Cornelius Høyer

Weilbach information

Genealogy

Høyer, Cornelius, 1741-1804, miniaturemaler. *1741 ved Hellebæk, døbt 26.2.1741 i Tikøb, ?2.6.1804 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Bajonetsmed ved Kronborg geværfabrik, mester ved Hammermøllen Anders Nielsen H. og Anna Maria Jensdatter. ~15.10.1773 i Kbh. med Frederikke Christiane Fortling, døbt 7.11.1755 smst., ?31.1.1829 smst., datter af stenhugger, ark. Jacob F. og Anne Christine Hellesen.

Biography

Cornelius Høyer tog til København efter sin konfirmation i 1755. Han kom på Kunstakademiet, hvor C.G. Pilo og L. Tocqué var de to kunstnere, der fik størst indflydelse på ham. Fra ca. 1758 synes han at have arbejdet i familien Thornborgs værksted, der specialiserede sig i serievis fremstilling af miniaturer. 1758 lykkedes det ham første gang at sælge miniaturer til kongen ("ovidiske" og bibelske historiestykker), og med samme år er hans første, bevarede miniature dateret. Kunstakademiets direktør J.-F.-J. Saly fik hurtigt øje for hans usædvanlige evner og anbefalede ham til grev A.G. Moltke. H. udførte før sin lange udlandsrejse flere portrætter af Moltke og hans familie og fik på hans foranledning gentagne bestillinger fra hoffet. Den første, store udlandsrejse fik afgørende betydning for H. Maleren J.B. Massé fattede i Paris interesse for sin danske elev og udså ham til at udføre nogle familieportrætter for sig. Indtrykkene fra Paris, derunder Massés undervisning, gav H.s kunst et fransk præg, hvis grundlag allerede var lagt i København. Et eksempel på denne franske stil er hans portræt af J.G. Moltke. I Italien studerede han Rosalba Carrieras miniaturer og malemåde og blev inspireret af den fornyelse af miniaturekunsten, som især skyldes anvendelsen af den af hende introducerede nye malegrund, elfenbenet. En af rejsens sidste frugter er det brillante portræt, malet i Napoli af A.S. von der Osten. H. var allerede inden sin hjemkomst 1768 på sit område en kunstner af international standard. Udenlandsrejserne i 1780erne bragte ham fra hof til hof rundt om i Europa og befæstede hans ry. Overalt hørte han til eliten af sin kunsts udøvere. H. blev den danske kunstner i 1700-tallet, hvis navn nåede størst international anerkendelse i hans egen tid. Han var en skarp iagttager af et ansigt og havde sikker sans for farver og komposition. Hans evne til at få elfenbenet til at lyse og udnytte kontrasten mellem den blanke overflade og den matte gouachefarve var eminent. Ingen miniaturemaler i Danmark har udnyttet miniaturens materialevirkninger så perfekt som han, og han var en foregangsmand i Europa på dette felt. Med årene blev hans malemåde bredere uden at tabe sin præcision, og hans farve blev rigere, tendenser, der yderligere øgedes ved bekendtskabet med maleren P.A. Hall i Paris, f.eks. miniaturen på Statens Museum for Kunst af en ubekendt dame fra Parisertiden og portrættet af datteren Adelaide, malet i Potsdam eller Berlin på hjemvejen. Adskillige af de miniaturer, han malede i slutningen af sit liv hører til hans hovedværker, f.eks. Marie Sophie Frederikke-portrættet på Rosenborg, og portrættet af Christian Colbiørnsen og Peter van Hemert. H. havde i Berlin i 1788 af Anton Graff lært at tegne med sølvstift på grunderet karton eller pergament, en teknik han dyrkede med færdighed, og var den første til at udføre i Danmark ved sin hjemkomst 1790. H.s gerning som sekretær ved Kunstakademiet satte bl.a. frugt i Salonerne 1778 og 1794, der arrangeredes og katalogiseredes af ham. H. var sig sit værd bevidst, det fremgår af en samling særdeles velskrevne breve til vennen Johannes Wiedewelt, og det fremgår af en pjece Observations critiques sur l'exposition a l'Académie des Beaux-Arts à Berlin, som han udgav anonymt i 1790. Hans temperament var uroligt og hidsigt, hvilket skabte ham mange konflikter. En strid med N.A. Abildgaard endte med, at han tog sin afsked som sekretær ved Akademiet kort før sin død.

Education

Kunstakad. Kbh. tidligst 1755, pr. for tegn. efter gipsfigur 1757, 2.pr. for tegn. efter levende model 1758, 1.pr. for samme 1759, deltog i guldmed.konk., men tildeltes kun st. sølvmed. "Til opmuntring" 1763; Kunstakad., Paris og elev af miniaturemaleren J.-B. Massé fra juli 1765; Det franske Akad., Rom 1767.

Travels

Meldte sig forgæves til delt. i Carsten Niebuhrs ekspedition til Arabien 1760; Paris efterår 1764 til slutn. af 1766; Rom (med afstikker til Napoli) feb. 1767 til efteråret s.å.; Dresden feb. til okt. 1768; Slesvig efteråret 1772; via Sth. til Skt. Petersborg juli 1781 til apr. 1783; Sth. foråret 1783 til o. nytår 1784; derefter Kbh. 9 mdr.; Sth. indtil forsommeren 1785; Berlin okt. 1787 til 1788; Dresden, Weimar, Darmstadt, Strasbourg, Paris fra slutn. af 1788 til maj 1709; gennem Tyskland til Berlin med oph. sept. 1789 til maj 1790; i april 1795 meddelte en annonce i en engelsk avis, at han var i London, men rejsen kom aldrig i stand; Skt. Petersborg aug. 1797 til sommeren 1798; hjemrejse over Hamburg.

