Paul Gadegaard

Weilbach information

Genealogy

Gadegaard, Paul Preben, 1920-1996, maler og billedhugger. *17.11.1920 på Fr.berg, ?4.3.1996. Forældre: Tjener, bartender Lauritz Peter G. og Doris Elisabeth Michelsen. ~6.9.1947 i Paris med Elenitza von Obermüller, *31.8.1924 i Hermopolis, Grækenland. Ægteskabet opl. 1949.

Biography

Paul Gadegaard måtte i 1942 flygte til Sverige, hvor han i Stockholm fik undervisning på Kunstakademiet hos blandt andre Otte Sköld i perioden 1944-45. Efter krigen vendte han tilbage til Akademiet i Kbh, hvor han fulgte Vilhelm Lundstrøms undervisning i 1946. Herefter tog G. til Paris for at blive elev af André Lhote. Forbindelsen til det hjemlige kunstmiljø foregik blandt andet gennem sammenslutningen Linien II, hvis udstillinger han deltog i fra 1949. I 1952 kom han i kontakt med tekstilfabrikant Aage Damgaard, Herning, hvis skjortefabrik, Angli, G. kom til at præge de kommende år. I første omgang var der tale om udsmykninger i form af malerier, men hurtigt fik G. i kunstnerisk henseende frie hænder og skabte en totaludsmykning, der med udgangspunkt i virksomhedens kantine spredte sig til alle rum og funktioner. De godt 2.500 m2 lokaler dekoreredes som et stort konkret maleri, hvor også møblerne, som G. havde designet, indgik i udsmykningen. G. var i alle kunstneriske henseender rådgiver for Damgaard, også når det gjaldt om at finde gæstekunstnere til Anglifabrikken. Blandt andre skaffede G. den italienske conceptkunstner Piero Manzoni til Herning. G.s første malerier var naturalistiske, men fra slutningen af 1940rne vendte han sig udelukkende mod et abstrakt billedsprog, der efter opholdet i Paris lagde sig i forlængelse af den konstruktive kunst, der i disse år prægede også Rich. Mortensen og Robert Jacobsen. G. arbejdede i samme stil som Serge Poliakoff, men også Jean Dewasne, Jean Deyrolle og Victor Vaserely satte sit præg på hans billedsprog og på samlingen hos Damgaard. Han arbejdede med positive og negative former, og generelt var hans farver varmere i årene op til 1960, ligesom han arbejdede med maleriet som stof og lod penselstrøgene være et formdannende element i billederne. På den anden side af 1960 fremkaldte bl.a. mødet med Piero Manzoni en række monokrome billeder i en stil, der blev fremherskende de kommende år. Hans malerier blev lysere og klarere i farven samtidig med, at overfladens karakter skiftede til det mere glatte og ensartede. Hertil hører også, at mange af G.s billeder fra 1960erne er malt af håndværksmalere. På samme tidspunkt arbejdede G. ogå med et relief-maleri, der tydeligst ses i udsmykningen af Herning Højskole. G.s arbejder på Den sorte Fabrik gik tabt ved salg af bygningerne i 1965, og G. indgik ikke i planerne for udsmykning af den nye Angli-fabrik. Ikke desto mindre fik han fra 1977-82 på dette sted igen mulighed for at skabe en stor udsmykning. Denne gang af Dansk Trikotage- og Konfektionsskole, der sammen med Herning Kunstmuseum overtog lokalerne efter Angli-skjortefabrikken. I den mellemliggende periode arbejdede G. bl.a. for benzinselskabet UNO-X, for hvem han bl.a. designede benzinstandere og logo. Fra 1980erne har G. koncentreret sig om udsmykningsopgaver for offentlige instanser, hvor han har skabt billederne direkte til det enkelte rum. G.s billedsprog har holdt sig konstant gennem det meste af hans oeuvre, baseret på frit forløb af rette linier, hvor farverne står direkte mod hinanden i ensfarvede flader, ligesom der ses en tendens til at nedbryde grænser mellem rum og værk, mellem maleri og skulptur. G. er et af de bedste eksempler på en konstruktivisme, der med rod i efterkrigstidens kunstmiljø opfattede sig selv som "social-realistisk",som udtryk for det moderne samfund. Gadegaard har i mere end en forstand konsekvent valgt at arbejde væk fra "sofastykkerne" mod det offentlige rum.

