Friedrich Carl Gröger

Weilbach information

Genealogy

Gröger, Friedrich Carl, 1766-1838, maler og litograf. *14.10.1766 i Plön, ?9.11.1838 i Hamburg, begr. smst. Forældre: Skrædderm. Friedrich Carl G. og Anna Margaretha Charlotte Meier. Samboende med maleren Heinrich Jacob Aldenrath fra 1780erne.

Biography

Friedrich Carl Gröger begyndte som miniaturemaler i Lübeck. I Berlin lærte han den dér gængse teknik, sølvstift på grunderet karton og i Paris stiftede han 1802 bekendtskab med empirens portrætkunst, som den udøvedes af J.L. David, F.P. Gérard og andre. G. havde allerede i sin læretid interesseret sig for at male portrætter, sandsynligvis under indflydelse af Johann Jacob Tischbein i Lübeck, og efter hjemkomsten fra Paris malede han sjældnere og sjældnere miniaturer. I stedet dyrkede han olieportrættet, hvor indflydelsen fra Frankrig i begyndelsen var let kendelig, mens man senere kan spore en let påvirkning fra Jens Juel, hvis portrætkunst G. allerede under sit ophold i Kiel må have stiftet bekendtskab med på de omliggende herregårde. I denne periode malede G. gruppebilledet af Cay Fr. Reventlows børn, som fastslog hans ry som børnemaler. Under G.s ophold i Kiel udførte han tegningen af Frederik VI, som skulle anvendes som forlæg for nye mønter. Det er sandsynligt, at det var denne kontakt med Frederik VI, der foranledigede G.s rejse til København, hvor han straks fik et stort antal bestillinger. Under opholdet i Danmark blev påvirkningen fra Juel tydeligere end før. Farvesans og evne til at give en god karakteristik blev mere end billedkomposition hans styrke. I Hamburg var han meget søgt af byens velhavende købmandsstand og rådsherrer. 20 arbejder af ham findes i Kunsthalle Hamburg. Fra 1780erne var G. intimt knyttet til H.J. Aldenrath, alle rejser foretog de sammen, de havde atelier, fællesskole og boede sammen til døden skilte dem. G. overlod Aldenrath opgaverne som miniaturemaler og samarbejdede med ham om de litografier, han siden 1818 var begyndt at udføre. Det formodes, at Aldenrath også i nogle tilfælde har været medhjælp ved olieportrætternes tilblivelse.

Education

I skrædderlære; i drejerlære; i malerlære; Kunstakad., Berlin 1789-92.

Travels

Lübeck ca. 1785-86, 1792, 1803; Berlin 1789-92; Hamburg 1798, 1801, 1810-11; Dresden 1798; Paris 1802; Kiel 1806-08; Kbh. 1808-09 og senere; Loll., Sjæll. og Fyn 1812-16; fast bosat i Hamburg fra 1816.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Gruppebillede af Aldenrath, kunstneren selv og hans plejedatter Lina (ca. 1802, Kunsthalle Hamburg); Cay Fr. Reventlow (1806, Altenhof); dennes hustru (1806, smst.); gruppebillede af dette ægtepars 3 sønner (1806, smst.); Fr. VI (profiltegn., 1805-07, Rosenborgsaml.); endv. repr. med mere end en halv snes miniaturer dateret 1790-1800 på Skt. Annen Mus., Lübeck. Portrætter, udført i Danmark: Prinsesse Charlotte Frederikke (ca. 1808, Rosenborgsaml., Jægerspris); dronn. Marie Sophie Frederikke (1808, Rosenborgsaml.); Charles Joseph Selby, 52 år (1808, Egeskov); Joh. Ludvig Brockenhuus (1809, Giesegaard); dennes hustru (smst.); Fr. VI (1809, Rosenborgsaml., Fr.borgmus.); prinsesse Caroline (som forannævnte); Nicolai Theodor Ployart (sølvstift på grunderet karton, 1809, Kobberstiksaml.); Anna Sibylla Reventlow (1810, Pederstrup); Otto Ditlev Kaas-Lehn (udst. før 1811, tidl. Oreby); dennes hustru (som forannævnte); Fr. von Krogh (1812, Fr.borgmus., tidl. kaldet M.R. von Jessen); C.W. Jessen (1813, smst.); Chr. VIII (1814, Rosenborgsaml.); Justitsraad Chr. Thomsen (1814, Stat. Mus. for Kunst); dennes hustru (smst.); Fr. Julius Kaas (1814, Fr.borgmus.); Adam Gottlob Oehlenschläger (1815, smst.); Chr. VIII (1815, Chr.borg, Jægerspris, Rosenborgsaml.); Caroline Amalie (1815, Rastorf); Louise Elizabeth Schulin med sine to børn (1815, Fr.dal). Danske portrætter efter opholdet her: Caroline Amalie (2 replikker af portrættet på Rastorf, dat. 1816, Fr.borgmus. og Rosenborgsaml.); C.F. Hansen (1820, Chr. borg Slotsk.). Litografier: Aldenrath (1820); Chr. VIII (1820); Caroline Amalie (1820); C.F. Hansen (1821); Erich Erichsen (1821).

Literature

P. Brock: Hist. realreg. over Rosenborgsaml. Forøgelser 1851- 1903, 1903, 106; P. Vignau-Wilberg: Der Maler F.C.G., Neumünster 1971 (med bibliogr.).

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.