Hans Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Hans, 1769-1828, maler. *22.2.1769 i Skelby ved Næstved, ?11.2.1828 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Volontør i Krigskancelliet, senere gårdfæster Chr. H. og Suzanna Christiane Flachebjerg. ~27.2.1803 i Wien med Henriette Georgine Lie, *ca. 1778 vistnok i Kbh., ?20.1.1828 i Kbh.

Biography

Hans Hansen hørte til den mellemgeneration af malere, der har haft svært ved at hævde sig over for Abildgaard og Jens Juel på den ene side og Eckersberg og hans elever på den anden side. Visse forsøg på at male i den store stil udmøntede sig i kopier, bl.a. efter Rubens, samt i En stående Amor i et landskab. Ansættelsen som lærer ved Kunstakademiet viser, at han var anerkendt for sine håndværksmæssige færdigheder. Men større søgning synes han ikke at have haft, heller ikke i sit egentlige fag som portrætmaler, selv om han i de sidste år fik et antal bestillingsarbejder til Det kgl. Portrætgalleri på Frederiksborg (herunder kopiering af billeder fra herregårde). Som portrætmaler tog H. udgangspunkt hos Juel, således som det fremgår af hans breve. Det lidet virtuose i fremstillingen, det undertiden ligefrem kejtede i tegningen og noget uldne i farveholdningen viser et vist slægtskab med C.A. Lorentzen. Trods den manglende succes som maler opretholdt H. sine høje kunstneriske idealer, en arv han videregav til sønnen Constantin Hansen. Af skriftet Betragtninger over de skjønne Kunsters Værd fremgik en tydelig forankring i et klassicistisk kunstsyn, og H. afslørede sig som tilhænger af den sene oplysningstids synspunkter om kunstens opdragende funktion. Forestillinger der gør det forståeligt, hvordan Constantin Hansen i 1840rne kunne engagere sig politisk i et nært samarbejde med Orla Lehmann og i 1850erne som kommentator i det nationalliberale Fædrelandet.

Education

Kunstakad. Kbh. 1786, lille sølvmed. okt. 1789, st. sølvmed. okt. 1791.

Travels

Kom efter konfirmationen til Kbh., understøttet af kammerherre Carl Adolf Plessen, Gunderslevholm; over Hamburg gennem Tyskland til Wien 1797-1803; Rom 1803-marts 1805; via Wien igen til Kbh. efteråret 1805.

Occupations

Lærer i matematik og perspektiv ved Kunstakad. Kbh. 1817- 22, derefter lærer kun i matematik.

Scholarships

Rejseundersøttelse fra C.A. Plessen for 4 år 1797; Fonden ad Usus Publicos 1803-05, 1809; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1806, medl. 1809, med bolig på Charl.borg 1815.

Exhibitions

Kunstakad., Sth. 1803; Salonen, Charl.borg 1815; Charl. Forår 1818, 1821, 1823-27; Raadhusudst., Kbh. 1901; Akad. Kunstværker, Kunstforen., Kbh. 1929; Lolland-Falsters Stiftsmus. Jub.udst. 1940; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952. Separatudstilling: Charl.borg 1813.

Artworks

Amtmand Poul Rosenørn Gersdorff (1793); Eline Heger (1796, Teatermus.); Englen åbenbarer sig for Josef (kopi efter Anton Raphael Mengs, 1803, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af A.S. Ørsted (1806, Fr.borgmus.); Portrætter af C.A. Lorentzen og N. Dajon (medl.stykker 1809, Kunstakad. Kbh.); Portræt af Adam Wilh. lensgreve Moltke til Bregentved (1823, Stat. Mus. for Kunst); En stående Amor i et landskab (smst.); Portræt af Andreas Hallander (miniature, smst.); Portræt af Frederikke Dannemand (Fr.borgmus.); Skriftlige arbejder: Betragtninger over de skjønne Kunsters Værd, 1827; Portrætmalerens Dagbog (udg. af Jul. Clausen og P. Fr. Rist), 1907.

Literature

Berl. Tid. 22.11.1805; Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 7.7.1827; Emil Hannover: Constantin Hansen, 1901, 2-13; E. Konstantin-Hansen i: Da. Udsyn, 1944 156-65; E. Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1956; V. Thorlacius-Ussing: Reventlow-Mus., 1971, 98, 101, 106f, 137, 149; Claus M. Smidt og Chr. Waagepetersen i: Hos hofvinhandleren i Store Strandstræde, Nivaagaard 1985, 8-11; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I, 1990; T. Holck Colding: Miniature-og Emaillemaleri i Danm. 1606-1850, 1991; Henrik Bramsen: Fra rokoko til guldalder (Da. Kunsthistorie, 3), 1994. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.