Carl Winsløw

Weilbach information

Genealogy

Winsløw, Carl, 1796-1834, skuespiller og tegner. *9. eller 19.2.1796 i Kbh., ?5.10.1834 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Kgl. lakaj, senere køkkenskriver hos kong Frederik VI, Lars Stub W. og Anne Maria Baltzersen. ~9.12.1821 i Kbh. med kgl. skuespiller Sophie Jacobine Schaltz, *29.5.1800 smst., ?2.4.1876 smst., datter af murersv., øltapper Frederik Andreas S. og Marie Christine Olesdatter Lind.

Biography

Carl Winsløw ønskede som barn at blive maler. Han fik undervisning af A.L. Koop og C.A. Lorentzen, men netop denne side af kunsten synes han at have beskæftiget sig mindst med i livet. Efter nogle år i handelslære, søgte han en uddannelse ved Det kgl. Teater. Ikke alene udviklede han sig til en glimrende skuespiller, men det er også ad denne vej, vi kender til hans talent som portrættegner. Hans fine karakteriseringskunst i de rolleportrætter, han skabte af sig selv og sine kolleger, har givet eftertiden et lille, men interessant dokumentationsmateriale. Også portrætter af andre samtidige er af stor værdi. W. var tillige habil i maskeringens kunst, hvis principper han gerne lærte fra sig.

Education

Undervisn. af A.L. Koop og C.A. Lorentzen; i handelslære; skuespillerelev på Hofteatret på Chr.borg fra 1815; på Det kgl. Teater fra 1817- 19.

Travels

Hamborg og Berlin 1823.

Occupations

Skuespiller ved Det kgl. Teater 1819- 1834.

Scholarships

Exhibitions

Theaterudst., Kbh. 1898.

Artworks

Parti af København efter bombardementet (tegn., Kbh. Bymus.); miniatureportræt af komponisten, musikdir. Claus Schall (Det kgl. Teater); landskab med ruiner og antik søjlebygning (mal., Teatermus.); portræt af skuespilleren Carl Bruun (1815, smst.); af Ole Rongsted d.æ. (1823, smst.); af Johan Chr. Ryge (farvelagt tegn., smst.); selvportræt som Frants Moor i Schillers Røverne (1825, smst.); som Joseph Golz i Østergade og Vestergade (smst.); Knud Lyne Rahbek (1829, tegn., Bakkehuset); desuden repr. i Kobberstiksaml; en rk. familieportrætter (privateje).

Literature

Brudstykke af W.s autobiografi i: Personalhist. Tidskr., 6.rk., II, 1911, 196-209; Robert Neiiendam: Breve fra da. Skuespillere og Skuespillerinder, 1912; Rejsedagbog i: Gads da. Magasin, XXXI, 1940, 158-69; L. Swane i: Kunstmus. Aarskr., 1948-49, 78. Papirer (Det kgl. Bibl.).

Author: Lisbet Grandjean (L.Gr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.