Erik Clemmesen

Weilbach information

Genealogy

Clemmesen, Erik, 1905-1984, maler og grafiker. *12.5.1905 i Kbh., ?4.1.1984 smst. Forældre: Premierløjtn., senere kaptajn i Infanteriet Carl Christian Ludvig Johan C. og Marie Cathrine Gran. ~22.7.1938 i Hørsholm med Christine komtesse Ahlefeldt-Laurvig, *29.8.1903 på Fr.berg, datter af dir. Andreas Theodor Elias greve A.-L. og Christine Catharine Marie Musaeus.

Biography

Erik Clemmesen startede på arkitektskolen, men skiftede til malerskolen og grafisk skole, hvor han blev en af Aksel Jørgensens mest talentfulde elever. Fra starten blev hans arbejder påvirket af førende franske grafikere som L.-A. Moreau og A. Dunoyer de Segonzac. Et tidligt hovedværk er Rungstedlund, en have. Som maler beskæftigede han sig især med opstillinger, inspireret af fransk malerkunst. Hans grundige undersøgelser af balancen mellem genstandes former og farver kunne føre til en vis overbearbejdning. Farverne blev gradvist lettere, opstillingerne mere umiddelbart opfattet, en udvikling som også gjorde sig gældende i akvareller og gouacher, en lys, grå kolorit, isprængt rosa, grågult, gråbrunt, gråblåt, grågrønt præger de sene arbejder. C. var ved siden af sit kunstneriske virke en højt anset kritiker og pædagog.

Education

Tekn. Sk. 1923-24; Kunstakad. Kbh., bygn.tekn. sk. 1924-27, malersk. (Aksel Jørgensen og Sigurd Wandel) 1927-34, fra 1929 tillige grafisk sk.; elev af Georg Jacobsen, Paris 1933-34.

Travels

Wien 1922; Finland, Tyskland 1923; Berlin, Paris 1931; Paris, Bretagne 1933-34; Frankrig, Italien 1937-38; Tyskland, Italien 1939.

Occupations

Egen malerskole 1938-55; kunstanm. ved Kr. Dagbl. fra 1947; lærer på Kunsthåndværkersk. Kbh. 1955-72; censor for Charl. Forår 1970; kunstn. kons. ved Bing & Grøndahl 1971- ca. 1980.

Scholarships

Raben-Levetzau 1930; Carl Jul. Petersen 1934; Villiam H. Michaelsen 1942; Ny Carlsbergfondets rejsestip. til kunstmedarb. ved dagspressen 1955; Stat. Kunstfond 1964; Henriques 1969.

Exhibitions

KE 1934-35, 1942-43; Charl. Forår 1941-42, 1960, 1969, 1971- 72; Charl. Eft. 1954, 1957, 1959-60, 1963, 1968, 1970; KP 1954; Å-udst. 1965, 1979; Corner 1981; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Den da. kunstudst., Oslo 1946; Kunstakad. jub.udst., Charl.borg 1954; Da. Illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960; Den sorte kunst, Rødovre Hovedbibl. 1974; Nature morte, Rubin & Magnussen, Kbh. 1976; Grafik gennem 150 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad. Kbh. 1983; Vandfarve Societetet i Viborg, Skovgaard Mus. 1986. Separatudstillinger: Vagn Winkel, Kbh. 1934, 1936-37; Fischer & Krarup, Kbh. 1941; Kunsthallen, Kbh. 1945; Athenæum, Kbh. 1951, 1953; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1959; Rubin & Magnussen, Kbh. 1970-74, 1983; Da. Centralbibl., Flensborg 1975; Århus Kunstbygn. 1975 (retrosp.).

Artworks

Rungstedlund, en have (litografier og raderinger med tekst af bl.a. Karen Blixen, 1941); Havnebillede (1956, tidl. Radiumstationen, Kbh.); Løg og vase (1958, Kristeligt Studenter-Settlement, Kbh.); Gule æbler i blå skål (1965, Stat. Mus. for Kunst); Tre æbler på tallerken (1969, Dianalund Nervesanatorium); Glad rytme (1970/71, Himmelev Plejehjem); Rebild Bakker (frimærke, 1972); Europafrimærker (1977, 1978); grafiske arbejder i Kobberstiksaml., Vejle Kunstmus., Blaagaard Sem., Vesterbro Ungdomsgård.

Literature

Dag. Nyh. 31.3.1934; Pol. 21.7.1941; 21.4.1983; J. Rubow i: Bogvennen, 1942, 121-26; E.C. i: Samleren, 1943, 191f; 1944, 52-59, 160f; Helge Christensen i: Philobiblon, 1945, 21f; Nat. Tid. 29.9.1951; Kr. Dagbl. 23.2.1959; 13.9.1965; Berl.Tid. 3.3.1959; 15.5.1975; Aktuelt 18.9.1965; Næstved Tid. 4.3.1971; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.