Lauritz de Thurah

Literature

Iris og Hebe, 1803, II, 17-50, 97-134 (fragment af selvbiogr. ved L. Kruse); Mnemosyne, III, 1832; F.R. Friis: Samlinger, 1872-78; samme: Bidrag, 1890-1901; Fr. Hjort: Beretn. om Slægten Thura gennem 300 Aar, 1894, 2. udg. 1925; V. Lorenzen: Landgaarde og Lyststeder, I, 1916, 19, 21, 25-27, 37; F.L. Levy i: Arch., 1916-17, 240-43; V. Lorenzen i: Samme, 1922, 297-301; Ove Bauditz i: Hist. Medd. om Kbh., 1923-24, 288-312; Fr. Weilbach: Laurits Thura, 1924; samme i: Hist. Medd. om Kbh., 1925-26, 26-35, 313-24, 336-42; C. Elling i: Arch. M., 1928, 237-55; samme i: Fr. Weilbach (udg.): Da. Bygn.kunst., 1930; Fr. Weilbach i: Samme 55-62; O. Bauditz i: Jagtslottet Eremitagen, 1936, 16- 20, 25-37, 44f; Fr. Weilbach: Fr.berg Slot, 1936; J. Steenberg i: Loll.-Falsters hist. Samf. Aarbog, 1938, 31-39; C. Elling i: Smaaskr. tilegnede Aage Friis, 1940, 121-33; P. Riemann: Børglum Klosters Hist., 1941; E. Nystrøm: Fr.bergs Hist., I, 1942, 162-64; C. Elling i: Smaastudier tilegnede C.A. Jensen, 1943, 282; samme i: Fra Arkiv og Mus., 1943, 230-35; samme: Chr.borg Interiører, 1944; C. Christensen i: Hist. Medd. om Kbh., 3. rk., VI, 1944-46, 179-218; T. Clemmensen og M.B. Mackeprang: Christian IX Palæ paa Amalienborg, 1956; C. Elling: Paraden I, 1958, 70-100, 107- 19, 151, 166-214, 222f, 240, 277-98; H. Lund i: Danm. Bygn.kunst, 1963; H.C. Rosted: Hirschholm Slot, 1963; K. Voss: Bygningsadm. og Bygningshist. under Enevælden, 1966; J. Steenberg: Fredensborg Slot, 1969: H. Lund i: Chr.borg Slot, I, 1975; John Erichsen i: Hist. Årbog for Sorø Amt, 1976, 1-19; H. Lund: De kongelige Lysthaver, 1977; C.M. Smidt i: Frederiksborghesten.., 1981; kat., Kunstindustrimus., L. de T. 1706-1759, 1981; C.M. Smidt i: Architectura, 8, 1986.

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.