Hans Nikolaj Hansen

Literature

Sophus Michaëlis i: Ill. Tid., 1894-95, 211-14; samme i: Jule-Album, 1899; samme i: Kunst, I, 1899 (16 sider); G. Brøchner i: The Studio, Summer 1902; Ill. Tid., 1905-06, 86-87; Sig. Müller i: Ill. Tid., 1912-13, 142-50; H. Chr. Christensen: Fort. over et Udvalg af H.N.H.s Malerier og Studier 1873-1913, 1913; J.E. Hohlenberg i: Ill. Tid., 1913-14, 86-89; H.N.H.: 50 Billeder efter Malerier og Tegn., udg. af H. Chr. Christensen, 1915; Henning Brøchner i: Bogvennen, VI, 2, 1916-17, 293-300; H.N.H. i: Da. Julealbum, 1921, 3-7; N.V. Dorph i: Ill. Tid., 1922-23, 549-51; P.C.V. Hansen i: Skønvirke, 1923, 33-42; H.N.H., Smaa Kunstbøger, nr. 17, 1923; C. Jensen i: Samleren, 1924, 168f, 170f, 190f; 1925, 10f, 54-56; F. Hendriksen i: Bogvennen, 1925, 65-72; H.N.H. og hans Raderinger, med Fort., 1931; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938, 451f; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Arthur G. Hassø: Da. Exlibris, 1942; (W.P. Sommerfeldt red.): Wessel og Norge, 1942, 170-71; Jan Zibrandtsen: H.N. Hansen, 1953 (med bibliogr.); Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972, 168-71, 235f; Ingeborg Buhl: Trådene tvindes, erindringsglimt, II, 1976, 36f, 66-68; For hundrede år siden: Danm. og Tyskland 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst 1981, bd. 1, 29, bd. 2, 154; Dengang i 80'erne, Kunstforen., Kbh. 1983, nr. 26-29; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Hist. i Danm., II, 1990. Aviser: Dagsavisen 14.12.1884 (Karl Madsen); Pol. 24.11.1905 (E. Hannover); 8.11.1913 (N. Lützhøft); Ekstrabl. 15.3.1913 (Georg Nygaard); 9.11.1918 (samme); 10.5.1919 (samme); Berl.Tid. 19.11.1913 (J.E. Hohlenberg); 16.12.1914; 12.11.1918 (Th. Oppermann); 11.3.1923; 15.3.1923 (K. Flor); Kr. Dagbl. 12.3.1923 (S. Clod Svensson); Fyns Venstrebl. 16.3.1923 (N. Gyde). Breve (Det kgl. Bibl.; Hirschsprung).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.