Peder Hald

Weilbach information

Genealogy

Hald, Peder Terkelsen, 1892-1987, maler, billedhugger og keramiker. *4.12.1892 i Vrigsted, ?7.6.1987. Forældre: Gårdejer Rasmus Ole Pedersen og Johanne Marie Lauesen. ~27.8.1924 i Barrit med Katrine Nielsen, *6.2.1904 i Ljørring, ?4.8.1993, datter af gårdejer, sognerådsformand Steffen N. og Maren Kjerkegaard.

Biography

Peder Hald har som maler hentet motiver fra egnen omkring boligen og værkstedet i Holte, men efter de lange ophold i fjerne verdensdele blev motivvalget mere rigt. I 1959 udstillede han bl.a. en række akvareller med motiver fra Østen, som viser de indfødte ved arbejdet i klar figurtegning og rene, friske farver. Keramikken havde hans særlige interesse, fordi den kræver både en teknisk viden og kunstnerisk sans. Som billedhugger har han navnlig udført en lang række keramiske dyreskulpturer. Som civilingeniør gjorde han farvernes kemi til sit speciale, og han har udgivet bøger om maleriet og keramikkens teknik, hvoraf de fleste er kommet i flere oplag og udgaver.

Education

Stud. 1911; cand.polyt. 1917; elev på H. Giersings malersk. en kort tid 1917; i øvrigt autodidakt.

Travels

London 1913; Tyskland 1920, 1934; Italien 1934; Burma 1954- 56; Filippinerne 1957; Peru 1963-65.

Occupations

Civiling. ved Svovlsyrefabrikken 1919; docent i farveteknik og leder af det farvetekn. lab. ved Kunstakad. Kbh. 1925-63; eget keramisk værksted fra 1943; udsendt af FN for at oprette og drive en keramisk forsøgsstation i Rangoon, Burma 1954; til Filippinerne med en lignende opgave 1957; kunstn. medarb. ved keramikfabrikken Michael Andersen & Søn, Rønne 1960; udsendt af FN til Peru med opgaven at genskabe Inka-keramikkens gamle teknik 1963; leder af det keramiske lab. ved univ. San Christobal de Huamanga, Peru 1964-65.

Scholarships

Legat fra Laur. Andersens Fond; støtte fra Tekn.-Kemisk Fond til studier over oliefarver; æresprof. ved univ. San Christobal de Huamanga, Ayacucho, Peru 1964.

Exhibitions

Jyske Maleres Udst., Århus Kunstbygn. 1920-21; KE 1929-31; Charl. Forår 1931-33, 1935-38, 1941, 1952; Søllerød i det lokalhist. mal., Gl. Holtegaard 1982; 8 da. kunstnere fra Søllerød, Ystads Konstmus. 1982. Separatudstillinger: Horsens Mus. 1915, 1921; Charl.borg 1933 (s.m. Anna H. og Margrethe H.); Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1959, 1979; Søllerød Rådhus 1971, 1974 (s.m. Karl Larsen), 1977 (retrosp.); har desuden udst. i Burma og Peru.

Artworks

Maleri: Skov ved efterårstid (ca. 1920, Horsens Hist. Mus.); Kornmark (1921, smst.); Skov og strand (smst.); Brede Allé (1933); Ved Rådvad (1940); Frokosten, Peru (1965); Fortunen (1984). Udsmykning: Davidsfrisen (vægmal., tempera, 1931, Hornsyld Sygehus). Skulptur: Svømmepige (kunststen, udst. 1941, Fr.berg Svømmehal); Abe (rødt marmor, udst. 1931); større skulp. i Holte Rådhus; talrige keramiske skulp., navnlig dyreskulp.; endv. glasmal. og udkast til korsstingsbroderier. Skriftlige arbejder: Om maling, 1940 (s.m. Regnar Christensen); Maleriets teknik, 1943 (2. udg. 1978); Keramikkens teknik, 1947 (senere på spansk); Akvarelmaleriets teknik, 1953 (2. udg. 1980).

Literature

Berl. Tid. 11.9.1931; Bornholms Tid. 27.4.1960 (interv.); Horsens Folkebl. 20.3.1965; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.