Heinrich Grosch

Weilbach information

Genealogy

Grosch, Heinrich August, 1763-1843, maler og kobberstikker. *26.2.1763 i Lübeck, ?6.7.1843 i Christiania (Oslo). Forældre: Klokker ved Petri K. i Lübeck Heinrich Friedrich G. og Catherine Elisabeth Tiedemann. ~1799 i Kbh. med Gerhardine Margrethe Johanne Clar, *22.10.1776 i Rendsburg, ?12.9.1849 i Christiania, datter af apoteker, keramiker Chr. Friedrich Gottlob C. og Salome Charlotte Roleff.

Biography

Heinrich Grosch lagde sig allerede i studietiden efter gouachemaleri og kobberstik og viste jævnligt prøver herpå på Akademiet, og han udførte siden adskillige stik efter andre kunstneres arbejder. Med Erik Pauelsen og C.A. Lorentzen som forbilleder valgte han norske landskaber som sin foretrukne motivkreds, men hans arbejder fik ikke samme betydning som deres. Han malede fortrinsvis fantasilandskaber i en traditionel, lidt effektsøgende manér, men også topografiske billeder. I de grafiske arbejder helligede han sig næsten udelukkende de topografiske skildringer. Som kunstner forblev han knyttet til det sene 1700-tals maleriske tradition, og han udviste ikke et originalt særpræg. Størst betydning fik han som tegnelærer i Norge, hvor han blev lærer for bl.a. Thomas Fearnley og udgav flere håndbøger i tegning.

Education

Elev af Joh. Joch. Ludwig i Lübeck; Kunstakad. Kbh. (E.H. Løffler), opt. 1790, gipssk. marts 1791, derpå modelsk., lille sølvmed. okt. 1793.

Travels

Sandsynligvis i Danm. 1782-83; i Danm. 1790-1811; til Norge 1810, bosat der fra 1811, først i Fr.hald, i Christiania (Oslo) fra 1817.

Occupations

Oprettede tegne- og malesk. i Fr.hald 1812; medstifter af Den kgl. Tegne- og Kunstsk., Christiania (Oslo) 1818; tegnelærer smst. 1819- 40.

Scholarships

Fonden ad Usus Publicos 1803-04, 1806, 1808, 1810.

Exhibitions

Kunstakad. Kbh. 1795-97; Charl. Forår 1807, 1810; Norge med kunstnerøjne, Kunstnerforb., Oslo 1970; Søllerødbilleder, Søllerød Rådhus 1974. Separatudstilling: Drammens Mus. 1980.

Artworks

Holsteins schöne Gegenden (8 raderinger, 1789); Louisekilde ved Frederiksdal (gouache, 1794); Norske prospekter i farvestik (1797, hæfte med 8 blade efter Erik Pauelsen); Portræt af Fr. J. Gall (kobberstik, 1805); Nat, Morgen og Aften, 3 ideallandskaber (1806); Bjerglandskab med ruiner (1807, Stat. Mus. for Kunst); Bjerglandskab med en bro (1808, smst.); Sjællandsk landskab, aften (1810, smst.) Prospekt af Vordingborg (1810, smst.); Norske bjerglandskaber (gouache, påbeg. 1810, udsmykn. på Chr.borg, brændt); Malerisk rejse gennem Norge (akvatinteætsninger, 1821); Landskab (Kunstindustrimus.); dekorative fantasilandskaber (Bygdøy Kongsgård, indkøbt af kong Karl Johan); tegn. i Kobberstiksaml. i Kbh. og Oslo. Skriftlige arbejder: Udgav lærebøger om tegnekunst, bl.a. Theoretisk Tegnebog for Fruentimmer, 1799; Ledetraad ved den første Tegne- Undervisning i Borger- og Almue-Skoler, 1819.

Literature

Hans Hansen: Portrætmalerens Dagbog, 1907, 98, 101, 103, 116; Anders Krogvig: Fra den gamle Tegneskole, Oslo 1918, 45; Carl W. Schnitler: Malerkunsten i Norge, Kristiania 1920, 142f; samme: Kunsten og den gode Form, Oslo 1927, 236-39; C. Jensen i: Samleren, 1924, nr. 8, 10, 12 (tillæg); Anders Bugge: Arkitekten, Stadskonduktør, Chr. H. Grosch, Oslo 1928, 3-25; Georg Nygaard: Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830, 1930, 95; Fr. Weilbach: C.F. Hansens Chr.borg, 1935, 145 (Fra Arkiv og Mus. 2. Ser. II); Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; J. Sthyr: Da. Grafik, 1943; Pers.hist. Tidsskr., 13 rk., bd. 1, 1952, 90f; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Alfred Kamphausen: Deutsche und skandinavische Kunst, Schlesw. 1956, 57f; Gunner Berefeldt: Philipp Otto Runge, Sth. 1961, 139; H.D. Schepelern i: Kunst og Kultur, 1966, 75, 80, 88, 91; Lilli Martius i: Schlesw.-Holst. und der Norden, Neumünster 1968, 171-92; Hakon Lund: Chr.borg Slot., bd. 2, 1975, 83; Magne Malmanger: Norsk malerkunst fra klassisme til tidlig realisme, Oslo, 1981, 38, 47-49; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; B.H. Feddersen: Schlesw.-Holst. Porträt-Miniaturen, Bredstedt 1986; N.J. Poulsen i: Nat.mus. Arb.mark, 1987, 64; Torsten Gunnarsson: Friluftsmåleri före friluftsmåleriet, Uppsala 1989.

Author: Kasper Monrad (K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.