Leo Estvad

Weilbach information

Genealogy

Estvad, Leo Albert Christian Rottbøll, 1902-1986, maler og forfatter. *29.7.1902 på Fr.berg, ?22.2.1986. Forældre: Modehdl. Chr. E. og Anni Elisabeth Helvine Rottbøll. ~1° 12.10.1923 på Fr.berg med Gudrun Pedersen, *18.3.1904 i Kbh., ?13.12.1923 smst., datter af tømrerm. Hans Peder P. og Vilhelmine Petersen. ~2° 3.6.1931 i Kbh. med Birtha Margrethe Marie Andersen, *7.5.1902 smst., ?21.9.1989, datter af skrædderm. Jørgen A. og Dorthea Elisabeth Nielsen.

Biography

Leo Estvad beskæftigede sig med så forskellige udtryksformer som maleri, illustrationskunst, kunstkritik, litteratur og fra 1965 keramik. Hans motivverden var i de tidlige år domineret af spanske og nordafrikanske genrescener samt lyriske landskaber fra det hjemlige Thy. Her boede han siden 1930 i stadig længere perioder for til sidst at bosætte sig permanent. Fra 1960erne dukkede en helt ny motivkreds op i E.s univers: Processioner, malet i et ekspressionistisk formsprog, hvori han, inspireret af James Ensor, udtrykker livsvandringens uvisse mål og tilværelsens barokke humor. Selv har E. fremhævet de franske fauvister som inspirationskilde for sin kunst. I akademitiden holdt han til på Grafisk Skole, og var selvskreven til at forfatte bøgerne om grafikerkollegerne Søren Hjort Nielsen og Holger J. Jensen i serien Danske Grafikere, som han selv redigerede.

Education

Forb. til Kunstakad. hos Carla Colsmann Mohr; Kunstakad. Kbh., malersk. (Aksel Jørgensen) 1922-28, grafisk sk. 1932.

Travels

Tyskland somrene 1921 og 1922; Holland, Paris, Sydfrankrig 1924; Italien og Tunis 1926; Frankrig, Spanien, Spansk Marokko 1929; herefter talrige rejser i Europa, specielt Belgien og Italien.

Occupations

Kunstanm. ved B.T. 1945-58; ved Berl. Aften/Weekendavisen 1958-72.

Scholarships

Bielke 1926; Ronge 1928; Købke 1929; Akad. 1931, 1957; Villiam H. Michaelsen 1939; Storm P. 1958; Selsk. Bogvennernes Tegnerpr. 1963.

Exhibitions

KE 1924-29; Den frie Udst. 1930-32; Den ny Udst. 1933; Charl. Forår 1935-37, 1970-71; Charl. Eft. 1960-61; Vild Hvede, Kunstindustrimus. 1941; Nord. Grafik, Sth. m.fl. 1924-25; Intern. udst. af grafisk Kunst, Firenze 1927; Grafisk Kunstnersamf. Udst., Prag m.fl. 1926, 1932, 1934; Interskandin. grafisk Kunst, Charl.borg m.fl. 1937-39; Da. Illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960; Å-udst. 1965; Thisted-udst. 1977-80, 1982-83, 1986. Separatudstillinger: Bülowsvej 40, Kbh. ca. 1926; Birchs Kunsthdl., Kbh. 1948, 1950; Athenæum, Kbh. 1953, 1955, 1957, 1959, 1962, 1965-66, 1969, 1973, 1975; Hjørring Sem. 1978.

Artworks

Malerier: Huse i Agger (udst. 1936); Tidligt forår, Søndermarken (udst. 1936); Komposition (udst. 1937); Limfjordslandskab. Skyum (1954-55, Stat. Mus. for Kunst); Vandrende Billedformer (1968, smst.); Komposition (1968, Vestfyns Gymn., Glamsbjerg). Bogillustrationer: Cai M. Woel: Forårsvandringer, 1932; samme: Tusinde Piger, 1935; er endv. repr. i Kobberstiksaml. Litterære arbejder: Søren Hjort Nielsen, 1961 og Holger J. Jensen, 1970. Litterære arbejder med egne illustrationer: Tegninger og Grafik, 1930; Den spraglede Verden, 1938, digte; Spor i Stranden, 1941, digte; Det yderste Danmark, 1943, essays; Kunstneren og Naturen i: Samleren, 1944, 25-29; Alt det omkring mig, 1946, essays; endv. flere romaner og rejsebog fra Belgien: Katedraler og mineland, 1962.

Literature

Arthur G. Hassø: L.E.s Exlibris, 1941; Jacob Paludan (indledn.): L.E.s Tegninger, 1944; Saadan tegner vi, 1945; Berl. Tid. 27. febr. 1986 (Peter M. Hornung). Utrykte kilder: L.E.s Scrapbog, artikler og anm. fra Berl. Aften/Weekendavisen 1958-72 (Kunstakad. Bibl.).

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.