Jan van Wijck

Weilbach information

Genealogy

Wijck, Jan, (Johan) Classzen (Claesz) van, -1597-før 1613, maler. ?før 25.1.1613. ~med Valborg Hansdatter, der overlevede ham.

Biography

Jan van Wijck var en alsidig kunstner, der havde en årsløn på 60 daler, en hofklædning, samt 5 daler i kostpenge om måneden. Desuden betalte kongen hans farver. Ifølge sin bestalling skulle han male kontrafejer (portrætter), historiebilleder, og hvad andet kongen befalede. Det kunne være mytologiske billeder samt prospekter og er måske identiske med malerier med disse motiver, der 1650 hang på Frederiksborg Slot. I de følgende år fik han gentagne gange betaling for "historier og kunststykker" uden nærmere specifikation, desuden udførte han patroner, dvs. malede forarbejder til vævede tapeter. Af de 6, som blev leveret i 1606, sendtes tre til Holland for at væves der, efter de andre tre påtog W. sig selv ved kontrakt af 7. september 1609 at lade væve tapeter efter den "Vis og Maade som det Tapetseri paa Kronborg gjort er" med sit eget guld, silkegarn m.m. for 8 dl. pr. alen, i 1609-11 udbetaltes der ham derfor i alt 1190 dl. I 1611 nævnes, at disse tapeter var beregnede til den store sal på Frederiksborg. For andre patroner til tapeter, i alt fald delvis til samme sal, fik han i alt 268 2 dl. 20 sk. i 1610. Ingen af hans arbejder kan identificeres i dag. Kun det store prospekt af København kendes indirekte gennem Jan Dircksens stik. W. er på usikkert grundlag blevet tilskrevet en række bevarede billeder, bl.a. prospektet af Frederiksborg. Men da rytteren i forgrunden er Frederik II, og billedet synes at have været forlæg for Hans Kniepers kongetapet med Frederiksborg og Kronborg i baggrunden, er det snarere denne, der er kunstneren. Alle andre tilskrivninger kan ikke verificeres. Det er således ikke muligt at indkredse W.s kunstneriske identitet.

Education

Travels

Occupations

Bestalling som kgl. maler og kontrafejer 1.2.1598; orlov 1601- 02.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prospekt af Kbh. (1611, forsv., kendt gennem stik af Jan Dircksen). Kun kendt arkivalsk: Portrætter, leveret til dronning Sophie 1597: Dronn. Sophie; Chr. IV; prinsesse Hedvig; dronn. Anna; kong Jakob VI af Skotland; deres søn; Chr. IV (leveret til kongen 1597); Paris og Venus (malet 1598 på Kbh. Slot); Loth og hans døtre (som forannævnte); Susanne (som forannævnte); Orfeus og kong Midas (som forannævnte); Salomons salving (nævnt 1650 i Fr.borg Inv.); Dronn. af Saba hos Salomon (som forannævnte); malerarb. på kongens skib Argo (1601-02); samme på agterspejlet på orlogsskibet Hector (1602); 16 rigsvåben til rustvogne (1603, s.m. Remmert Pietersz); udsmykn. af loftet i Rosen på Fr.borg Slot (1605); loftsbilleder (måske landskaber) til kongens "eget Gemak" på Fr.borg Slot (1605-07); 6 patroner til gobeliner til den st. sal på Fr.borg Slot (mal. på papir, lev. 1606, 336 alen à 5 mark, i alt 395 dl. 20 sk.); 7 lignende (lev. 1608-09 til tapetmagerne i Tugt- og Børnehuset, betalt med 437 dl. 19 sk.).

Literature

Da. Saml., II, 1866-67, 142; VI, 1870-71, 121; Medd. fra Rentekammerarkivet, 1872, 193; F.R. Friis: Samlinger, 1872-78 (Wick); samme: Bidrag, 1890-1901 (Wyck); F. Beckett: Fr.borg, II, 1914; O. Andrup i: Kunstmus. Aarsskr., 1932, 114f; F. Beckett: Chr. IV og Malerkunsten, 1937, 12-15; H.U. Ramsing: Kbh. Ejendomme 1377-1728, I, 1943, 23f; J. Sthyr: Da. Grafik, 1943; O. Norn: Nicolai Taarn, 1945; M. Mackeprang og S. Flamand Christensen: Kronborgtapeterne, 1950, 37f; Jan Steenberg: Chr. IVs Fr.borg, l950; Carlsbergfondets Årsskr. 1985, 131; P. Eller: Kgl. Portrætmalere i Danm., 1971; H.H. Engqvist i: Hist. Medd. om Kbh., 1978, 106-15; Charl. Christensen i: Chr. IVs Verden, 1988, 303f; H.D. Schepelern og Ulla Houkjær: The Kronborg Series, 1988, 92, 100. (Rigarkivet).

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.