Vilhelm Th. Fischer

Weilbach information

Genealogy

Fischer, Vilhelm Theodor, 1857-1928, maler. *4.10.1857 i Holbæk, ?24.10.1928 på Fr.berg (urne på Bispebjerg Kgrd.). Forældre: Malerm. Jens Vilh. F. og Johanne Frederikke Dithmer. ~6.12.1890 i Odense med Vilhelmine (Ville) Marie Birgitte Ibsen (Ipsen), *15.9.1859 i Odense, ?10.12.1925 på Fr.berg, datter af bagerm. Niels Chr. Hansur Gudmund Georg I. og Mette Marie Hansen.

Biography

Vilhelm Th. Fischer har udelukkende malet dyr og landskaber. I begyndelsen var det særligt husdyrene, han koncentrerede sig om, senere foretrak han vilde fugle. Han holdt meget af det flade strandlandskab med en lav horisont, og han lagde efterhånden større og større vægt på dyrenes samhørighed med naturen. Hans farveholdning blev i årenes løb stadig mere impressionistisk. Som ansat på porcelænsfabrikken fik han betydning for opblomstringen af underglasurmaleriet fra omkring 1920.

Education

3 år i malerlære hos E. Schmiegelow; Tekn. Inst.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. 1876-82.

Travels

Berlin, Dresden, München m.v. 1892.

Occupations

Ansat på Den kgl. Porcelainsfabrik som underglasurmaler fra 1894-1928; medl. af Akad.rådet 1915-20; medl. af udst.kom. ved Charl.borg 1914- 20.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1883, 1887, 1891; Akad. 1886-87, 1892-93; Raben-Levetzau 1891; Kaufmann 1903; Akad. årsmed. 1 1911; Eckersberg Med. 1912; guldmed., Paris 1925.

Exhibitions

Charl. Forår 1880, 1882-92, 1894, 1896, 1901-29; KE 1907-11, 1913; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Dä. Ausst., Königliches Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11; Espo. internaz., Rom 1911; Exhib. of Contemporary Scand. Art, N.Y. 1912; Glaspalast, München 1913; Den baltiske udst., Malmö 1914; Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1919; verdensudst., Paris 1925; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Kunstnerforen. af 18.Nov., 1930 (mindeophængn.), 1942. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1913, 1917.

Artworks

Maleri: Høns og ænder uden for en bondegård (Neuhausens Pr. 1883); Heste på græs (Neuhausens Pr. 1891); Regnspover klar til at lette (Akad. årsmed. 1911, Stat. Mus. for Kunst); Grågæs på strandenge (1913, Ribe Kunstmus.); Herluf Winges barndomshjem (Kbh. Univ., Zoo. Mus.); Fugle ved et fyr (smst.); endv. raderinger i Kobberstiksaml.; plakater i Kunstindustrimus.; porcelæn i forsk. udenlandske Kunstindustrimus.; ill. i mange litt. og populærvidensk. værker.

Literature

N.V.L.E.Olsen: Stamtavle over Slægten Fischer, 1907; A. Hayden: Royal Copenhagen Porcelain, 1911; Pol. 3.3.1913 (N.Lützhøft); Nat. Tid. 22.9.1922; B.T. 4.10.1927; Berl. Tid. 4.10.1927 (K.Flor); 26.10.1928 (N.V.Dorph); Fr. Dalgas i: Nyt Tidsskr. for Kunstind., 1928, 224; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941, 272. Breve (Det kgl. Bibl. og Hirschsprung).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.