Ebbe Sadolin

Weilbach information

Genealogy

Sadolin, Ebbe Benedict, 1900-1982, tegner og kunsthåndværker. *19.2.1900 på Fr.berg, ?4.11.1982 smst., begr. på Valløby Kgrd. Forældre: Læge Frode S. og Margrethe Cecilie Bartholdy Møller. ~17.3.1925 i Valløby med maleren, batikkunstner Mana von Hausen, *27.1.1898 i Kristiania (Oslo), ?3.3.1993, datter af maleren Poul Bernhard Werner von H. og Nenni Eugenie Bratteville Magelsen.

Biography

Ebbe Sadolin debuterede som maler i 1919, men markerede sig i det følgende årti først og fremmest inden for kunstindustrien. Han tegnede modeller til vaser, skåle og spisestel i enkle former med en begrænset farveskala, der fremhævede de stoflige virkninger i det matte porcelæn og stentøj. Interessen for moderne boligindretning udmøntedes i modeller til tinarbejder og vægbeklædninger af batik udført sammen med hustruen Mana von Hausen S. Disse vægbeklædninger indbragte S. hæder på verdensudstillingen i Paris 1925. S. bevarede livet igennem forbindelsen til Bing & Grøndahl, selvom han fra midten af 1930rne fik sin første ansættelse som dagbladstegner. Den friere arbejdsproces, hvor resultatet ikke afhang af andre, resulterede i stadig lettere stregtegninger, der snarere antydede end forklarede motiverne. Dagens vignet til dagens digt af Susanne Palsbo blev en fast institution i Berlingske Tidende i en menneskealder. S. nød desuden godt af de mange bogudgivelser i 1940rne og 1950erne, og hans fornemmelse for samspillet mellem tegning og typografi fik her fuld udfoldelse. S. tog udgangspunkt i den ny turismes interesse for rejsebøger fra Europas storbyer, og blandede i en tone af almen dannelse, causeri og småanekdoter underholdning med oplysning. Han var som tegner aldrig socialt bevidst, endsige kritisk, men foretrak en løs og dog detaljerig skildring af umiddelbare indtryk med byens arkitektoniske profil som baggrund for livet på gaden. En nervøst bevæget streg, altid tegnet på stedet, understregede ønsket om letheden i indtrykket, som var det, med hans egne ord, i al hast tegnet bag på en konvolut.

Education

Tekn. Sk. 1918-20; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. (Aksel Jørgensen) 1935-36.

Travels

Island 1919; adsk. rejser i Europa 1920-82; endv. rejser til Østen fra midten af 1950erne.

Occupations

Kunstnerisk medarb. ved Bing & Grøndahl fra 1927; tegner ved Dag. Nyh. og Nat.tid. 1935-43; ved Berl. Tid. fra 1943; medl. af best. for Da. Bladtegnere 1935-49; af best. for Landsforen. Da. Kunsthaandv. fra 1949; red. af Bogvennen 1935-45; censurkom. for Da. Kunsthaandv. og Kunstindustri 1945.

Scholarships

Grand Prix, Paris 1925, (batik-vægbeklædn., s.m. Mana Sadolin), Milano 1951 (keramik); Dipl. d'hon., Barcelona 1929, Paris 1937; Guldmed., Bruxelles 1935; Tuborgfondet 1936, Villiam H. Michaelsen 1940.

Exhibitions

Charl.borg 1921, 1923, 1925-26; KE 1923, 1928. verdensudst., Paris 1925, Barcelona 1929, Bruxelles 1935, Paris 1937; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Europäisches Kunstgewerbe, Grassimus., Leipzig 1927; Grønningen 1932- 33, 1940, 1942-45, 1947-48, 1950, 1955-56, 1958, 1960, 1962, 1965, 1974-76, 1978; Da. Kunststævne, Fyens Forum 1936; Interskand. grafik 1937; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Vild Hvede Udst., Kunstindustrimus. 1941, 1948; Da. Tegnere, Oslo 1948, Sth. 1950; trien., Milano 1951; Købestævnet, Fr.cia 1953-55, 1957, 1962-63; Da. illustratorer 1910-60, Fr.berg Rådhus 1960; Caricaturistes Da., Mus. des Beaux-Arts, Liège 1964; Da. bladtegnere, Nordjyll. Kunstmus. 1980. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn., 1919 (s.m. Jelli Troelstra), 1922, 1926; Winkel & Magnussen, Kbh. 1927; Kunstboden, Kbh. 1934; Nasjonalgal., Oslo 1948; Nat.mus., Sth. 1948; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1963 (s.m. Leo Estvad); Selsk. Bogvennerne, Fr.berg. 1970; Det Italienske Kulturinst., Kbh. 1971; Kbh. Bymus., 1973-74; Laholms Kunstgal., Laholm 1975; Møstings Hus, Fr.berg 1980.

