Henrich Christian From

Weilbach information

Genealogy

From, Henrich Christian, 1811-1879, maler, arkitekt. *6.9.1811 i Kbh., ?12.7.1879 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Skolelærer, inst.best. Søren Henrichsen F. og Ellen Kirstine Marie Erikstrup. Ugift.

Biography

Henrich Christian From startede sin akademiuddannelse på arkitektskolen, men begyndte tidligt at male. Han udstillede i sine unge år en lang række landskabsmalerier på Charlottenborgs Forårsudstilling og solgte flere til Den kongelige Malerisamling. F. deltog i dekorationsmaleriet på Thorvaldsens Museum i 1843, hvor han udførte en del af udsmykningen i gården og ved graven. Senere virkede han som arkitekt i Slesvig. Man har kendskab til en skole i Broager og en udvidelse af Søgaard ved Kliplev. Den meget enkle herregård fra 1834 blev udvidet med et tværhus og forsynet med kamtakkede kviste og gavle prydet med rundblændinger. I øvrigt er omfanget af hans senere virke ubekendt.

Education

Snedkersv. 1831; opt. Kunstakad. Kbh. i elementærsk. 1831, i ark.forb.kl. okt. 1832, i 1. frihåndssk. okt. 1834, i gipssk. 1837, forlod Kunstakad. forsommeren 1841, igen på Kunstakad. okt. 1842 til juni 1843., pengepr. som landskabsmaler 1837.

Travels

Occupations

Lærer ved Kunstakad. Kbh., perspektivkl. 1850-51; tegnelærer ved Vestre Betalingssk., Kbh.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1836-44, 1846-51, 1853- 54.

Artworks

Malerier: Rosenborg Slot set fra haven (1838, Stat. Mus. for Kunst); En Skovegn (1841, smst.); Parti ved Esrom med udsigt mod Kattegat (1842, smst.); Parti i nærheden af Nøddebo (1843, smst.); Klipper ved Götaelven (udst. 1846, smst.); Skovparti, motivet taget fra Dyrehaven (1848, smst.); endv. repr. med mal. på Kbh. Bymus. Arkitektur: Udv. af Søgård, Kliplev (1858-60); sk. i Broager (senere komm.kontor).

Literature

Berl. Tid. 17.7.1879; Peter Linde: Badstuestrædet, 1940, 64; Trap: Danm., 5. udg.; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.