Willy Schorn

Weilbach information

Genealogy

Schorn, Sophus Wilhelm (Willy) Maximillian, 1834-1912, forfatter og maler. *6.12.1834 i Kbh., ?25.3.1912 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Litterat, oversætter Peter Theodor S. og Sophie Ernestine Meiners. ~17.3.1860 i Kbh. med Victoria Angelique (Angelica) Haas, *8.9.1840 smst., ?4.5.1922 smst., datter af vekselmægler Peter Georg H. og Henriette Lovise Wengel. Ægteskabet opl. ca. 1872.

Biography

Willy Schorn blev anbefalet af G.F. Hetsch til en uddannelse ved Kunstakademiet. Han afbrød den efter et par år, men genoptog den efter at have arbejdet som tegnelærer i en snes år. Faderen færdedes i litterære kredse, tilhørte bl.a. kredsen af originaler omkring Ludvig Bødtcher, og sønnen besad de samme æstetiske interesser, men havde dertil et tegnetalent og udstillede 4 gange på Forårsudstillingen malerier med et noget sødladent indhold. De var lige så elskværdige og fordringsløse som de erindringsbøger, han udgav som ældre med karakteristikker af digtere, malere og skuespillere.

Education

Kunstakad. Kbh. 1850-52, igen okt. 1870-dec.73 (alm. forb.kl.), modelsk. jan.-april kvart. 1874.

Travels

Occupations

Tegnelærer Kunstakad. Kbh., 2. betalingskl.; lærer i bl.a. tegn. og tysk ved Borgerdydsk. på Chr.havn; samme ved Tyskreformert Sk.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1868, 1872-74.

Artworks

Siddende bondemand (1854, forhen Joh. Hansens Saml.); Selvportræt (tegn. ca. 1855, Fr.borgmus.); København set fra Svanemøllen (1858, Øregårds Mus.); Gråvejrsstemning (udst. 1868); Hønsenes besøg hos kyllingehønen (udst. 1872); Katten ved Kakkelovnsilden (udst. 1873); Ved et aabent vindue (udst. 1874). Skriftlige arbejder: Da voldene stod, 1905; Fra gamle Skuffer. Skitser og Pennetegninger, 1906; Hvad Grandmama oplevede, 1909.

Literature

Nat.tid. 25.3.1912; Berl.Tid. 26.3.1912; Pol. 26.3.1912; Vort Land 26.3.1912; Børge Janssen: De Reformerte i Danm., 1922: Poul Bergsøe: De tre vinduer, 1946, 83, 87.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.