Artworks

Billedkunst: Islandsk drikkevise (litografi, udst. 1921); Selvportræt (udst. 1923); Kristus og Maria Magdalene (udst. 1923); Portræt af Johs. Larsen (tegn., 1958, Johs. Larsen Mus.); Byskildringer (fra serien Det forbavsende København, udst. 1974). endv. design, bl.a. batik-vægbeklædn.; modeller til tinarb. (bl.a. for Henning Wolfhagen); porcelæn og stentøj (Bing & Grøndahl); modeller til vaser, skåle og spisestel; opførte marionetteater-forestillinger på Kunstakad. Kbh. 1926. Bogillustrationer (i udvalg): Oluf Friis, Paul V. Rubow, Tom Kristensen: Fr.berg Have, 1935; Ib Lange: Fortrolige Ord, 1936; Eric Dancy: Hyde Park, 1937; Emil Aarestrup: Ritorneller, 1937; Unge Lyrikeres vers til Johs. Jørgensen, 1937; Kaj Munk: Tempelvers, 1939; Virgil: Æneiden, 1941; Monica Redlich: Return to London, 1946; Grethe Heltberg: Rødt mørke, 1947; Frank Heller: Rejse i Schweiz, 1947; Palle Lauring: Rejse i Norge, 1948; Xavier de Maistre: Flickan från Sibirien, 1948; Søren Kierkegaards Jyllandsrejse, 1948; Alfred de Museet: Bekendelser af et barn af Århundredet, 1949; Fredrik Böök: Strövtåg i Danmark, 1949; Walter Schwartz: Man havde tid til at blive voksen, 1955; Poul Carit Andersen: Rejse i Italien, 1972. Skriftlige arbejder: Adsk. bøger, bl.a. Vor bolig. Indretning og bohave, 1927; København i Tusmørke, 1940; En lang række udgivelser med vandringer: i London, 1950; i Paris, 1951; København, 1952; i Stockholm, 1952; fra Florens til Rom, 1954; i Venedig, 1956; i Italien, 1958; i Rom, 1959; i Wien, 1961; i Firenze 1962; i Grækenland, 1964; på Mallorca, 1969; mellem bøger, 1970; i Venedig, 1972; på Rhodos, 1976; i Frederiksberg Have, 1978; endv.: Møde med Østen, 1963; Rejser og Streger, 1967; Tivoli, 1968; Min stue er større end den er, 1969; Drengen og katten, 1976; Forbavsende København, 1979; Tegneri, gråd og indre glæder, 1980; endv. artikler om moderne tegnekunst, møbler og boligmontering, keramik; indlæg til da. og svenske tidsskr. og dagbl. fra 1927; repr. i Kobberstiksaml.; Det kgl. Bibl., Billedsaml.; Johs. Larsen Mus.; Storstrøms Kunstmus.; Bergens Billedgal.; Nasjonalgal., Oslo; Nat.mus., Sth.; Mus. i Tokyo; Grassimus., Leipzig; Metropolitan Mus., N.Y.; Brooklyn Mus.; Württembergisches Mus., Stuttgart; Mus. i Chemnitz.

Literature

Sig. Schultz i: Skønvirke 1927, 11-14, 110; samme i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1928, 153-58; Merete Bodelsen i: Samme, 1940, 76-78; Lauritz Nielsen: Den da. Bog, 1941; Lars Rostrup Bøyesen (indl.): Tegninger af E.S., 1946; Holger Jerrild i: De grafiske Fag, 1946, 46-48; E.S. Tegninger (forord ved Henrik Sørensen), Kat., Nasjonalgal., Oslo 1948; Walter Schwartz: Da. Illustrationskunst, 1949; Vennernes hilsen til E.S., 1950; Poul Carit Andersen (red.): E.S., en hilsen fra venner i anledn. af tresårsdagen 19.2.1960; Mirjam Gelfer Jørgensen: Da kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens håndskrift 1983, 17, 100, 124-26, 149-50; Hans Bendix og Erik Werner i: Kat. Grønningen, 1983.

Author: Louise C. Larsen (L.C.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.