Nulle Øigaard

Weilbach information

Genealogy

Øigaard, Nulle Ingeborg, *1934, tekstilkunstner, tegner. *23.9.1934 i Kbh. Forældre: Landsretssagf., borgmester Erik Ø. og Edith Just. ~8.9.1962 med tegner, forfatter Ib Spang Olsen, *11.6.1921 i Kbh., søn af overgartner i Kbh. Komm. Ole Peter Chr. O. og Karen Sofie Nielsen.

Biography

Nulle Øigard er en af de få danske tekstilkunstnere, der arbejder med stofcollage som udtryksform. Hun har gennem årene udviklet en særegen teknik, hvorved hun lader utallige små stofstumper danne en billedlig helhed, stærkt inspireret af landskabet og naturens farvespil under sydlige himmelstrøg. Ved hjælp af præcist udvalgte stofstykker formår hun at skabe transparens og overgange vekslende mellem oplevelsen af massive farveflader og ganske lette registreringer. Det enkelte billedes overflade varieres ved hjælp af glatte og strukturerede, blanke og matte, gennemskinnelige og massive stoffer. Tilsammen en stoflighed, der er med til at give billederne en næsten akvarelagtig karakter, fordi farveovergangene på en gang styres helt præcist og samtidig understreger den drømmeagtige helhed.

Education

Kunsthåndv.sk., Kbh. 1951-52; Acad. Julian, Paris 1954; Kunstakad. Kbh., malersk. (Olaf Rude), grafisk sk. (Holger J. Jensen og Søren Hjort Nielsen) 1953-57.

Travels

Mallorca 1957-60; jævnlige rejser til Spanien, Italien og Grækenland fra 1979.

Occupations

Eget værksted fra 1957. Bladtegner på Dagens Nyheder og Berl. Tid. 1954- 72.

Scholarships

Exhibitions

Kunstindustrimus., Kbh. 1976, 1978; Textiles Appliques Fabric- Collage 76, Musée Château d'Annecy 1976; Grønningen 1976; Gladsaxe Festival, Thorasminde, Gladsaxe 1977; Charl. Forår 1978; Charl. Eft. 1979; Gal. Ti, Tistrup 1979; KS 1979-83; S.A.K., Eft.udst., Svendborg 1980; KE 1980-81; Tendenser, Gal. F15, Moss, Norge 1981; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Efterårsudst., Vejen Kunstmus. 1983; Sommerudst., Gal. Asbæk 1985-88; Sommerudst., Borreby Gal. 1993; arb. værksted, det nye børnehus, Louisiana 1994; Maya Chuy, Nationalmus. Kbh. 1995; Engle, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1995-96; Sommerudst., Gal. Krebsen, Kbh. 1997. Separatudstillinger: Charl.borg 1957 (s.m. Astrid Klenow), 1960 (s.m. samme, Helle Allpass og Arne Hilding Petersen); Gal. Gl. Strand, Kbh. 1973, 1975-76, 1982, 1993; Albertslund Rådhus 1978 (s.m. Lis Burchardt, Ulla Svendsen og Grete Holst); Haagen- Müllers Kunsthdl., Kbh. 1978-80; Skovhuset, Værløse 1981, 1988, 1992, 1996; Udenrigsmin. 1981; Køge Gal. 1982; Kastrupgaardsaml. 1983 (s.m. Ib Spang Olsen); Gal. Sortedam, Kbh. 1983; Gammelgård, Herlev 1983; Glyptoteket 1984; Æglageret, Holbæk 1984 (s.m. samme); Tisvilde Kunsthåndv. 1985; Escuela de Pintura, Palacio Veri, Palma de Mallorca 1985; Gal. Asbæk, Kbh. 1986; Maarup Gal., Samsø 1986 (s.m. Ib Spang Olsen); Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus., Holstebro 1986; Nordens Hus, Tórshavn 1987; Gladsaxe Teater 1988-90; Gal. Brandstrup, Moss, Norge 1991; Gal. Sct. Gertrud, Roskilde 1994; Skovhuset, Værløse 1996 (s.m. Josephine Bergsøe); Gal. Krebsen, Kbh. 1997.

Artworks

Abstrakt billedsyning (1976); Nattebillede fra Korfu (1981, Kunstindustrimus, Kbh.); Olivenlund, Vejen til puertoen (1980 og 1995, Gladsaxe Rådhus); 2 billedsyninger (1983, Løjtegårdens Plejehjem); Græsk Landskab (1984, Roskilde Amtskomm.); De fem elementer (1984, Haldor Topsøe, Ravnholm ved Lyngby); Hav og Klipper (billedtæppe, 1984, Bibl.centralen, Ballerup); billedsyning (1985, Superfos, Trørød); 3 billedsyninger (ca. 1985, Advokatforen., Kbh.); billedsyning (1986, Arbejdsgiverforen., Kbh.); billedsyning, (1986, Ankerbo, Center for Livsenergi, Fr.berg); Græsk hav, (1989, Søster Sofies Minde, Diakonissestift., Fr.berg); fortæppe til Tivolis Koncertsal (15.4.1990 i forb. med Dronn. Margrethes 50 års fødselsdag); Madonnas grotte (1994, Søllerød Komm.); Fragmenter, Havfruer (1991, Codan Forsikr.selsk., kantinen, Kbh.); Var det en engel?, Farvemeditation rød chara, 2 billedsyninger (1991, Statoil, Stavanger, Norge); Engel, Lyset, 2 billedsyninger (1995, Stavnsholt K., Farum); Lysets Engel (1997, Fa. Fasan, Næstved); Engel på vej (1997, Skovlunde K.); Fata Morgana (1997, Novo Nord.). Teaterforestilling og scenografi: Marionetteatret, Kgs. Have, Kbh. 1989-90; De tretten Ure af James Thurber, Cumulus Teatret, 1990; Rivalerne af Sheridan, Cumulus Teatret, 1991; Cirkus Mikkelikski, 1991 (s.m. Grete Mogensen); Fyrtøjet, Rimfaxe Teatret, 1993; Tryllefløjten, Det unge Operakompagni, 1994.

Literature

Da. Kunsthåndv.leks., 1979, 644; Annette Graae m.fl. (red.): Tekstilkunst i Danm. 1960-87, 184f; Pol. nov. 1997 (Jonna Dwinger).

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.