N.P. Holbech

Weilbach information

Genealogy

Holbech, Niels Peter, 1804-1889, maler. *14.9.1804 på skibet "Maria Constantia" på vej fra Calcutta til Kbh., ?11.1.1889 i Karlshamn, Sverige, begr. smst. Forældre: Skibsfører Peter Nielsen H. og udd. styrmand Marie Thaysen. ~20.7.1836 i Tikøb med Caroline Louise Amalie Gamborg, *4.4.1809 i Roskilde, ?8.8.1873 på Fr.berg, datter af prof. Anders Gamborg og Maria Mathilde Clausson.

Biography

N.P. Holbech fik stor støtte i sin kunstneriske tilbøjelighed af Thorvaldsen, da denne var hjemme 1819. Under studierne i Rom i 1830rne boede H. i Thorvaldsens hus. I Italien malede han både portrætter og genrebilleder, der afspejler den indflydelse, nazarenerne havde på flere danske kunstnere. Efter hjemkomsten havde han en vis succes med sine historiemalerier, hvoraf flere blev solgt til kongehuset. Det lille prospekt fra Kastellet, som næsten har "Købke-karakter", viser den hjemlige guldaldertradition. Økonomien nødte ham imidlertid til at ernære sig næsten udelukkende ved portrætmaleriet. I 1860erne fik han en del opgaver i Karlskrona og Karlshamn i Sverige. Hans trængsler beskrives af datteren Ursula, senere baronesse Dahlerup.

Education

Først privatelev af C.A. Lorentzen; udd. som malersv.; sideløbende hermed på Kunstakad. Kbh. om aftenen, avancerede jan. 1824 til modelsk., elev af C.W. Eckersberg.

Travels

Rejste som privatsekretær for den engelske gesandt Sir A. Foster først til England 1824 og senere til Italien, hvor han oph. sig til 1834.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1824, 1826, 1831, 1833-1846, 1848, 1851-1852, 1854-1868, 1872; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Malerier fra fynske Herregårde, Odense 1904; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Kunstakad. Jubilæumsudst., Charl.borg 1954; 500 års da. portrætter, Charl.borg 1961; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983.

Artworks

Fremstillingen i templet (udst. 1831); En pilgrim hviler sig ved en fontæne i Rom (1830-34, Thorvaldsens Mus.); Ung kvinde med to børn og gammel kone med en ten (1831, smst.); Parti fra Monte Pincio (1834, tidl. Joh. Hansens saml.); Musicerende bønder i romersk hjem (1834); Parti fra Kastellet (ca. 1840, Kbh. Bymus.); Hos spåkonen (Stat. Mus. for Kunst); skitsebog fra rejsen i England (1824, Kobberstiksaml.). Portrætter: Peter Nielsen Holbech (1822?, Handels- og Søfartsmus.); Selvportræt (1834, Fr.borgmus.); Andreas Gamborg (smst.); dennes hustru Maria Mathilde, f. Clausson (ca. 1834, tidl. Joh. Hansens saml.); Kommandørinde Eberlin (1837, smst.); Ludvig Holberg (1837); Dronn. Caroline Amalie (1839, Fr.borgmus.); Københavnske venner, gruppebillede (1839); Ludvig B. Meyer (1841, Fr.borgmus.); Prinsesse Mariane (1841, Jægerspris); Joachim G. Levetzau (1846, Fr.borgmus.); Otto Reedtz-Thott med familie (efter 1846, Gavnøfonden); Otto Reedtz-Thott (1847, smst.); Frk. Niedlich med søsterdatter (1857/58, Stat. Mus. for Kunst); Hans B. Dahlerup (1866, Fr.borgmus.); Ole Ferdinand Olsen (Kbh. Bymus.); dennes hustru Louisine, f. Rerup (smst.); Ferd. Chr. Fürst Bauditz (Fr.borgmus.); Johan Daniel Bauer (Teatermus.); Marie Elisabeth Zinck (smst.).

Literature

Povl Eller: Portrætsaml. på Gl. Kjøgegaard, 1970; Lilli Martius: Die schleswig.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster. 1956, 197, 212, 214, 225; Ursula Dahlerup (red. af Ulla og Bent Dahlerup): Baronessens erindringer 1840- 1925, 1989.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.