Jens Peter Lund

Weilbach information

Genealogy

Lund, Jens Peter, 1821-1871, kobberstikker og litograf. *24.1.1821 i Kbh., ?17.10.1871 i Kristiania (Oslo), begr. smst. (Sofienberg Kgrd.). Forældre: Styrmand NN og NN. ~27.4.1846 i Kbh. med Emilie Hermanline Hermansen, *30.11.1826 smst., datter af kgl. staldkarl, senere forrider Christen H. og Cecilie Nielsdotter.

Biography

Jens Peter Lund begyndte som 15-årig i Kunstakademiets bygningsskole, men kom i kobberstikkerlære og rejste siden til Norge, hvor han arbejdede 4 år som litograf. Efter hjemkomsten ernærede L. sig hovedsageligt ved at litografere og fulgte nu undervisningen i gips- og modelskolen. L.s kunstneriske engagement lå i kobberstikkerkunsten, og foruden raderinger efter bl.a. J.Th. Lundbye udførte han med støtte fra Kultusministeriet og grev Moltke-Bregentved et stort kobberstik efter P.C. Skovgaards maleri Landevej forbi herregården Vognserup, som han et par år tidligere havde udstillet en tegning efter. Selv om dette værk indbragte ham megen ros, blev et parallelt projekt med et større blad efter Jacob van Ruisdael aldrig realiseret, og L. brugte sine kræfter på illustrationsopgaver og typografiske stik. L. tilbragte sine sidste år i Norge.

Education

I malerlære; i kobberstikkerlære hos S.H. Petersen; Kunstakad. Kbh., bygn.sk. 1836-40, gips- og modelsk. fra 1852.

Travels

Norge ca. 1848-52.

Occupations

Arb. som litograf ca. 1848-52.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1859, 1862; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Udsigt fra Frederiksberg Bakke (kobberstik, 1833); titelblad til Oehlenschlägers digte i: Gæa, 1845 (kemitypi); Søllerød (pennetegn., ca. 1850, Søllerød Komm.); Skovparti ved Nærum (radering, 1851); Grindefangst ved Færøerne (efter T. Kloss, 1860); Landevej forbi herregården Vognserup (efter P.C. Skovgaard, tegn. udst. 1859, kobberstik 1862); 6 tegninger fra Norge (udst. 1859); Søllerød Kirke (pen og tusch, Søllerød Komm. lokalhist. Arkiv); 6 blade raderinger efter tegn. af J.Th. Lundbye; repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Erik Sinding: Søllerød på raderede blade, 1978, 30; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.