Ingeborg Frederiksen

Weilbach information

Genealogy

Frederiksen, Ingeborg Dorthea, 1886-1976, maler. *9.5.1886 i Fangel, ?29.12.1976 i Kbh. Forældre: Landmand, senere tømrer og snedker Henrik F. og Cathrine Marie Caspersen. Ugift.

Biography

Ingeborg Frederiksen er i dag mest kendt som illustrator til flora og fauna og vel først og fremmest for sine poetiske, men meget præcise akvareller af de danske fugle. F. tegnede efter naturen, de levende fugle, men også efter nedskudte, som blev til studiemateriale efter dispensation fra jagtloven. Hun formåede alligevel at levendegøre de små modeller samtidig med en videnskabelig korrekt gengivelse. Til Nordisk illustreret Havebrugsleksikon, 5. udg. 1948 udførte hun 4 akvareller, der i emner spændte fra jordbærsorter til orkideer. Hun mestrede appetitligheden i førstnævnte ligefuldt med det raffinerede i orkideernes former og farver.

Education

Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder (tegn. og gravering) 1902-06; Kunstakad. Kbh. (L. Tuxen, V. Irminger, Otto Bache, Johs. Glob, P. Rostrup Bøyesen) okt. 1908-forår 1913.

Travels

11/2 år på Færøerne 1906-07, 1909; Færøerne, Island 1911, 1913; Berlin og Lübeck 1912; Island 1921; Paris 1922.

Occupations

Ans. på fajancefabr. Aluminia 1914- 31.

Scholarships

Akad. 1913-14; Raben-Levetzau (støtte til arbejdet med ill. til Danske Fugle 1924-30 og Danm. Padder og Krybdyr 1930-36); Japetus Steenstrup 1930.

Exhibitions

KE 1913-14; Fiskerimin. Udst, Charll. Slot. Separatudstilling: Zoo. Mus. 1976.

Artworks

Skitse af en lille pige, der læser (udst. 1913); Tåget morgen, Tórshavn (udst. 1913); Pakhuse, Øfjord, Island (udst. 1914); Fra Strømø, Færøerne (udst. 1914); Kystparti ved Tórshavn (udst. 1914); en serie akvareller med plankton (Fiskerimin.); 3 rekonstruerede forhist. landskaber: Fyrretid, Lindetid og Tundratid (akvareller, DGU, Danm. geologiske Undersøgelser, senere Århus naturhist. Mus, ophængt på Molslab., Strandkær, Ebeltoft). Illustrationer: Foruden til adsk. afhandlinger 14 farvelagte tegn. til: O. Helms: Da. fugle ved hus og i have, 1924; 16 do. til samme: Da. fugle ved stranden, 1925-26; 16 do. til samme: Da fugle i skov, mark og mose, 1930; Vagn Holstein: Fiskehejren, 1927; Hans Hvass: Danm. Padder og Krybdyr, 1936; Henry Frederiksen: Botanik for landmænd, 1946; desuden ill. til Nord. ill. Havebrugsleksikon 4. og 5. udg., 1934, 1948; 16 farvetavler, da. vilde planter, til Landbrugets ordbog, 1937, 1952.

Literature

Danm. Natur I, 1967, 352; Roar Skovmand (red.): Jægerspris Slot og kong Fr. VIIs Stiftelse, 1974.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.