H.G.F. Holm

Artworks

Ill. til Antiqvariske Annaler og Atlas for Nordisk Oldkyndighed, 1818-27 (orig. i Nat.mus., Kbh., for Den kgl. Oldsagskomm.); prospekter til A. Andersen Feldborg: Denmark Delineated, Edinburgh, 1821-24 (senest 1819, stukket af W.H. Lizars); aftegn. af da. middelaldermønter (1821-24, for Det kgl. Mønt- og Med.kabinet); kobberstik til C. Ramus: Beretn. om en i Jorden ... funden Saml. af gamle Mynter, Det Skand. Litteratur Selskabs Skrifter, 20, 1824 (pladerne i Kobberstiksaml.); til samme: Om nogle gamle Mynter ...., samme række, 21, 1826 (som forannævnte); titelvignet til stjernekort (1822, for Det kgl. Søkortarkiv); ill. til W.A. Graah: Undersøgelses-Reise til Østkysten af Grønland, Efter Kgl. Befaling udført Aarene 1828-31,1832 (stukket af faderen og O.O. Bagge, kobberstik, Det kgl. Bibliotek). Prospekter: Udf. en lang række tegn. prospekter fra Kbh. (fra ca. 1820, ca. 700 er bev.); hovedsaml. på Kbh. Bymus.; desuden repr. på Nat.mus., Øregaards Mus., Det kgl. Bibl., Kobberstiksaml., Dronn. Håndbibl., Fr.borgmus. m.fl. Egne publikationer: Prospecter af Kiøbenhavn, (18 akvatinter i 4 hefter, den sidste med kolorering, ca. 1823-25, s.m. faderen, da. og tysk tekst); Sjællands yndigste Egne (6 hefter på 4 blade, beg. 1826, s.m. faderen, Kobberstiksaml., genudg. 1968).

Author: John Erichsen (J.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.