Kai Führer

Weilbach information

Genealogy

Führer, Kai Hardy, *1940, maler. *28.7.1940 i Kbh. Forældre: Ing., skibskonstruktør Richard Andreas F. og Marie Stampe Jensen. Ugift.

Biography

Kai Führer har været med til at tegne udviklingen af det konkrete maleri i Danmark. I hans tidligste arbejder kan man spore en optagethed af de formproblemer, der også var centrale for flere af Den ny Pariserskoles kunstnere, bl.a. Jean Arp og Richard Mortensen. F. blev en af frontfigurerne i gruppen Sonde, der i begyndelsen af 1970erne var samlingssted for den jyske avantgarde. I 1968 kom han for alvor i offentlighedens søgelys, da han deltog i det af Statens Kunstfond støttede gavlmaleriprojekt i Brande. I kølvandet heraf fulgte flere udsmykningsopgaver i stort format, ligesom der var bud efter ham i mange udstillingssammenhænge. Karakteristisk for F. er nøjsomheden i brug af virkemidler og intentionen om håndværksmæssig perfektion. Hertil en konsekvent, intellektuelt betonet fordybelse i det elementære formsprog. I arbejder fra 1970erne kunne figurationen endnu have et organisk præg, hvor det fra perceptionspsykologien så kendte figur-grund-fænomen blev gjort til genstand for talrige variationer. Fra omkring 1980 har F. koncentreret sit udtryk mere og mere i retning af den rene geometri. Specielt har han interesseret sig for kvadratet, tilsyneladende inspireret af og i forlængelse af Josef Albers' banebrydende analyser. I F.s arbejde med kvadratet kan man opleve en spænding mellem grundfigurens givne, lodrette og vandrette linier og de snit og figurer, der er tilført. Herved opstår en stærk bevægelse i det todimensionale plan. Ved en særdeles bevidst brug af farven opleves også en bevægelse i rummet, idet en aktiv farve trænger frem mod beskueren, mens en passiv fjerner sig bagud, et optisk fænomen, der i øvrigt indgår i det formkompleks, Richard Mortensen har kaldt "det ægformede rum". F. har også eksperimenteret med andre farvefysiske fænomener som komplementaritet og efterbillede, hvor en dissonerende farveimpuls pludselig kan blive så aktiv, at den som optisk efterbillede bevæger sig frit ud af sin faste position. Med F.s karakteristiske måde at komponere på er der tydelige paralleller til musikkens verden. Det er ikke tilfældigt, at mange af hans poetiske billedtitler henviser til jazz- miljøet.

Education

Autodidakt.

Travels

Mange rejser i Europa og USA.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966, 1971-72, 1974, 1977, 1979, 1985, det 3- årige stip. 1983; Alfred Benzons Pr. 1970; Hielmstierne-Rosencrone 1971; Rigenstrup 1982.

Exhibitions

Gal. Bevilacqua la Masa, Venezia 1962; Moderna nord. konst, Karlstad 1962-63; KE 1962, 1969; Mikro 3, Sth. 1963; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1967; Sonde 1967-89; Nord. kunst, Charl.borg 1969; Å-udst. 1969, 1982; Salon des Réalités Nouvelles, Paris 1971; En da. malerkvartet, Aarhus Kunstforen. 1971; Grønningen 1972-73, 1977; Påsken 1974, Skive Kunstforen.; Konstruktiv tendens, Kolding Kunstforen. 1981; Åben form, Charl.borg 1981; Sommerudst. 1983, Aarhus Kunstforen.; Konkret kunst, Esbjerg Kunstpav. 1985; Sth. Art Fair, 1985; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1987; Focus 7, Gl. Holtegaard 1988; Kunst på muren, Nikolaj, Kbh. 1989. Separatudstillinger: Gal. Wilson, Odense 1966; Meyers Gal., Esbjerg 1967; Gal. Houmann, Randers 1978-79; Gal. Arnesen, Kbh. 1982; Gal. Langhoff, Kolding 1983; Gal. Clemens, Århus 1983, 1985-86; Gal. Ægidius, Randers 1984 (s.m. Per Neble), 1987, 1990-91.

Artworks

Hilsen fra manden med de hvide hænder (Nordjyll. Kunstmus.); Black Man's Soul (1978, smst.); Stay Clean A-B-C (1979, Fyns Kunstmus.); Uden titel (1980, Aarhus Kunstmus.); Diplopi A-B-C (Fyns Kunstmus.); Stay on it (Nordjyll. Kunstmus.); A Fine Romance (1983, Trapholt); Swing! Brother Swing (1983, smst.); Red Note (1984, Esbjerg Kunstmus.). Udsmykninger: Gavlmal. (1968, Borgerg. 13, Brande); Rød-hvid, Blå-hvid, Sort-hvid (vægudsmykn., 1971, Det jyske Musikkonservatorium, Århus); Myte, en tidsmaskine (ikke-realiseret land art- projekt, 1973, s.m. Frithioff Johansen); reliefmur (beton, Hovedvej A 10, Hobro); vægudsmykn. (1976, adm.bygn., Hobro Komm.); Fra coma til egba (vægudsmykn., 1977, Rydhave Slots Ungdomssk.); vægudsmykn. (1980, Jyll.p. trykkeri, Viby J.). Grafik: Adskillige serigrafiske arb. Skriftlige arbejder: Tekst i: Sonde, kat. 1970; Myte, en tidsmaskine i: Grønningen, kat. 1973 (s.m. Frithioff Johansen).

Literature

Per Højholt i: Sonde, kat. 1968; Anders Kirkegaard i: Kunst, 6, 1969, 134-37; Leif Hjernøe i: Jydsk Kunstavis, 14, 1977, 6; Bent Petersen i: Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Per Højholt i: Å-udst., kat. 1982; Pol. 22.4.1982 (Hellen Lassen); North, 13, 1983, 57, 116; Mats Letén i: Kunstavisen, 13, jan. 1983, 11; Alex Steen i: Kunstavisen, 17. maj/juni 1983, 15; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme, 1987; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 15, 51-54.

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.