P.V. Jensen-Klint

Artworks

Arkitektur: (Kbh. når ikke andet er nævnt): Villaer: Sofiev. 27, Hell. (1896); Søbakken 15, Skovshoved (1902); Rødsten, Onsgårdsv. 12, Hell. (1905-06); Niels Juelsv. 29, Svendborg (1907); Høyrups Allé 35 (1915); Gardes Allé 36 (1915-20); facade, la Cours forsøgsmølle, Askov Højsk. (1897); Gymnastikinst., Vodroffsv. 49-51, Fr.berg (1897-98); beboelsesejd. Vodroffsv. 47-49 (1899-1900); Fr.havns Bank, Jernbaneg. (konk. 1903, opf. 1904); ventesal, Trianglen (1904-07); Orupgårds forvalterbolig (1905-07); filialk., Vodskov (1906-09, s.m. Fr. Kiørboe og Povl Baumann); komponisten Th. Aagaards hus, Ryslinge (1907); gymnastikhustype for Tegnehjælpen (1908); Smedens Hus, Landsudst. i Århus (1909); Ægirs Apotek, Jagtv. 113 (1909, nedl.); kirkegårdsmur, Fr.havn (1910); Anna K., Bjelkes Allé (proj. 1911, opf. 1913-14, 1921, 1924-28, nuv. alter og prædikestol ikke af J.-K.); Gedser K. (1913-15, s.m. C. Andersen); Grundtvigsk. (proj. 1913, opf. 1921-40); boligbebyg. På Bjerget (1924-26, s.m. V. Wittrup, Charles J. Schou, G. Gøssel); Klintegården, Nyrup Strand (1916-17); Skt. Hans Tveje, nu Fredens K., Odense (1916-20); indretn. til beboelse af Borupgårds lade, Snekkersten (1917); KFUM, Klosterbakken, Odense (1921-23, 2.pr. i konk. 1920, nedr.); Betlehemsk. Menighedshus, Tømrerg. 9 (1929-30); Betlehemsk., Åboulevarden 8 (1930). Projekter: Dronn. Margretes Tårn, Dyrehaven (1904-12); Chr.borg Slot (1906); nat.mindesmærke, Sandbjerg, nær Hørsholm (1907); Fyns Sal, Chr.borg (1911); Grundtvigskapel ved Gl. Vartov (1912, pr. i den 1. konk. om et Grundtvigsmindesmærke, s.m. Ivar Bentsen); 3 proj. til Skovshoved K. (1912- 13); 2 proj., Storbonden og herremanden, Danm. bygn., Den baltiske udst., Malmö (1913, 3.pr., s.m. Kaare Klint); Skt. Pouls K., Århus, kaldet Tveje Aars (1913); brand- og politist., Fr.berg (1915, pr.); bygn. for Købestævnet, Fr.cia (1915); Skt. Lucas K., Århus (1918-19, 2.pr.); indgang til Fælledparken (1919). Maleri: Flere landskabsmal. (indtil o. 1899); Nikolaj tårn uden spir (1902, efter skitse 1895, Bymus.). Skulptur: En lystig amagerbonde på et kålhovede, konk.proj. til springvand på Amagertorv (1890, bronze i Bymus.); 2 relieffer til Kbh. Rådhus, konk.proj. (udst. 1895); gravsten for Marie Andersen, ?1896, Ørslev Kgrd. ved Skelskør; for forpagter C.F.A. Andersen, ?1898, smst.; statuegr. til Dronn. Louises Bro (1899); gravsten for Anna Jacobsen, ?1911, Ryslinge Kgrd.; gravmæle for præsten V.J. Hoff, Ubberup Kgrd. (1908); proj. til Margretes Brønd (1912); mindesten for Chr. Kold, Ryslinge Højsk. (1916); for Jens Nørregaard og Christoffer Bågø, Testrup Højsk. (1916); for C.J. Brostrøm, Viborg (1918); mindebænk for Sophus Berthelsen, Høng (afsl. 1931); mindetavle i anledn. af kgl. besøg, Tuborg (1907); km.stene (1910, 1.pr.); de 4 nulpunktsten på Kbh. byportes plads (opsat 1920-25). Dekorative arbejder: Keramik (o. 1890-97); stuespringvand (udst. 1890); omslag til Tidsskr. for Industri (pr. i konk. 1894); til Skønvirke (1914); adr. til Tuborg Fabrikkers jub. fra Centraltrykkeriet (1900); plakat for Da. Utst., Liljevalchs, Sth. (1919); udk. til Dronn. Dagmars Kilde, Vitten (1900-04); Ørneskabet (dameklædeskab, 1904, Kunstindustrimus.); endv. møbler; repr. i Kunstindustrimus. Skriftlige arbejder: Skriftbog til Brug ved Vet.- og Landbohøjsk., 1894, 2.udg. 1904; Bygmestersk., 1911; Den Lidettroende i sin Bekendelse i: Gads da. Mag., 1932, 207-24; endv. adsk. artikler.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.