Hugo Larsen

Weilbach information

Genealogy

Larsen, Hugo Valdemar, 1875-1950, maler. *23.9.1875 i Kbh., ?25.12.1950 smst., urne smst. (Holmens). Forældre: Malerm. Sophus Vilhelm L. og Isadora Augusta Stripp. Ugift.

Biography

Hugo Larsen lagde sig tidligt efter portrætkunsten for at opretholde livet, samtidig med at han malede landskaber og genrebilleder, de sidste realistiske, men uden sin lærer og ven Frants Henningsens ofte direkte socialpolitiske appel. Også efter Akademiårene blev L. opmuntret og støttet af Henningsen, der udvirkede, at L. kunne rejse til Dansk Vestindien, for at han ved sine billeder kunne øge kendskabet til og interessen for øerne. Opholdet kom til at vare fire, for L. lykkelige år. L. forenede realismen med de nye impressionistiske tendenser i malerkunsten. I følsomme penselstrøg gengav han tropernes skarpe lys og sitrende varme i landskaber og folkelivsscener, der må være blevet til i øjeblikket. Før sin rejse var L. blevet meget rost for sin indlevede skildring af fangerne på alheden. Med samme fornemmelse gengav han nu de indfødte, trætte og sammensunkne, samtidig med at han også havde blik for skæbner i overklassen, som den ikke helt unge Miss Polly med pelscape og cigaret. Efter hjemkomsten blev L. og hans billeder totalt negligeret, så han måtte genoptage portrætmaleriet, der i 1914 førte ham til England og Irland og i de efterfølgende krigsår rundt på de danske herregårde. L.s portrætter var meget eftertragtede, men efter at han havde fået et arbejde afvist af Charlottenborg Udstillingen, ophørte han efter 1915 at udstille her, og med støtte af Foreningen for National Kunst vendte han den etablerede kunstverden ryggen.

Education

I lære hos malerm. Adrian, Kbh., sv. 1894; Tekn. Sk. 1889-94; Sophus Vermehrens Sk.; dimitt. af Frants Henningsen; Kunstakad. Kbh. febr. 1894-maj 1899.

Travels

Da. Vestindien med besøg på Cuba, i Mexico og USA 1904- 08; senere til Holland, Frankrig, Italien, Schweiz.

Occupations

Best.medl. Foren. for Nat. Kunst 1948.

Scholarships

Akad. 1900-02; Hielmstierne-Rosencrone 1900- 01; Otto Bache 1941.

Exhibitions

Charl. Forår 1899-1904, 1907-15; KE 1907; Landsudst., Århus 1909; München 1914; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923-24, 1932, 1934-37, 1941- 42, 1945; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Kunstnere i tropesol, Nikolaj, Kbh. 1992. Separatudstillinger: St. Croix 1906 (s.m. Axel Bredsdorff og Poul Corona); Den frie Udst. bygn. 1916 (s.m. samme).

Artworks

Straffefangerne bryder alheden ved Gedhus Plantage (udst. 1901); Interiør fra billedhugger Bundgaards atelier (udst. 1904); Nanna med barnet (1905, Handels- og Søfartsmus.); Fra en rumshop, St. Croix (udst. 1907); Miss Polly (udst. 1909); Portræt af præsten Niels Widner (1914, Gustafsk. i Kbh.).

Literature

Pol. 2.2.1913 (N. Lützhøft); Sophus Jürgensen i: Samleren, 1928, 45-47; Da. Kunst nr. 83, nov. 1947; nr. 87, jan. 1949 (Chr. F. Beck); nr. 89, dec. 1949 (samme); nr. 91, febr. 1951 (nekr., Chr. Fr. Beck); Xenius Rostock: H.L., 1950; Grete Bentzen i: Da. Vestindisk Selskab, 18. årg. nr. 1, 1982, 14f; Lise Funder i: Kunstnere i tropesol, Nikolaj, Kbh. 1992, 48-53.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.