; 5 Malere og 1 billedhugger, Århus Kunstbygn. 1980; Vrå-udst. 1981; Stokrosebanden 1983; Sønderjysk kunst, Sønderborg Bibl. 1983; Østersøbien., Rostock 1985; Gal. Trap, Kbh. 1986; 7 Kunstnere fra Odsherred, Billedværkstedet, Brovst 1986; Kunsten 89, Charl.borg 1989; Koloristerne 1992; endv. udst. på Grænselandsudst. og i Huset i Asnæs. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1959; Kunstnerforbundet, Oslo 1964 (s.m. Emil Gregersen); Kunstforen., Kbh. 1967 (s.m. Søren Kjærsgaard og Poul Winther); Pottegården, Ellinge Lyng 1969 (s.m. Victor Brockdorff, Karl Bovin og Jul. Wederkinck); Holbæk Mus. 1977; Hjørring Sem. 1978; Pakhuset, Nyk. S. 1979; Gal. Nouvelle, Horsens 1981; desuden flere sep.udst. i Clausens Kunsthdl., Kbh., i Gal. Soer, Sorø, i Huset i Asnæs og i flere kunstforen. og inst.

Artworks

Tidligt forår (1950, Socialmin.); Huse (1951); Grusgrav (ca.1952, Arb. Kunstforen.); Landskab med huse (udst. 1954); Selvportræt (udst. 1957); Huse og sol (1958, Sønderborg Slot); Opstilling med oksekranium (smst.); Interiør (1959, Mus. på Koldinghus); Interiør (udst.1960, Tuborg Kunstforen.); Hustage (udst. 1962); Landskab (udst. 1963); Skrammel (1964, Stat. Kunstfond); Collage (udst. 1965, Ny Carlsbergfondet); Masker (1966, Stat. Kunstfond); Kranium (1967, Stat. Kunstfond); Efter slagtning (1968-71, Det da. Inst., Rom); Opstilling (erhv. 1969, Sorø Kunstmus.); Gasmaske (udst. 1969); Havnen i Cagnes (1975, Stat. Mus. for Kunst); Tivoli (farvekridt, udst. 1977); Både på stranden (erhv. 1978, Sønderjyll. Kunstmus.); Opstilling (udst. 1979); Havn (erhv. 1982, Stat. Mus. for Kunst); Kolonihaver (1984, Danm. Lærerhøjsk., Viby); Hvid klovn (1986, Vestre Sk., Grenå); Huse og træer (udst. 1988); Bådeplads (udst. 1989); Frugter (udst. 1990); grafik i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Landskab med sol (mosaik, Håndværkersk., Sønderborg, 1968-71); glasmosaikker til teatret i Sønderborg (1986-89); endv. mosaikker til Holbøl Sk., til Bakkegården, Hørve, til Artillerisk., Sjællands Odde.

Literature

Dan Sterup-Hansen i: J.C., Athenæum, Kbh. 1959; Huset i Asnæs, kat. 1973-1978, 1991-92; Helge Ernst i: J.C., Pakhuset, Nyk. S. 1979; Kurt Sørensen: Odsherreds Malere, 1989. Aviser: Berl. Tid. 19.9.1951; 6.4.1967 (Jan Zibrandtsen); 29.1.1984; Pol. 26.3.1961; 7.6.1979; Sjæll. Tid. 23.7.1971; 1.4.1975; 14.11.1975; Jyll.p. 22.10.1981 (H.P. Jensen); Inf. 14.5.1986. Ugens kunstner (DR TV 1980.).

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.