Cosmus Bræstrup

Weilbach information

Genealogy

Bræstrup, Cosmus Ernst Georg, 1877-1944, arkitekt. *13.4.1877 på Fr.berg, ?9.3.1944 i Kbh. (urne på Vestre Kgrd.). Forældre: Kaptajn, senere oberstløjtnant Tycho B. og Carolina Elisa Voss Hartwig. ~5.9.1906 på Fr.berg med Karen Ida Johanne Schäffer, kaldet Jacobsen, *25.3.1880 i Kbh., ?1.9.1932 ved Helsingør, datter af skuespillerne Johan Ludvig Valdemar S. og Anna Theresia Jacobsen.

Biography

Cosmus Bræstrups karriere var lige fra de unge år knyttet til Københavns Bygningsvæsen, men sideløbende hermed opførte han en hel del villaer i byens nordlige omegn, der vakte almindelig beundring for sit kultiverede, solide præg af gammel empire og Bedre Byggeskik. Gode eksempler er Vingårds allé 21 og Henningsens allé 40, mens Møns Discontobank og Phistersvej 24 er karakteristiske byejendomme, der viser B.s sikre forankring i traditionen. B. var en udmærket akvarelmaler.

Education

Stud. 1896; cand. phil. 1897; i murerlære; Tekn. Sk., bygn.kl. 1896-97; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. jan. 1898, besøgte en vinter malersk., afg. som ark. jan. 1910; medarb. hos F.C.C. Hansen i Sorø; Ulrik Plesner; H. Wenck; Hans J. Holm; Gotfred Tvede.

Travels

Lübeck 1899; Tyskland, Schweiz, Italien (Rom) 1902-03; Holland, Belgien, Weimar, Leipzig 1913; Prag, Wien, Jugoslavien, Grækenland (Athen), Italien (Lecce), Frankrig, England 1921.

Occupations

Ass. ved Kbh. bygn.væsen 1907; bygn.insp. i 6. distr. 1923; i 3. distr. 1932; i 2. distr. i 1938; en årrække lærer i bygn.ret ved Kunstakad., bygn.sk.

Scholarships

Dronn. Alexandra 1915; Akad. 1917; Theophilus Hansen 1919.

Exhibitions

Skønvirkes udst. 1909 (sølvtøj); Bygn.- og Havekunstudst. i Charll. 1913; Charl. Forår 1915, 1917, 1920, 1922, 1926, 1931; Da.udst., Liljevalchs, Sth. 1918; Bygge- og Boligudst. i Forum 1929.

Artworks

Villa, Tårbæk Strandv. 191, Springforbi (1908); Villa Firkløver, Sletten (1910); villa, Vemmetofte allé 32 (1912); villa, Taffelbays allé 26 (1912); villa, Birchs allé i Nyborg (1912); villa, Henningsens allé 14, Hell. (1914); sommerhus for fru Elna Munch i Kregme (1915); Møns Discontobank, Storeg., Stege (1915); villa, H.A. Clausensv. 6 (1916); villa, Vingårds allé 17 (1918); ombygn. af Dyresøgård ved Helsingør (1918); villa, Vingårds allé 21 (1919); ombygn. af Hellebækgård (1925); villa, Henningsens allé 40 (1925); villa, Egetoften 2 (1926); villa, I. H. Mundtsv. 18 (1929); ejendommene Phistersv. 24 (1927) og Ålekistev. 66 (1933).

Literature

Arch. 1908-09, 421-24 (Tårbæk Strandv. 191); 1911-12, 424 (sommerhus i Nordsjæll., 1.pr. i Pol. konk.); 429-32 (forslag til Østervolds bevar., s.m. Alf. Cock-Clausen); Ark U. 1944, tillæg s. 5 (nekr. af Einar Madvig); Villaen 1915-16, 65-68 (faste møbler); Vor tids bolig (u.å.), 14, (villa, Gyldenlundsv. 28, Charll.), 40 (Henningsens allé), 41 (Vingårds allé 21).

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.