Alfred Schmidt

Weilbach information

Genealogy

Schmidt, Alfred Michael Roedsted, 1858-1938, maler og tegner. *3.5.1858 i Horsens, ?4.4.1938 i Hell. begr. i Kbh. (Garn.). Forældre: Adjunkt Michael (Mikkel) Roedsted S. og Mathilde Thomasine Charlotte Borberg. ~30.12.1885 i Kbh. med Henna Vibeke Faber, *19.1.1861 smst., ?10.6.1922 i Rungsted, datter af apoteker Harald August F. og Vibeke Christine Ringsted.

Biography

Alfred Schmidt nåede næppe at udvikles som maler, før han med Hans Tegner som forbillede begyndte at rendyrke en personlig stil som illustrator og bladtegner, der i holdning er beslægtet med Fritz Jürgensen. S. modnedes langsomt men sikkert, dels gennem sin akademisk-naturbundne påvirkning dels af det mere ornamentale i skønvirkestilen, og der skulle både i farve og sort-hvid vokse en lang række folkekære typer frem af hans pen. Det skete i Oldfux og senere bl.a. i Blæksprutten, mens det danske folkestyre tog form, og frembragte en så ofte karikeret figur som I.C. Christensen, flere af hans ministre samt de københavnske borgmestre, Jensen er valgt. S. havde en medfødt sans for de små overdrivelser og personlighedsunderstregninger, der betinger kunsten. Han voksede med opgaven, blev bedre og bedre til "at se det for sig", og det kom enkelt og slagkraftigt til udtryk i en form, der dels brød med en tidligere tids mere smålige og gnidrede stil og dels kom til at danne skole for de senere danske bladtegnere. De tegnede grinagtigheder er af natur mere godlidende end egentlig sarkastiske, og generationen omkring 1. verdenskrig kom til at se med S.' øjne. S. greb også på afgørende vis ind i periodens behov for den illustrerede bog, og hans udgave af historierne om molboerne samt Flugten til Amerika var folkeje i et par generationer. Som i al anden kunst, der hører hjemme i døgnet, finder man især i den sidste del af produktionen svagere tegninger og perioder, men det er for danske bladtegnere stadig selve ridderslaget at modtage Tegner Alfred Schmidt og Hustru Henna Schmidts Legat, som ægteparret stiftede i 1928.

Education

F.F. Helsteds tegnekursus i Kbh. 1873-74; derefter undervisn. i Horsens; dimitt. fra C.W. Nielsens tegnestue; besøgte Kunstakad. Kbh. få gange 1874-82; samtidig privatelev hos Carl Thomsen; færdigudd. som malersv. jan. 1877.

Travels

Norge og Sverige 1888; Hamburg, Berlin, Prag og et længere oph. i Dresden 1891; Paris, Belgien og Holland 1896.

Occupations

Scholarships

Æresmedl. af Tegnerforb. 1928; af Foren. da. Bladtegnere.

Exhibitions

Charl. Forår 1883-86, 1888, 1930-38; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Forum 1929; Den ny udst. Humoristsalonen 1932; Da. Kunststævne, Fyens Forum 1936; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1928.

Artworks

Malerier: En arbejdsstue på Almindeligt Hospital (1882, Kbh. Bymus.); Familien skal fotograferes (1885, Horsens Mus.); Selvportræt (Akvarel, 1891, Fr.borgmus.). Tegninger: Louise Phister (1894, Teatermus.); Olaf Poulsen (som forannævnt); Peter Schram (som forannævnt); Vald. Kolling (som forannævnt); til Aage Berntsen: Den kostelige Gave (1929, Horsens Kunstmus. Lunden); Kendte Horsenianere (koloreret tuschtegn., 1915, smst.); repr. i Kobberstiksaml.; i Kunstindustrimus., Kbh.; på Aabenraa Mus. Bogillustrationer: Jens Kok: Dengang jeg var Soldat, I-IV, 1884-92; Knud E. Valløe: Emte-Jægerne, 1886; Beretning om de vidtberømte Molboer ved V.Fausbøll, 3.udg., 1887; Anton Melbye: Fra Vov-Vov-Byen, 1902; Mark Twain i udvalg, ved Vilh. Møller og Beering Liisberg, I-IV, 1904-05; Johs. Dam: Stuegangen, 1910; desuden forsk. bøger af Maglekilde Petersen og Peter Kronborg. Børnebøger: Elise Bredsdorff: Onkel Kaspers Skovtur, 1891; Chr. Winther: Flugten til Amerika, 1900; Holger: En lille Nisse rejste, 1902; samme: Ole Lukøje, 1903; Edv. Søderberg: Pjerrot, 1905; Johannes Dam: Knuds Nordpolsrejse, 1906. Årshefter: Juleroser, fra 1882; Oldfux, fra 1883; Børnenes Juleroser, fra 1885; Blæksprutten, fra 1889. Vittighedsblade m.m.: Folkets Nisse, vistnok 1870-erne; Passepartout, 1878-79; Punch, fra 1880; Ill. Tid., fra 1881; Ude og Hjemme, fra 1883; Fliegende Blätter, fra 1884; Klods Hans, medstifter 1899. Dagspresse: Dags-Avisen, fra 1879; Dannebrog, fra 1893; samt lejlighedsvis i Pol. og Berl. Tid. Samlinger af tegninger: Indfald med forskellige Udfald, 1884; Puks Soldaterbilleder, 1894; Jenses Oplevelser i Tjenesten, 1895; Album, tegn. fra Fliegende Blätter, 1895; Klods Hans Billedbog, I, Populære Folk, 1900; 75 A.S.'ere, 1915: Axel Henriques og Herluf Jensenius (red.): A.S.s Tegn. gennem et halvt Aarh. Forord af Hans Brix., 1928; Henry Hellssen og H. Jensenius: Alfred Schmidt hans Tid og hans Tegn., 1942; repr. på Kunstindustrimus., Kbh.

Literature

Nat.tid. 16.12.1883; 5.4.1938 (nekr.); 28.11.1942 (Hakon Stangerup); Dags-Avisen 24.12.1883 (Karl Madsen); Axel Henriques: Indledn. til A.S. Album, 1895; samme: Ja, Tiden gaar, 1931, 41; F. Bauditz i: Hver 8. Dag, 1897-98, 194-98; Verdensspejlet 22, Marts 1903; Th. Munch i: Gads da. Mag., I, 1906-07, 410- 16; C.E. Jensen: Karikatur-Album, II, 1907, 436-46; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1910; Journalisten, VIII, 1912, 77, (A.S. om sig selv); Hans Brix i: A.S.s Tegn. gennem et halvt Aarhundrede, 1928; Dag. Nyh. 15.4.1928 (Th. Faaborg); A.S. i: Bogvennen, 1929, 149-76 (Fra Corsaren til Klods-Hans); Berl.Tid. 5.4.1938 (nekr. K. Flor, Jensenius); 28.11.1942 (Hans Brix); Inger Simonsen: Den da. Børnebog, 1942; Herluf Jensenius i: Danmark, 1945, 115-19; Henry Hellssen og H. Jensenius: Alfred Schmidt hans Tid og hans Tegn., 1942; Mogens Knudsen i: Satire og Humor, 1946; Jens Kruuse: Da. Streger, 1946; Erik Schmidt i: Min Far, 1948, 281-87; Folkestyret i da. Humor, 1949; Carl Th. Jørgensen: A.S., 1957; H.E. Nørregård- Nielsen: Avisens Håndskrift, 1983. H.E.N.-N.

Author: forfatternavn ukendt (null) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.