Peter Christian Christensen

Weilbach information

Genealogy

Christensen, Peter Christian, 1827-1864, maler. *11.6.1827 i Kbh., ?1.6.1864 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Lysestøber, senere pakhusfmd. Frantz C. og Magdalene Christensdatter. Ugift.

Biography

Peter Christian Christensen var landskabsmaler, og hans foretrukne motivkreds var sjællandske lokaliteter. Han nåede dog også til både Fyn og Jylland, hvor han på Himmelbjerget mødte landskabsmaleren Godfred Christensen. Siden rejste han til Amerika.

Education

Kunstakad. Kbh. okt. 1844 - nytår 1847/48; igen i okt. 1852.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1849, 1856-59, 1861.

Artworks

Snelandskab, Usserød (1849, tidl. Johan Hansens saml.); Ved en vandmølle (1860, som forannvt.); Åparti ved Frederiksværk (1861, som forannvt.); Parti fra Søllerødbakkerne (1857); Strandpromenaden og Rosenvænget på Østerbro med udsigt til Orlogsværftet og Sundet (1858); Parti ved Raadvad (1859); Parti fra Næsbyhoved Skov på Fyn (1861).

Literature

Rik. Magnussen: Godfred Christensen, 1-2, 1939-41; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.