H. Grønvold

Weilbach information

Genealogy

Grønvold, Henrik, 1858-1940, maler. *6.9.1858 i Præstø, ?23.3.1940 i Bedford, England, (urne smst.). Forældre: Købmand, konsul Hans Peter Levin G. og Wilhelmine Marie Cathrine Lassen. ~3.8.1895 i London med Josephine Wilhelmine Maria Hillström, *13.12.1869 i Malmö, ?9.1.1935 i London, datter af kelner Gustav Reinhold Aron H. og Marie Vilhelmine Sjöberg.

Biography

H. Grønvold interesserede sig tidligt for iagttagelse og skildring af fugle. I 1891 udførte han tegninger for Den danske biologiske Station og via kontakten med zoologerne kom han samme år til England. Her udfoldede han sit talent som dyre- og især fuglemaler. G. illustrerede i de følgende årtier en række engelsksprogede værker om fugle fra hele verden. Han forblev i England til sin død.

Education

Præliminæreks. i Vordingborg 1874; i lære som modelsnedker i Næstved; Tekn. Sk., Kbh. 1880-83.

Travels

Occupations

Ans. som modelsnedker hos Burmeister og Wain, Kbh., 1880- 83; senere ved Artilleriet på Tøjhuset, Kbh.; ved British Mus., London 1891- 93.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Bidrag til en saml. fuglebill., tegn. og fotos (Zoo. Mus.); tegn. til: Fra Den danske biologiske Station, Fiskeri-Beretning 1891, Kbh. 1892.

Literature

D. Helms i: Da. ornithologisk Foren. Tidsskr. 1940, 56-60; Berl. Aften 23.3.1940. Breve til og fra G. (Det kgl. Bibl.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.