Svend Hammershøi

Literature

Taarnet, dec. 1893 (Simon Koch); Pol. 21.10.1893 (Johs. Jørgensen); 22.4.1895 (E. Hannover); 14.1.1910 (N. Lützhøft); V. Wanscher i: Kunstbl. 1909-10, 350f; N. Lützhøft i: Skønvirke, 1916, 153-60; Berl. Aft. 16.2.1926 (Th. Oppermann); Træer og Bygninger, 12 Reproduktioner efter Mal. af H., 1918; Sig. Schultz i: Ill. Tid. 1919, nr. 13, 181-84; Berl. Tid. 30.9.1929 (interv.); Observer 6.10.1929 (P.C. Konody, oversættelse af samme i Berl. Tid. 10.10.1929); Richard Magnussen: S.H.s Billeder fra Oxford og Wells, 1936; Kai Flor: S.H., 1939; Jens Thirslund: Kähler-Keramik gennem 100 Aar, 1939; Nat.tid. 17.11.1943 (S. Schultz); Berl. Aft. 27.2.1948 (nekr.); Pol. 28.2.1948 (nekr.); Berl. Tid. 28.2.1948 (nekr., Kai Flor); Nat.tid. 28.2.1948 (nekr., S. Schultz); H. Honnens de Lichtenberg i: En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, 399-410; samme: Zahrtmanns skole, 1979; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Poul Vad: Hammershøi (Vilh. H.), Værk og liv, 1988; Tove Jørgensen: S.H. 1873-1948, Mus. på Koldinghus 1990. Dagbøger 1900-1948 (Det kgl. Bibl.); Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung, Mus. på Koldinghus).

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.