Occupations

Hofminiaturemaler 1769; sekretær ved Akad. 1777-1804; slotsforvalter ved Charl.borg 1777 til sin død.

Scholarships

400 Rdl. årlig i 3 år fra partikulærkassen til udenlandsrejse 1764; medl. af Kunstakad. i Firenze 1767; af samme i Bologna 1768; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1768; medl. smst. 1770; medl. af Kunstakad. i Berlin 1787; af samme i Skt. Petersborg 1797; akad.råd ved Kunstakad. i Dresden 1771; kancelliråd 1776; titulær prof. 1781; justitsråd 1784.

Exhibitions

Salonen, Charl.borg 1769, 1778, 1794; sep.udst. 1817; Rokokoudst., Industriforen. Kbh. 1891; Teaterudst., smst. 1898; Miniatureudst., Ole Haslunds Hus 1910; Utst. av äldre svenska porträttminiatyrer, Bukowskis Konsthdl., Sth. 1915; Akad. Kunstværker, Kunstforen., Kbh. 1929; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Akad. Modeltegn., Kunstforen. Kbh. 1942; Chefsd'oeuvres de la Miniature, Musée d'Art et d'Histoire, Genève 1956.

Artworks

Johan Jacob Brandt (1758, Stat. Mus. for Kunst); A.G. Moltke (ca. 1761-62, frit efter Pilo); dennes hustru (som forannævnte); Cathrine Sophie Wilhelmina Wedell (ca. 1763, Wedellsborg); Prinsesse Wilhelmine Caroline (1764, Fr.borgmus.); J.-B. Massé (ca. 1765-66, Stat. Mus. for Kunst); Joachim Godske Moltke (1766, Bregentved); A.S. von der Osten (1767); Frederik VI (1769, Amalienborg); Christian VII (1769); samme (1769, Amalienborg); Caroline Mathilde (ca. 1769-70, smst.); J.F. Saly (1769, medl.stk.); C.G. Pilo (1769, medl.stk.); Psyche lyser på den sovende Amor (ca. 1769-70, medl.stk. til Akad. i Dresden); Prinsesse Louise (1772, Rosenborgsaml.); Peter Cramer (ca. 1770-72, Fr.borg); Christian VII (indfattet i guldtabatière, 1773, Louvre); Charlotte Dorothea Biehl (ca. 1775, Fr.borgmus.); Arveprinsesse Sophie Frederikke (ca. 1775, Rosenborgsaml.); J.F. Classen (2 ekspl., ca. 1776, Det Classenske Fideikommis og Fr.borgmus.); Catharina II (1782, Skatkammeret i Kreml, tegn. dertil i Kobberstiksaml., Kbh.); Gustav IV Adolph i sin legevogn (1783, Fr.borgmus.); div. medl. af den svenske kongefam. (5 miniaturer, 1783, Gripsholm); Giovanna Margareta Bassi (1783, Sinebrychoffs Kunstmus., Helsinki); Gustav IV Adolph (2 ekspl. 1784-85, Amalienborg og Nat.mus., Sth.); Dronn. Sophie Magdalene af Sverige (1784-85, Rosenborgsaml.); Den svenske kongefam. spadserende i Hagaparken (1784-85, Det da. Kongehus' Løsørefideikommis, Fredensborg); Selvportræt samt kunstnerens moder, hustru og datteren Adelaide (4 miniaturer i én portrætdåse, ca. 1784, Stat. Mus. for Kunst); Prinsesse Louise Henriette Caroline af Hessen Darmstadt (ca. 1788-89, tidl. Storhertugen af Hessen Darmstadt); Prinsesse Frederikke Caroline Sophie Alexandrine af Mechlenburg Strelitz (ca. 1788-89, Schloss Adolphseck, Fulda); Ubekendt dame (1788-89, Stat. Mus. for Kunst); Kunstnerens datter Adelaide (2 ekspl., ca. 1789-90, Stat. Mus. for Kunst og det kgl. slot i Haag); Kronprinsesse Marie Sophie Frederikke (1792, Rosenborgsaml., farveakvatinte af Franois Janinet); J.H. Knuth (sølvstift, ca. 1790-95, Fr.borgmus.); samme (miniature, ca. 1790- 95, Stat. Mus. for Kunst); Kronprinsesse Marie Sophie Frederikke (indfattet i diamanter, ca. 1795, Gyldensteen); Chritiansø (sølvstift, 1797, Fr.borgmus.); formentlig Constantin Brun (ca. 1800, Nat.mus., Sth.); Allegori over kronprinsessens forventede nedkomst (ca. 1801-82, Det da. Kongehus' Løsørefideikommis, Fredensborg); Kurv med blomster (ca. 1800, Stat. Mus. for Kunst); samme (ca. 1800, smst.); Peter von Hemert (ca. 1800-04, smst.); Chr. Colbiørnsen (ca. 1800-04); Jacob Ahrenfeldt (ca. 1802-04). Andre arbejder: Frederik V (pastel, ca. 1777, Rosenborgsaml.); Juliane Marie (som forannævnte); Christian VII (som forannævnte); Arveprins Frederik (som forannævnte); vides at have arbejdet med emalje, men ingen emaljearb. er med sikkerhed kendt; udgiver af: Billeder af berømmelige Danske og Norske, 1799, med 8 kobberstik af kongefam., hvoraf 7 er udf. efter tegn. af H.; repræsenteret med tegn. og akvareller i Kobberstiksaml. og Fr.borgmus.

Literature

Gustav Lorenzen i: Kunstmus. Årsskr. 1933-34, 40-70; T. Holck Colding: C.H., 1961 (med værkfortegn. og komplet litt.fortegn.); samme: Miniature- og Emaillemaleri i Danm., 1991.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.