Åge Fredslund Andersen

Weilbach information

Genealogy

Fredslund Andersen, Åge, 1904-1976, maler. *7.6.1904 i Vinkel, ?27.4.1976. Forældre: Mejeriforpagter, senere -ejer, Anders Laursen A. og Marie Cæcilie Fredslund. ~28.6.1934 i Vejlby ved Århus med Anne Margrete Dietz Olsen, *25.8.1911 i Gerrild, datter af plantør Chr. O. og Minna Elisabeth Magdalene Dietz.

Biography

Åge Fredslund Andersen hører til den gruppe kunstnere, der fortællende og med fantasi, i en ekspressiv form og med koloristisk frihed, udtrykker tanker og følelser, ofte af eksistentiel karakter. Gennemgående træk i hans arbejder er en interesse for drømme, myter og kosmos samt brug af surrealismens tegn og symboler. Han fandt tidligt en personlig udtryksform, fastholdt den og forblev en ener i dansk kunst. Allerede i F.A.s tidlige billeder ses træk, der siden hen uddybes, således farvernes intensivering og en betoning af det psykologiske i indholdet. Billederne kan være barokke, satiriske og humoristiske, udtrykt i en spontan og fabulerende form, eller svingende mellem det underfundige og det resignerede vemodsfyldte. F.A. var myteskabende, og han havde romantikerens ydmyghed over for naturen. Hans motiver handler om menneskers følelser i glæde, sorg, uro og angst, formet i en til tider paradoksal dialog imellem mennesker og dyr, himmel og jord. I afbalancerede kompositioner blandes elementerne i en fabulerende, drømmeagtig form, hvor det ligeså meget er det koloristiske som det formelle, der udtrykker følelserne. I Jorddrømmen fremstilles det tragikomiske menneskelige dilemma: en søgen efter det jordbundne og samtidig en trang til himmelflugt; i Ørkendannelse fortolkes en bekymring for en verden med en brændende sols afsvidning af vegetationen, livets og dyrenes tilintetgørelse; det absurde i motivet træder frem, og billedet forekommer i dag skræmmende aktuelt. Indtryk fra udlandsrejser satte utvivlsomt spor i F.A.s kunst, men den virkelige inspiration hentede han i hjemegnen på Mols. Han forlod aldrig helt det genkendelige i sine billeder, men overskred med metaforer og symboler i sin formidling af ideer, drømme og psykiske oplevelser tidens gængse normer og afstukne grænser.

Education

Elev på Folmer Bonnéns malersk. 1927; pressefotograf 1931- 40; derefter selvstudium (hvor Olivia Holm-Møllers kunst fik afgørende betydning for ham).

Travels

De fleste europæiske lande fra 1928; 1969 studieoph. i Marokko 1969.

Occupations

Forsk. arb.områder, bl.a. bladkorrespondent og fotografisk medarb. ved Aarhus Amtstidende og Demokraten fra 1931-40; medl. af KPs arb.udv. 1964 og censurkom. 1965.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1971, 1974-75, 1975-76 (ældre fortjente).

Exhibitions

KE 1937-42; Kulingen, Den frie Udst. bygn. 1943; Koloristerne 1943-48; Foren. for Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1945; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Den off. da. Kunstudst., Oslo m.fl. 1946; Riksförbundet för bildande konst, Sth. 1948-49; Den fynske Forårsudst. 1948, 1970; Decembristerne 1948, 1952-54, 1956, 1958-60, 1962-66, 1968-72, 1977; Århus-udst. 1955, 1964, 1973; Århus Katedralsk. 1964; Mal., skulp., ark.tur, Århus Rådhus 1965, 1968; Surreelt Miljeu, Århus Festuge 1970; Papir fra Jylland, Århus, Giessen og Flensborg 1973. Separatudstillinger: Århus Kunstbygn. 1948 (retrosp.); Kunstnerforb., Oslo 1949; Fyns Kunstudst.bygn., Odense 1952; Jysk kunst Gal., Århus 1963; Kunstnernes Hus, Oslo 1965; Gal. Hybler, Kbh. 1966; Tårnby Gymn. 1974 (retrosp.); Århus Kunstbygn. 1980 (mindeudst.).

Artworks

Victoria længes (1939); Bundne kræfter (1940, Aarhus Katedralsk.); Heste under måne (ca. 1940, Aarhus Kunstmus.); Koen dør (1941, Nasjonalgal., Oslo); Jorddrømmen (1947, Aarhus Kunstmus.); Baisse (1960, smst.); Barnet (1948, Esbjerg Kunstmus.); Bølgen (1948, Århus Univ.); Teltholder (ca. 1950, Aarhus Kunstmus.); Skumringstime (1950-51, Århus Rådhus); Afblomstring (1954, Ebeltoft Bibl.); Havdyb II (1956, Århus Univ.); Champagnedistrikt (1963, Ebeltoft Bibl.); Bundne kræfter (1964, Århus Katedralsk.); Hav, Jord, Himmel (1965, Ebeltoft Bibl.); Mod morgen II (1968, smst.); Min vandmølle (1969, smst.); Bjergene (1972, smst.); flere portrætter, bl.a. af Olivia Holm-Møller (1971-72); endv. værker på Den jyske Handelshøjsk.; Hjørring Sem.; Den kgl. Veterinær- og Landbohøjsk. Publikationer: Danmark, dit og mit. En billedrække tilegnet danske i udlandet, 1949; Arbejdets mænd og kvinder, arbejdererindringer i Århus, 1983.

Literature

Berl. Tid. 5.7.1944 (interv., Johs. Weltzer); Thure Hastrup i: Å.F.A. Kunstnerforb., Oslo, 1949; Hans Kjærholm: Maleren F.A., 1955; Anton Boesen m.fl. i: Å.F.A., Sammenslutn. af da. Kunstforen., 1964; Knud Lundbæk m.fl. i: Å.F.A., Gal. Hybler, 1966; Aarhus Stiftstid. 28.4.1976 (Jørgen M. Andersen); F.A. i: Kulturkælderen i Ebeltoft Bibl., red. N.H. Kristiansen, 1974; Berl. Tid. 29.4.1976; Pol. 29.4.1976 (alle tre nekr.); Jyll. p. 2.2.1980; Jørgen M. Andersen m.fl.: Å.F.A., Århus Kunstbygn., 1980; Jyll. p. 4.7.1985.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.