Education

Kunstakad. Kbh. (Sig. Wandel, Kræsten Iversen, Aksel Jørgensen) 1940-44, (Vilh. Lundstrøm) 1946; Konstakad., Sth. (bl.a. Otte Sköld) 1944- 45; André Lhote, Paris 1946-47.

Travels

Bosat i Frankrig 1946-51.

Occupations

Scholarships

J.R.Lund 1948, 1954, 1960, 1962; Akad. 1960; Eckersberg Med. 1970; Stat. Kunstfond 1975-76; Thorvaldsens Med. 1982; Pacht 1988.

Exhibitions

Linien II 1949-52; Salon Realités Nouvelles, Paris 1950-51; KE 1951-60; Billedkunst 1952; Linien 3 konkret realisme, Charl.borg 1952; Maj-udst. 1953, 1958-63; Å-udst. 1957, 1977, 1982; Linien 3 linien igen, Winkel & Magnussen, Kbh. 1958; Den Jyske 1961; Charl. Eft. 1963, 1971; Den frie Udst. 1964-65; bien. i São Paulo 1967 (s.m. Sven Wiig Hansen); Grønningen 1968- 83; Konkret i Norden 1907 1960, Brandts Klædefabrik m.fl. 1988. Separatudstillinger: Gal. Birch, Kbh. 1948-49, 1954-55; Bruun-Rasmussen, Kbh. 1957; Kunstnernes Kunsthdl., Kbh. 1960; Gal. Asbæk, Kbh. 1980; Sophienholm 1981; Herning Kunstmus. 1990.

Artworks

Cirkuspolka (1947, Fyns Kunstmus.); En danserinde (1948, Herning Kunstmus.); Pige foran spejl (1948, smst.); Komposition (1949, Trapholt); Komposition (1951, Esbjerg Kunstmus.); Konflikt 112 (1952, Herning Kunstmus.); Komposition (1952, Nordjyll. Kunstmus.); Komposition (1953, Herning Kunstmus.); Konkret (relief,1959, smst.); Spacial Komposition I (1959, smst.); Antikunst (1960, smst.); Achromat (1960, smst.); Dimentione Klods (relief, 1960, smst.); Maleri på træ (1963, Esbjerg Kunstmus.); Komposition (1963, Herning Kunstmus.); Objekt i træ (kinetisk skulp., 1968, smst.). Udsmykninger: Den sorte Fabrik, Anglifabrikken, Herning (1957-60, nedr.); Herning Højsk. (1961); Anatomisk Inst., Odense Univ. (1968-75); Åbenrå Statssk. (1973); Provinsbanken, Kbh. (1975); Da. Trikotage- og Konfektionssk., Herning (1977-82); Politigården, Holstebro (1981); Post- og Telegrafvæsenet i Odense og Ålborg (1984); HT bus, Kbh. (1985); Stat. Teletjeneste, Høje Tåstrup (1987-90); Roskilde Amtssygehus (1989).

Literature

Ejnar Johansson: Gutenberghus Årsskr. 1961, 14, 18f; Poul Vad i: Signum 2 og 4, 1962; Gunnar Aagaard Andersen i: billedkunst 2, 1967; samme i: billedkunst 3, 1968; Poul Vad: Billedet, væggen og rummet, 1968; Arno Victor Nielsen i: Grønningen, 1971; Lise Skjøth i: Kunst og Museum, 1976; Jens Jørgen Thorsen i: J.G., Sophienholm 1981; Aage Damgaard: Mit livs rigdom, 1980; Jørn Otto Hansen: Gadegaard og Angligaarden 1952, Herning Kunstmus. 1982; Ole Schwalbe i: Å-udst., kat. 1982; Gunnar Aagaard Andersen i: North 13, 1983; Ib Geertsen i: Samme; Troels Andersen og Allan de Waal i: Tæring og næring, 1987; Bent Petersen: Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1987; Marianne Barbussse i: Linien II, Stat. Mus. for Kunst, 1988; samme: Poul Gadegaard, Herning Kunstmus. 1990.

Author: Jens Henrik Sandberg (J.H.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.