Ad. Kittendorff

Weilbach information

Genealogy

Kittendorff, Johan Adolph, 1820-1902, litograf. *5.4.1820 i Kbh., ?20.4.1902 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Vævem. Johan Adolph Friedrich K. og Anna Amalie Elisabeth Kuhn. Ugift.

Biography

Ad. Kittendorff stiftede 1850 sammen med litografen J.W. Tegner, som han havde arbejdet sammen med hos Emil Bærentzen, firmaet Tegner og Kittendorff. Det blev snart byens førende litografiske værksted, der dog opløstes ved Tegners død 1893. K. omgikkedes kunstnere som Wilh. Marstrand, Constantin Hansen og Vilh. Kyhn. Som kunstnerisk litograf må især fremhæves hans overføringer af Lundbyes tegninger til Kaalunds fabler og af Rørbyes tegninger til Chr. Winthers digte. Blandt hans betydeligste arbejder er kridtlitografier efter malerier, f.eks. efter Jørgen Sonnes og Niels Simonsens billeder fra 3-års krigen. Gennem årene udkom i serien Billeder efter danske Malere, i alt 186 litograferede blade efter værker af 133 kendte danske malere fra Albert Küchler til Julius Paulsen. Desuden udførte han tegninger til træsnit i bøger, der udkom på broderen Axel K.s forlag. Af selvstændige arbejder kan især fremhæves talrige akvareller med motiver bl.a. fra Dyrehaven og Strandmøllen. K. var gennem mange år en anset tegnelærer på Kunstakademiet i København.

Education

Udlært hos malerm. J.G. Berg 1832; Emil Bærentzens litografiske Inst. 1832; Kunstakad. Kbh. (J.L. Lund) fra 1832, lille sølvmed. 1841, st. sølvmed. 1849.

Travels

Italien, s.m. Wilh. Marstrand, 1869.

Occupations

Ass. i Kunstakad. Kbh., alm. forbered.kl., 1855- 93.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1842, 1844-45, 1849, 1852, 1855, 1858, 1860, 1862, 1864-68, 1871-72, 1874-1902; verdensudst., London 1862, Paris 1889, Chicago 1893; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Konst- och Industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1892.

Artworks

Bogillustrationer: H.V. Kaalund: Fabler for Børn, 1845 (efter J.Th. Lundbyes tegn.); Chr. Winther: Fem og tyve Billeder for smaa Børn, 1846 (efter M. Rørbyes tegn.); desuden enkelte ill. til flg. værker: Chr. Richardt & G. Rode: Fortællinger og Vers, 1866; Chr. Winther: Billedbog for Store og Smaa, 1871; H.J. Greensteen (udg.): Fra Fjeld og Dal, 1875; Carl Andersen & H.J. Greensteen: Prosa og Vers, 1876; Chr. Richardt: Dyrebilleder, 1909; tegn., akvareller og litografier i Kobberstiksaml.; Kbh. Bymus.; Øregaards Mus.

Literature

Pol. 12.12.1892 (E. Hannover); 5.4.1900 (samme); P. Krohn i: Tidsskr. for Industri, 1896, 150f; Bernh. Olsen i: Bogvennen 1900, 43-54; E. Hannover i: Tidsskr. for Industri, 1902, 99f; Litografien i Danm., 1922, 22f; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932, 342f; Danske Tegninger, I-III, 1945; Da. Boghaandv. gennem Tiderne, 1949; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Kaspar Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 83; K. Glamann: Bryggeren, J.C. Jacobsen på Carlsberg, 1990, 244f; Jens Peter Munk i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 49, 1993, 5-36. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.