Ludvig Messmann

Weilbach information

Genealogy

Messmann, Carl Ludvig Ferdinand, 1826-1893, maler, tegner og litograf. *15.3.1826 i Kbh., ?1.12.1893 i Göteborg. Forældre: Kukkenbager, oblatfabrikør Ludvig Ferdinand M. og Karen Andreas. ~11.6.1847 i Kbh. med Jensine Florentine Messmann, *24.10.1818 smst., ?13.8.1889 i Göteborg, datter af nålemager Jens Vilhelm M. og Maren Cathrine Kjær.

Biography

Ludvig Messmann var uddannet i den eckersbergske tradition. Hans motivskildringer er klare og præcise, præget af den akademiske skoling og ofte udført med stor omhu og sans for detaljen. Til hans motivkreds hørte bl.a. København og det nære opland. I 1852 boede M. i Roskilde, og fra den tid og tidligere kendes arbejder, der også har et stemningsvækkende, naturromantisk præg. Dette gælder f.eks. skildringer af domkirken. Den kunstneriske virksomhed blev fortsat i Sverige, og her er hans arbejder af Göteborg og omegn blevet tillagt en dokumentarisk værdi, fordi de er rige på realistiske detaljer. I denne by blev M. efterhånden kendt som en original.

Education

Elev på Kunstakad. Kbh. 1840-44, nåede ikke ud over frihåndssk.

Travels

Rejste til Sverige i 1850erne; i Malmö 1857; bosat i Göteborg fra 1859.

Occupations

Tegnelærer i Göteborg fra 1850erne; tegnelærer ved Sløjdforen. sk. 1860-66; lærer i frihåndstegn. ved det Chalmerske Inst. 1860- 65.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1850-51, 1853-54, 1856-59; Børsen i Göteborg 1860; kunstudst. i Göteborg 1869; Nord. Kunstudst., Göteborg 1881; För Norden, Helsingborg 1922; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982; Inden for murene, Kunstforen., Kbh. 1984-85.

Artworks

Malerier: Traktørteltene i Charlottenlund Skov (ca. 1840, Øregaards Mus.); Udsigt fra Valby Bakke mod Kbh. (ca. 1845, Kbh. Bymus.); Brand på Adolphs Plads, Kbh. (1850, smst.); Parti ved Strandmøllen (1850); Kronborg Fæstning set fra Helsingør (udst. 1859, tidl. Fr. VII); Utsikt av Göteborg från Landalabergen (1860); Panorama over Göteborg by og havn set fra Hisingssidan (1865). Tegninger: Da. topografiske motiver og naturstudier i Kbh. Bymus.; Øregaards Mus.; Kobberstiksaml.; Billedsaml. Det kgl. Bibl.; Fr.borgmus.; Roskilde Mus.). Raderinger, litografier: Da. topografiske motiver i Kobberstiksaml.; Det kgl. Bibl., Billedsaml.; 9 motiver fra Malmö (litografi, 1857, Malmö Mus.); litograferede plancherne til Harding: Ritlektioner, 1866; repr. i Sverige på Nat.mus., Sth.; Göteborgs hist. Mus.; Malmö Mus.

Literature

Aug. Hafström: De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600-1884, 1884; Hans Wåhlin: Scania antiqua, 1931; Svenskt Konstnärslex., bd. 4, Malmö 1961; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920, 1986.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.