Christian Horneman

Weilbach information

Genealogy

Horneman, Christian, 1765-1844, miniature- og pastelmaler. *15.8.1765 i Kbh., ?7.3.1844 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Regimentskvarterm., senere toldinsp., justitsråd Ole H. og Ulrikke Antoinette Pauli. ~17.12.1807 i Kbh. med Christiane (Christine) Juliane Frederikke (Josephine) Gianelli, *6.8.1782 i Kbh., ?29.3.1816 smst., datter af gipser ved Kunstakad. Domenico Maria G. og Johanna Eisen.

Biography

Christian Horneman modtog under den lange udenlandsrejse stærke indtryk af Sydeuropas portrætkunst, især i Italien og i Wien, hvor bl.a. Wilhelm Tischbein og H.F. Fügers værker påvirkede ham, og mange af hans miniaturer er af høj kunstnerisk standard og kan især i årene efter hjemkomsten have et internationalt præg. I Berlin lærte han, sandsynligvis af maleren Daniel Nikolaus Chodowiecki, den dér netop så populære tegning med sølvstift på grunderet karton, en teknik, hvori han opnåede stor færdighed, og som han ofte anvendte i Danmark. Herhjemme var han med til at udfylde det tomrum i portrætkunsten, som opstod efter Cornelius Høyers og Jens Juels død. Det er sandsynligvis under påvirkning af Juels pasteller fra omkring år 1800, at han nogle år efter sin hjemkomst optog dette medium. Han opnåede stor popularitet på dette felt, indtil konkurrencen fra C.W. Eckersberg og C.A. Jensen i forbindelse med hans svigtende helbred slog ham ud. Sine sidste leveår tilbragte han lammet i benene i isolation i sin bolig på Charlottenborg. H. efterlod sig en stambog, der ikke mindst for hans rejseliv er en kilde af stor betydning. (Kobberstiksaml.).

Education

Kunstakad. Kbh., 1. fritegn.sk. 1780, modelsk. 1784, lille sølvmed. 1785, st. sølvmed. 1786; deltog uden held i guldmed.konk. 1787.

Travels

Kiel sent på året 1788; over Hamburg, Amsterdam til Paris foråret 1789; Paris eftersommeren 1789; derfra til Italien med længere oph. i Livorno, Firenze, Napoli og Venezia 1790-96; Wien til Berlin 1796; oph. i Berlin indtil 1798; Wien 1798-1803; via Berlin tilbage til Danm. efteråret 1803; Mecklenburg 1805.

Occupations

Scholarships

Agreeret af Akad. 1803; medl. 1805; fribolig på Charl.borg fra 1816.

Exhibitions

Udst. i anledn. af Fr. VIs kroning, Charl.borg 1815; Charl. Forår. 1824, 1827-28, 1833-42.

Artworks

Miniaturer og sølvstifttegninger, udført under rejsen 1789- 1803: Amor og Psyche (1792; Rosenborgsaml., udf. i Napoli); Ærkehertug Carl af Østrig (1800, smst., udf. i Wien); Marie Paulowna af Sachsen Weimar (sølvstift, Amalienborg); Ludwig van Beethoven (1802, Beethoven mus., Bonn, udf. i Wien); Meno Haas' døtre (dobbeltportræt, Rosenborgsaml, udf. i Berlin); Frederik Vilhelm III af Preussen og hans dronn. Louise (sølvstift, Hohenzollermus., Berlin, udf. s.m. med H.H. Plötz i Berlin); Ubekendt maler (sølvstift, Wien 1799, udf. i Wien); Anna Ernestine Rantzau (ca. 1800); Christian Günther Bernstorff (sølvstift, 1803, Altenhof); han rejste uden offentlig støtte og levede af, hvad han kunne tjene; hans produktion på rejsen er kun sporadisk kendt; for egen øvelses skyld udførte han kopier i miniature af kunstværker, han så i Firenze, Wien og andre steder, bl.a. C.W. Gluck efter J.S. Duplessis (den Horneman'ske Miniaturesamling, Rosenborg). Efter hjemkomsten: Christian VIII (1805, Kunstakad. Kbh., medl.stk.); Boye Magens (som forannævnte); Christian VIII (ca. 1805, Jægerspris); Agent Chr. Andr. Christiansen og hustru (1805, Kunstindustrimus.); Jens Baggesen (sølvstift, før 1807, Fr.borgmus.); Joh. Chr. Drewsen (1810, Kunstindustrimus.); Konferensråd Lorentz Frölich (1813); Russisk legationsråd van Brieven (ca. 1815, Nat.mus., Sth.); Grevinde Johanne Caroline Vilhelmine Bille Brahe (2 ekspl., 1818, 1 ekspl. i Stat. Mus. for Kunst); Alb. Thorvaldsen (2 ekspl., 1820, Rosenborgsaml. og Thorvaldsens Mus.); Carl Maria von Weber (sølvstift, 1820); Frederik VII (1826, Jægerspris); Hans Holsten og hustru (1830, Clausholm). Pasteller: Prinsesse Louise Charlotte (1806, Jægerspris); Frédérik de Coninck (1808); andre medl. af den de Coninckske slægt; Johann Ewald (1809, Fr.borgmus.); Christian VIII (Rosenborgsaml.); Andreas Kirkerup (1810, Fr.borgmus.); Frederik VII (1812, Jægerspris); Dronn. Marie Sophie Frederikke (1813, Fr.borgmus.); Jens Baggesen (Univ.bibl., Kiel); Knud Rahbek (Stud.foren., Kbh.); Selvportræt (1815, Fr.borgmus.); Erik Viborg (1817, Landbohøjsk.); Thorvaldsen (1820, Fr.borgmus.); Caroline Suhr (ca. 1820); andre medl. af den Suhrske slægt; Sara Hingelberg (1825, Stat. Mus. for Kunst); Rasmus Nyerup (1825, Univ.bibl., Kbh.); Peder Møller (1828, Nationalbanken); Fr. Kuhlau (1828, Musikhist. Mus.).

Literature

Louis Bobé i: Juleroser 1921; T. Holck Colding i: På klassisk grund, tilegnet Dyveke Helsted, 1989, 59-62; samme: Miniature og Emaillemaleri i Danm., 1991; samme i: Medd. fra Thorvaldsens Mus. 1994, 94-102.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.