Hans Christian Ley

Weilbach information

Genealogy

Ley, Hans Christian Clausen, 1828-1875, maler. *30.3.1828 i Kbh., ?19.12.1875 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Skrædderm. Hans Christian Christensen L. og Johanne Marie Clausen. ~4.7.1871 med Charlotte Eleonore Andresen, *20.6.1843 i Helsingør, ?14.9.1907 i Kbh., datter af overlærer Hans Peter A. og og Hansine Nielsine Anneline Lund.

Biography

Hans Christian Ley måtte på grund af sygdom ophøre med sin virksomhed som malersvend og ernærede sig herefter ved forskellige mindre, bundne opgaver, blandt andet tegnede han for Landbohøjskolen og retoucherede fotografier. Trods de mange levebrødsopgaver udstillede L. livet igennem portrætter og genrebilleder. Motiverne for sine genrebilleder fandt L. gerne uden for hverdagslivets realisme, og han arbejdede en periode med nissefiguren, der havde optaget flere danske kunstnere, herunder J.Th. Lundbye, Joakim Skovgaard og Constantin Hansen, og L. illustrerede en af de første nissebøger for børn. L. beskæftigede sig også med teatermotiver, blandt andet scener fra teateropførelser, samt en række malerier af københavnske bybilleder fra 1700-tallet, som L. befolkede med figurer fra Holbergs komedier.

Education

Kunstakad. Kbh., juni 1838, i modelsk. 1846, lille sølvmed. 1848; i malerlære 1842, svend 1845.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1849, 1853, 1857-59, 1861, 1864-66, 1868, 1871, 1873-76.

Artworks

4 scener fra opf. af Louise Heiberg: En søndag på Amager (stykket opf. på Det kgl. Teater 1848, koloreret tegning, Teatermus.); 4 scener fra opf. af H.C. Andersen: Meer end Perler og Guld (opf. på Casino Teatret 1849, koloreret tegn., smst.); Studenterkorpset passerer Nørreport 1849 (pen og rødkridt, ca. 1850, Kbh. Bymus.); Jens Nicolai Lindberg (tegn., 1850, Mus. på Koldinghus); Festarrangement ved troppernes hjemkomst (tusch og akvarel, 1851, smst.); Interiør fra ståparterret i Vesterbro Teater (tegn., 1856); Lovise Sophie Beck (tegn., kopi efter ukendt kunstner 1860, Fr.borgmus.); En nisse vil låne brød (udst. 1861); Selvportræt som nisse (1862, tidl. Joh. Hansens Saml.); Slagterboderne ved Nicolai tårn (træsnit til: Ill. Tid. 1862); I et bryggers (udst. 1865); Et stræde ved Højbro på Holbergs tid (udst. 1871); Johannes Ewald i Rungsted (udst. 1871); Grundtvigs arbejdsværelse på Store Tuborg (tegn. 1872, Fr.borgmus.); En samtale på gaden, motiv af Holbergs Jean de France (udst. 1875); Fra Holbergs tid (udst. 1876). Bogillustrationer: Claudius Rosenhoff: Eventyr om Nisser, 1849 (kolorerede litografier).

Literature

Harald Langberg: Fra Torv til Torv, 1943, 39; Kunstdenkmäler, Stadt Flensburg, München, 1955, 475; Hist. Medd. om Kbh., 1961, 105; Vibeke Stybe: Fra Billedark til Billedbog, 1983, 80f, 133.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.