Johannes Nørretranders

Weilbach information

Genealogy

Nørretranders, Johannes Carl Ferdinand, 1871-1957, maler og tegner. *22.1.1871 i Virum, ?9.8.1957. Forældre: Exam. pharm., senere købmand i Århus Herman Frederik Ferdinand N. og Anna Lisberg Holm. ~1° 3.11.1895 på Fr.berg med Gusta Elisabeth Buch, *19.5.1861 i Kbh., ?19.10.1939 i Helsingør, datter af malersv., senere malerm. Georg Gustav B. og Julie Christiane Candida Ferentz. Ægteskabet opl. ~2° 16.8.1919 i Kbh. med Inge Preetzmann-Aggerholm, *6.7.1884 i Sæby, Løve Herred, datter af apoteker Ludvig P.- A. og Elisa Vilhelmine Bertelsen.

Biography

Johannes Nørretranders var, som bl.a. portrættet af forfatteren Ernesto Dalgas viser, en udmærket portrætmaler. Men det var som bladtegner og illustrator, han især ernærede sig. Efter egne oplysninger udførte han mere end 7000 originaltegninger. Sin største succes opnåede han med illustrationerne af Alexander Dumas' action-mættede musketer-romaner. Udsendt første gang omkring år 1900 blev disse illustrationer relanceret mere end 40 år senere, hvor de dannede basis for en tegneserieagtig udgave af De tre Musketerer og follow-up romanen Tyve Aar efter. Denne forløber for de senere så populære Illustrerede Klassikere blev distribueret af det danske firma Presse-Illustrations-Bureauet og bragt i aviser over hele verden. Under 2. verdenskrig hvor B.S. Ingemanns nationalromantiske middelalderromaner stod i høj kurs, bekostede forlaget Gefion en fin udgave af disse, hvortil N. leverede en række helsidesillustrationer. N.s tydelige, men noget mørke og bastante tegninger er karakteristiske for illustrationskunsten før og under 1. verdenskrig. Hans senere tegninger, bl.a. til Ingemanns romaner er lettere. N., der var bosat i Helsingør, var stærkt optaget af Shakespeare. Sidst i 1930rne blev han involveret i den daværende socialdemokratiske "bykonge" Peder Christensens forsøg på at gøre Marienlyst Slot til en turistattraktion bygget op om Shakespeares Hamlet. På slottet skulle der bl.a. være mindebilleder fra de årlige internationale Hamlet-spil på Kronborg, som blev indledt i 1937, men afbrudt allerede i 1940 på grund af besættelsen. Til det påtænkte museum udførte N. på bestilling af kommunen 12 malerier og 15 tegninger, bl.a. af de to hovedrolleindehavere fra 1938 og 1939, Gustav Gründgens og John Gielgud. Billederne er præget af en dramatisk, senromantisk Shakespeare-tolkning, beslægtet med N.s forståelse af Alexander Dumas og B.S. Ingemann.

Education

Malersv.; Tekn. Sk., Århus og Kbh.; Kunstakad. Kbh. febr. 1890-jan. 1891; derefter Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer).

Travels

Paris 1909-10.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Kunstnernes Studiesk. 1896; KE 1904, 1911; Charl. Forår 1910-12, 1915; Humorist-Salonen, Kbh. 1911; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1941- 42.

Artworks

Malerier: Portræt af Ernesto Dalgas (1893, Fr.borgmus.); Aften hos Lorry Feilberg (1908); Brydere på Montmartre; landskabsbilleder fra Svendborgegnen (1916-24); Portræt af redaktør Carl Bærentzen (Grafisk Mus., Odense); Portræt af sønnen, historikeren Bjarne N. (ca. 1940); en række billeder til minde om Hamletspillene på Kronborg, heriblandt 11 malerier af den tyske skuespiller Gustav Gründgens som Hamlet (1938) og et maleri af den britiske skuespiller John Gielgud ligeledes som Hamlet (1939) (1938-39, til ophængning i Marienlyst Slot, Helsingør Komm. Mus.). Tegninger: Portrættegn. til Politiken fra ca. 1890; senere knyttet til Social Demokraten, København, Aftenbladet og Aftenposten; til ugebladene Ill. Tid. fra 1894, Ill. Familiejournal, Hjemmet, Verdensspejlet og andre; i mange år fast leverandør til forlægger Chr. Erichsens børnebogsforlag, bl.a. af billedark til serien Børnenes Biografteater. Bogillustrationer: Alexander Dumas: Tyve Aar efter, I- II, 1898-99 (s.m. Rasmus Christiansen, Viggo Jastrau og Poul Steffensen); Vilhelm Bergsøe: Falskmøntneren, 1900; Alexander Dumas: De tre Musketerer, 1902; samme: Musketerernes sidste Bedrifter, I-VI, 1902; Carit Etlar: Viben Peter, I-II, 1903; Einar Rousthøi: Pallesholm og dets Beboere, 1906; Th. V.K. Rumohr: Peter Tordenskiold. Historisk Roman, 1907; Svend Lange: La roncière og Marie Morell, 1908; Berthold de Linde: Fra det vilde Vest, 1909; Niels Meyn: Paa farlig Færd, 1925; Percy F. Westerman: Med Luftskib til Nordpolen, 1925; Augusta Grove: Det øde Hus. En Historie fra Nordamerika, 1926; Olaf W. Køster: Den javanske Kris, 1927; H. St. Munch-Steensgaard: Drostens Dreng, 1930; Alexander Dumas: Ti Aar Efter, I-II, 1935; B.S. Ingemann: Kong Erik og de Fredløse, 1940; samme: Valdemar Sejr, 1940; samme: Prins Otto af Danmark, 1941; samme: Erik Menveds Barndom, 1941; Alexander Dumas: De tre Musketerer, 1942; samme: De tre Musketerer. Tyve Aar efter, 1944. Plakater: Holger Danskes By (Helsingør, 1941); repr. på Fr.borgmus.; Teatermus.; Helsingør Komm. Mus.; Grafisk Mus., Odense.

Literature

Nat.tid. 19.4.1923; 8.9.1944; Ekstrabl. 12.4.1933; Helsingør Dagbl. 18.1.1941 (interv.); Berl. ill. Tid. 14.11.1943 (Hamletbillederne); Aftenbl. 9.9.1944 (Pierre Lübecker); Helsingør Dagbl. 10.8.1957; Per Hjald Carlsen: Hist. om en Hjørringdreng og hans virksomheder, 1975, 56f; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983.

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.