Ebba Holm

Weilbach information

Genealogy

Holm, Ebba Regitze Ellida Olga, 1889-1967, maler og grafiker. *29.5.1889 på Fr.berg, ?30.11.1967 i Kbh., begr. på Tibirke Kgrd. Forældre: Kontorist, løjtnant, senere grosserer Carl Gustav Adolph H. og Olga Marie Jensen. Ugift.

Biography

Ebba Holms tidlige arbejder, fortrinsvis oliemalerier, omfatter velkomponerede portrætter, figurbilleder, interiører, blomsterbilleder, bibelske motiver og landskaber. Senere gik hun over til at male teknisk sikre akvareller inden for samme motivkreds. Det blev dog især som grafiker, at H. gjorde sig gældende. Blandt hovedværkerne er hendes enkle, monumentale Danteillustrationer, der også værdsattes i Italien. H.s udgangspunkt var den danske maletradition, men nysgerrighed, forenet med skønheds- og formsans, førte til opgaver i andre medier såsom den dekorative kunst, hvor hendes arbejder er præget af en sikker fornemmelse for form og funktion.

Education

Vilhelmine Bangs Tegnesk. 1906-08; Kunstakad. Kbh. 1908 (Otto Bache, V. Irminger, Sig. Wandel, lærte freskomal. af J. Skovgaard), afg. som maler 1913.

Travels

Tyskland 1910, 1911, 1912; Italien 1913, 1921, 1926, 1930, 1932, 1935, 1939; Paris 1925, 1929; Bad Gastein 1931, 1932.

Occupations

Medarb. ved tidsskr. Xilografia 1924- 26.

Scholarships

Akad. 1911, 1918; K.A. Larssen 1929.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1909, 1912; Charl. Forår 1913-47, 1949-67; Grafisk Kunstnersamf. 1917-18, 1925, 1931, 1937; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Charl. Eft. 1922, 1928, 1937; Internat. Udst. for franciskansk Kunst, Assisi 1927, Firenze 1933; Det da. kunststævne, Forum 1929; Kvindel. Kunstneres Samf. 1930; Nord. Grafik Union, London 1938; Vandfarvesocietetet i Viborg, Hjultorvet, Viborg 1981. Separatudstillinger: Kunstsalen, Kbh. 1925, 1932.

Artworks

Malerier: Portræt af min Søster (1914); Tre generationer (1918); endv. landskaber og interiører. Akvareller: Seinen ved Louvre (1925); Fra Vatikanet (1930, tidl. i Johan Hansens Saml.); S. Francesco i Assisi (som forannævnte); Kanal i Venezia (1935). Grafik: Ill. til Johs. Jørgensen: Dantestemninger, 1928; Dantes guddommelige Komedie (1929); Sophus Michaëlis: Abailard og Helo?se, 1931; endv. adsk. enkeltblade. Andet: Exlibris; papir til bogbind; tapeter; sølvarb.; keramik; forlæg for korsstingsbroderier; repræsenteret i bl.a. Kobberstiksaml. og på Det kgl. Bibl.

Literature

Vore Damer 15.10.1917; Exlibris-Revuen, 1919, 25-28; Aarb. for Bogvenner, 1923, 113-21; Tidens Kvinder 5.3.1925; Nat.tid. 16.6.1926; Otto Wang: E. H.s Exlibris, 1927; Ekstrabl. 15.2.1932; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Arthur G. Hassø: Da. Exlibris, 1942; Pol. 3.12.1967 (nekr.); Berl. Tid. 3.12.1967 (nekr.); Stig Holsting i: Sankt Knud Konge, 1986, 79. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.