J.Th. Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Joseph Theodor, 1848-1912, maler. *4.1.1848 i Randers, ?20.10.1912 smst., begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Skrædder Thomas H. og Esther David Josephsen. ~20.4.1873 i Kbh. med Anna Marie Kirstine Thygesen, *22.5.1852 smst., ?26.12.1875 smst., datter af arbejdsmand Jens Thygesen Teglhus og Ane Margrethe Borgersdatter.

Biography

J. Th. Hansen ernærede sig de første år i København ved dekorationsarbejder samtidig med, at han tog undervisning på Teknisk Skole og Akademiet. På de omfattende studierejser uddannede han sig til en udmærket arkitekturmaler, hvis talrige interiører og bybilleder, især fra Italien, vakte opmærksomhed på de årlige udstillinger. Billederne er omhyggeligt gennemarbejdede, med sans for perspektiv og arkitektoniske detaljer, men fortrinsvis af historisk- topografisk værdi.

Education

Udd. malersv. i Randers hos onklen, malerm. Lindstrøm; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1869-76; elev på Bonnats sk., Paris 1881.

Travels

Paris, Italien, Grækenland 1881; Sth. ca. 1887; Italien flere gange.

Occupations

Ansat ved P. Ipsens Terracottafabrik, Kbh. efter udd. til malersv.; medl. af kom. for udst. i Chicago 1893.

Scholarships

Akad. 1881-83; Ancker 1904; Akad. Aarsmed. 1 1909.

Exhibitions

Charl. Forår 1873-1903, 1909-12; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889; Chicago 1893; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; Almänna konst- och industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Randersbilleder 1750-1940, Randers Kunstmus. 1983; Inden for murene, Kunstforen., Kbh. 1984; Some Da. Paintings of the Nineteenth Century, Bury Street Gal., London 1984. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1887; Foren. for nat. Kunst 1909; dødsboauk., Charl.borg m.fl. 1913-15.

Artworks

Parti af Marmorkirken (udst. 1874); Riddersalen på Rosenborg (udst. 1875); Den middelalderlige kælder under konsistorium (tegn. 1879, Kbh. Bymus.); Fra Peterskirken i Rom (1884, Randers Mus.); Det indre af Baptisteriet i Marcuskirken, Venezia (1885, Stat. Mus. for Kunst); Sal i Palazzo Borghese i Rom (1886, smst.); Det kgl. taffel, taflet givet af københavnske borgere i anledning af Christian IX og dronning Louises guldbryllup (1892, Kbh. Bymus.); Den Grønbechske Gård (tusch, 1892, smst.); Skt. Marcuskirken i Venezia (emaljemal., s.m. A. Dragsted, udst. 1894); Dampskibsbroen ved Bellevue (gouache, 1895, Øregaard Mus.); Gård i Abbazzia S. Gregorio i Venezia (1897, Storstrøms Kunstmus.); Det indre af Cappella Palatina, Palermo (1906, Fyns Kunstmus.); Asmus Jacob Carstens grav i Rom (akvarel, 1907, Glyptoteket); Sala delle quattro porte, Palazzo Ducale, Venezia (1909, årsmed.); har till. udf. ca. 1000 ill. til 3. udg. af Trap: Danmark, 1896.

Literature

Tidsskr. for Kunstindustri, 1894, 129f; Pol. 15.11.1909 (N. Lützhöft); 21.10.1912 (samme); Berl.Tid. 21.10.1912; 18.1.1913 (C.A. Been); Gustav Bauditz i: Ill. Tid., 1912-13, 55.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.