Lauritz de Thurah

Artworks

Det kgl. Palæ i Roskilde (1732-33); første ombygn. og udv. af Hirschholm Slot (1733-39); Eremitagen i Dyrehaven (1734-36); Jægergården ved Jægersborg Slot (1734-38, nu kaserne); bygningerne om Fr.berg Slots forgård (med paradekøkkenet, 1734-38); Bregentveds nordfløj med kapel (1730rne, ombyg. udvendigt af Eigtved); Stiftsbygn. (Hvide Stift) på Vallø (ca. 1736-38, forhøjet af G.D. Anthon 1764-65, brændt 1893); tegn. til Øresunds Toldkammer, Helsingør (1737, ikke udf.); Chr.borg Slot, nogle af interiørerne i dronn. lejlighed (1737-40, brændt med slottet 1794); projekter til hovedtrapperne, smst. (1738, ikke udf.); Slotskirken, smst. (1743, ikke udf.); projekt til Marmorbroen, pavillonerne og Ridebanefløjenes facade mod kanalen s.m. Eigtved (1739, udf. ved Eigtved); Sorø Akad., hovedbygn., projekt til ombygn. (1738-40, ændret, tillige med pav. af Holger Rosenkrantz); forhøjelse af 2. etage af Fredensborg Slot (1741); Stutterigården ved Fr.borg Slot (1742-46, nedr.); projekt til Vordingborg Slot (ca. 1742-43); Frue K. tårn og spir opf. efter projekt, delvis af Vincents Lerche (1742-44, brændt 1807); Hirschholm Slots sidste ombygn. (1743-44, nedbrudt 1810-12); kavaler- og staldbygn. til Sorgenfri Slot (1743-44, ombyg. af P. Meyn 1790); sovegemak m.v. i sammes hovedbygn; sidefløje og pav. på Ledreborg, anlæg af forgården efter omfattende, ikke fuldt gennemført projekt, samt udsmykn. af haven og udstikn. af alleen (1746-beg. af 1750erne); spiret på Vor Frelsers K., Kbh. (1749-52); model til Amalienborg Plads med de 4 palæer (1750, ikke udf.); ombygn. af Børglum Kloster (beg. af 1750erne); de fire pav. ved Frederiks Hosp., Kbh. (1754- 58); fuldf. af Eigtveds udbygn. af Fredensborg Slot og tilføjelse af forbindelsesfløj (1754-58); to projekter til Frederiksk., Kbh. (1754, ikke udf.); bygn. ved indg. til Fr.berg Have (1755-56); eget hus, Amalieg. 25, Kbh. (1755- 57); ombygn. og udv. af Det Harboeske Enkefruekloster, Stormg. 14, Kbh. (1755, ombyg. af C.F. Harsdorff, 1772); fornyelse af Sorgenfri Slots hovedbygn. (1756, ombyg. 1791- 94 af P. Meyn); tilbygn. til Prinsens Palæ, hjørnet af Holmens Kanal og Stormg., Kbh. (1757); Proviantskriveriet (nu slotsforvalterbol.) ved Fredensborg Slot (1757-58); ombygn. af Dronninglund, Vendsyssel (ca. 1755). Skriftlige arbejder: Havde fra 1735 en bevilling fra hoffet til at indsamle og skrive en ark.turhist.-topograf. beskr. af de kgl. slotte og landets vigtigste mindesm.; Den da. Vitruvius I-II, 1746, 1749; Hafnia Hodierna, 1748; Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse af Øen Samsø, 1755; Beskrivelse over Bornholm og Christiansø, 1756; Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse over den liden Ø Amager og ... Saltholm, 1758. Utrykte skrifter: Trykfærdigt ms. til Den da. Vitruvius, III (Det kgl. Bibl., udg. 1967).

Author: Hakon Lund (Ha.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.