Carl Dahl

Weilbach information

Genealogy

Dahl, Niels Carl Michael Flindt, 1812-1865, maler. *24.3.1812 i Fåborg, ?7.4.1865 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Holmens). Forældre: Toldinsp., senere kammerråd Arndt D. og Anna Cathrine Elisabeth Lund. ~26.10.1844 i Kbh. med Pauline Birgitte Weber, *27.12.1815 på Fr.berg, ?25.3. 1850 i Kbh., datter af slagterm. Rudolph Ferdinand W. og Else Cathrine Sørensen.

Biography

Carl Dahl blev i 1835 elev hos C.W. Eckersberg, der da var stærkt optaget af marinemaleriet. D. specialiserede sig i denne genres teoretiske sider og blev selv underviser i perspektivkunsten. D.s lærevillighed og kyndighed blev stærkt påskønnet af E., der i sine sidste år fik hjælp fra D. til at tegne riggen på sine skibsbilleder. Som tegnelærer ved Søkadetakademiet fulgte D. med flåden i krigen 1848-50, hvor flådemanøvrer og træfninger gav ham lejlighed til også at demonstrere sin egen færdighed i at afbilde skibe i forskellige stillinger set i det rette perspektiv. Også i slaget ved Helgoland 1864 var D. med. Hans skildring af træfningen 9.5. blev udsendt som litografi af Kittendorff. D. var hovedsagelig marinemaler, men udførte også topografiske billeder og enkelte genremalerier.

Education

Malerlære på Langeland 1830; opt. på Kunstakad. Kbh. 1835, avanc. til gipssk. marts 1837, mødte ikke her okt. 1842, elev af J.P.Møller, senere af G.F. Hetsch i perspektiv, lærte marinemaleri af C.W. Eckersberg.

Travels

Lissabon med korvetten Flora 1840; Düsseldorf, Köln, Holland, Bruxelles, Paris, Marseille, Toulon, Paris ml. 1852 og 1855; Norge 1861; London, Færøerne 1862.

Occupations

Tegnelærer ved Søkadetakad. 1840-52; lærer ved Kunstakad. Kbh. perspektivsk. okt. 1842-okt. 1848.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1849; Akad. 1851-52; agreeret ved Kunstakad. maj 1857.

Exhibitions

Charl. Forår 1837-38, 1840-46, 1848-50, 1853, 1855-63, 1865; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Barnekowske Saml., Kunstforen., Kbh. 1921; I storm og stille, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; C.W.Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983.

Artworks

Parti fra Larsens Plads (udst. 1840, Thorvaldsens Mus.); Lissabons Red (udst. 1843, Stat. Mus. for Kunst); Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tejofloden (udst. 1844, Thorvaldsens Mus.); Fregat i storm med rebede undersejl (udst. 1846, Stat. Mus. for Kunst); Transportflåden i Svendborgsund 1848 (Fr.borgmus.); Skibe der passerer Kronborg (Neuhausens Pr. 1849, Bruun Rasmussen auk. 587, 1993); Fransk linieskib i Middelhavet (hvorpå D. kom om bord 1857); Havnemiljø i Korsør (ca. 1863, Post- og Telegrafmus.); Søtræfningen ved Helgoland 1864 (Fr.borgmus.); A.F. Tscherning viser to bønder rundt på Thorvaldsens Museum (Thorvaldsens Mus.). Tidligere i Johan Hansens samling: Marine med en da. fregat; Havneparti ved Kristiania; Landskab fra Bornholm; Briggen Canopus og korvetten Najaden samt andre skibe på Helsingørs Red. Tegninger: På Handels- og Søfartsmus. dep. Orlogsmus. Tilskrevet: Portræt af Carl Bagger (litogr. 1847, Fr.borgmus.); Bemandet kanonbåd (ubetegn. akvarel på Handels- og Søfartsmus. tidl. tilskr. Eckersberg, detailstudie til D.s maleri Commandør Billes Angreb paa de tyske Landbatterier ved Fredericia 8.5.1848, udst. 1850).

Literature

Fyens Stiftstid. 3.3.1847; Ill. Tid. 1864-65, 241-43; Ph.Weilbach i: Konst og Æsthetik, 1870, 190; H.Drachmann i: Nyt da. Maanedsskr., 1870, 447f; E.Hannover: Eckersberg, 1898, 302; F.Meldahl og P.Johansen: Det kgl. Akad. for de skønne Kunster 1700-1904, 1904, 244f; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treårskrigen, 1952, 26, 28, 40, kat. nr. 9, 46, 159; Henrik Bramsen: Da. Marinemalere, 1962, 42f, 113; Bjarne Jørnæs i: Medd. fra Thorvaldsens Mus. 1978, 168-70; Hanne Jönsson i: Eckersberg og hans elever, 1983, 93f, kat. nr. 101; Kasper Monrad i: De ukendte Guldaldermalere, 1982, 40, kat. nr. 34; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985, 117; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, da. guldalder, 1989.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.