C.F. Høyer

Weilbach information

Genealogy

Høyer, Christian Fædder, 1775-1855, maler. *24.1.1775 i Rerslev ved Roskilde, ?25.6.1855 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Sognepræst Jens Offesen H. og Sophie Dorothea Heldvad. Ugift.

Biography

C.F. Høyer fik, i erkendelse af hans "flid og iver for kunsten", tilkendt det store rejsestipendium med virkning fra april 1806, året efter at han havde vundet den store guldmedalje. I de følgende 6 år, der var den fastslåede rejsetid for en ung historiemaler, gik der en lind strøm af breve mellem H. i Rom og Kunstakademiet om forhøjelse af ydelserne, om salg af malerier, herunder kopier af ældre italienske værker, og med oplysninger om de danske kunstneres situation. H. boede i Casa Buti, Thorvaldsens hus, hvor han også mødte den berømte franske klassicist J.-A.-D. Ingres. Thorvaldsen var glad for H. og købte en replik af Anakreon-scenen, før H. rejste hjem. Fra Rom spurgte H. om muligheden for at få opgaver fra slotsbygningskommisionen. Akademiet foreslog ham at vente med at ansøge om det, til han var hjemme igen. Her ventede flere skuffelser. Han måtte omarbejde sit medlemsstykke, så det først kunne indleveres i 1814. Han fik ikke professoratet efter Abildgaard på trods af, at han lagde stor vægt på at male efter Abildgaards principper. Det blev i 1818 den yngre Eckersberg, der fik embedet. Det affødte en polemik, som i sidste ende førte til, at H. ekskluderedes fra Akademiets forsamling. Vennen, stadsbygmester Peder Malling gav egenmægtigt H. opgaven at dekorere Universitetets forhal, og i 1834 var loftet fuldført. Det accepteredes naturligvis ikke, Malling indgav sin afskedsbegæring, og dekorationen, som var udført med olie på lærred, blev nedtaget og er siden forsvundet. Diskussionen har ikke gavnet H.s eftermæle. Han blev betragtet som en ubehagelig person, og blandt Eckersbergtidens friluftsmaleri var H.s mytologiske emner passé. Hvis han ikke havde været så afvisende over for de nationalliberales foretrukne emner fra den nordiske mytologi, havde han måske fået en renæssance. Selv sagde han, at hvis man pådutter en ellers habil kunstner et sujet, han intet føler for, kan han ikke lægge følelse i det. Heri blev han støttet af Eckersberg.

Education

Kunstakad. Kbh., avanc. 1. frihåndskl. jan. 1793, 2. frihåndskl. (Carl Löffler) jan. 1794, gipssk. okt. 1794, lille sølvmed. marts 1795, ornamentsk. jan. 1796, st. sølvmed., modelsk. marts 1797, lille guldmed. aug. 1799, st. guldmed. sept. 1803. Ansættelser: Kopierede malerier for Nic. Abildgaard.

Travels

Rom 1805-11.

Occupations

Scholarships

Akad. 1806-11; agreeret ved Akad. dec. 1811; medl. sept 1812-26 (ekskluderet).

Exhibitions

Kapitol, Rom 19.11.1809 (Sokrates' død); Salonen, Kbh. 1815; Raadhusudst., Kbh. 1901; Mellem guder og helte, Stat. Mus. for Kunst 1990. Separatudstilling: Rom, 1811.

Artworks

Jacob velsigner Josephs sønner (lille guldmed. 1799); Cæsars ånd viser sig for Brutus (tidl. Joh. Hansens saml.); Dalila forråder Samson til Filistrene (st. guldmed. 1803); Hero ventende Leander (1810, Stat. Mus. for Kunst); Sokrates, der skal tømme giftbægeret (1811, smst.); Signe og Harbor forenes foran Frejas alter (medl.stk. 1812, modt. 1814); Cathmor og Sulmalla (Stat. Mus. for Kunst); Den blinde Belisarius tigger på Konstantinopels gader (akvarel, tidl. Joh. Hansen); Chr. IV giver Tyge Brahe en guldkæde (Børsen); Havgud (smst.); En Havgud, allegori på Øresundstolden (1838, best. af Fr. VI til Øresunds Toldkammer, nu i Helsingør Bymus., tegn. over ophængn. Nat.mus. 2. afd.); Opstandelsen (Skamstrup K.); Religionen (Vor Frelsers K., Kbh.); Scene af Ossian (Thorvaldsens Mus.); Amor hos Anakreon (efter Anakreons 3. sang, smst.); udk. til dek. af Kbh. Univ. forhal (1835, Kunstindustrimus.). Skriftlige arbejder: Beskrivelse over Hr. Høyers Maleri, indsendt fra Rom til Det kgl. Maler-, Bildhugger og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn, 1811; Christian IV og Tycho Brahe, 1815; Tilegnet Det Kongelige Kunstacademies Medlemmer og unge Kunstnere, 1821; Bidrag til det Kgl. Kunstacademies Annaler, 1825; Andet Bidrag, 1826; Anmeldelse om mine seneste Arbeider, 1832; desuden polemiske artikler i Dagen, 1821, 24f, 27; Conversationsbl., 1824; Adresseavisen, 1829, 30; Raketten 26.3.1833.

Literature

Jacob Behrend: Kgl. historiemaler Høyers skæbne, 1835; C.A. Muhle: Mere om dekorationen i Universitetets forhal, 1835; H.N. Clausen i: Da. Ugeskr., 1836, 65-72; E. Hannover: C.W. Eckersberg, 1898; samme: Constantin Hansen, 1901, 95-97; F. Meldahl og P. Johansen, Det kgl. Akad., 1904, 163-69; J.M. Thiele: Af mit livs årbøger, 1917, 7-12; L. Swane: Nic. Abildgaard, 1926; Fr. Noack: Das Deutschtum in Rom, 1927; Fr. Weilbach i: Hist. Medd. om Kbh., 3.rk., I, 1934-35, 263f; Skat Arildsen smst., 456; Fr. Weilbach i: Fra Arkiv og Mus., 2.rk., II, 1943, 157; Charlotte Christensen i: Fund og forskning, 1972, 22, 25; Emma Salling: Kunstakad. guldmed., 1975; Bjarne Jørnæs i: En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978; Hannemarie Ragn Jensen i: Samme; Villads Villadsen i: Kbh. Universitet, IV, 1980, 223; Sv. Ellehøj (red.): Chr. IVs verden, 1988; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens hist. i Danm., I, 1990; Kasper Monrad i: Mellem guder og helte, Stat. Mus. for Kunst, 1990; Auktionskat. 2.10.1855 (Stat. Mus. for Kunst). Breve (Det kgl. Bibl., Thorvaldsens Mus.).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.