Arne Ungermann

Weilbach information

Genealogy

Ungermann Jørgensen, Arne, 1902-1981, tegner. *11.12.1902 i Odense, ?25.2.1981 i Humlebæk, begr. smst. Forældre: Kriminalass., senere politikommissær Jørgen Christian J. og Mathilde Theodora Ungermann. ~1° 8.6.1929 i Søllerød med maleren Inger Johanne Frederikke Johannsen (se Ungermann, Inger), *1.3.1909 i Næstved, ?4.10.1992 i Kbh., datter af købmand, manufakturhdl. Frederik Anton Matthias Nicolaus J. og Ingeborg Frederikke Jørgensen. Ægteskabet opl. ~2° 14.5.1948 i Kbh. med Anne Lise Pernille Høxbro Kirkeby, *12.1.1907 i Kristiania (Oslo), ?8.4.1976 i Roskilde, datter af red. Anker Høxbro K. og Betty Ulrikka Meyer.

Biography

Arne Ungermann nærmede sig som uddannet litograf kunsten sidelæns, og han var fortrolig med et avismiljø og de grafiske discipliners voksende betydning, før han i 1930 tog springet fra Politikens reklameafdeling til Magasinet, hvor han fra begyndelsen med en karsk og usentimental sans for både det jordnære og sjælens små krinkelkroge skulle blive en af de uforlignelige danske illustratorer, der formåede både at akkompagnere og udvide en tekst. U. havde da gjort sig bekendt med den voksende reklameindustris sans for blikfanget samt orienteret sig i ikke mindst den slagkraftige og målrettede sovjetiske tegne- og plakatkunst, der samtidig ledte den nære kollega, Sikker Hansen, i en helt anden retning. U. er dansk mod det halvengelske i sine elegante afdækninger af bedsteborgerlighedens skjulte drømme, mens der er et indforstået smil i fremstillingen af hans skjulte kærlighed, husalfen Hanne Hansen. Der kan være en grumhed, som mere glæder end den forskrækker i foredraget, og U. trivedes ikke bedre, end når han gav alt magt til barnet i sig og blev Palle alene i verden, Abel Spendabel eller selve Okker Gokker Gummiklokker. Det er tidlige værker, men U.s indsats er i sjælden grad uden højdepunkter, fordi den fra begyndelsen til enden var så ensartet suveræn, livsnær og varm.

Education

Tekn. Sk., Odense; udl. som litograf hos Hagen og Sørensen i 1922.

Travels

Tyskland 1929; Tyskland, Østrig og Paris 1933; Frankrig 1948.

Occupations

Delvis beskæftiget som tegner i Odense fra 1922; Pol., reklameafd. fra 1924; tegner ved Pol. Magasin fra 1930; medred. fra 1946; suppl. i best. for Tegnerforb. 1932; medarb. ved Vild Hvede, Kulturkampen, Aandehullet, Blæksprutten, Pindsvinet, Svikmøllen og Alt for Børn.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1934; Alfred Schmidt 1936; guldm., Paris 1937.

Exhibitions

Da. Kunststævne, Forum 1929; Foraarsudst., Odense, 1932; Grønningen 1932-33, 1935-36, 1940, 1944, 1949; verdensudst., Paris 1937; Tokio 1937; Fyens Forum 1940; Tegneudst. i Kunstmus. 1940-41; Vild Hvede Udst. 1941, 1948; Da. Kunsthåndv., Sth. 1942; S.A.K., Svendborg 1945. Separatudstillinger: Ill. og bogomslag, Kunstindustrimus., Kbh. 1940.

Artworks

Bogillustrationer: Sven Clausen: De sidste Vikinger, 1925; Aage Brinkmann: Hist. om da. Bacon, 1933; Viggo F. Møller: Det sidste Døgn, 1936; Foren. for Boghaandv. Wessel Udgave, 1936 (s.m. Mogens Lorentzen, tegn. N.C.F.); Boccaccio: Dekameron, 1939, 1944; Lykken i Sommerhuset, 1939; Voltaire: Candide, 1940; Baron Münchhausens Eventyr og Rejser, 1941; K.K. Steincke: Svovlstikker, 1941; Kaptajn Marryat: Nybyggerne i Kanada, 1941; Sigfred Pedersen: Digte, 1941; Ovid: Elskovskunsten, 1943; Jacob Paludan: Smaa Apropos'er, 1943; Piet Hein: Man skal gaa paa Jorden, 1944; Da. Ordsprog ved Hans Brix, 1944; Kai Friis Møller: Alverdens fagre Ord, 1945; Soya: Indfald og Udfald, 1945; Andreas Vinding: Rejse i Frankrig, 1948; Jesper Ewald: Poetiske Skrifter, 1948; H.C. Andersen: Hvad man kan hitte paa, 1948 (Nordlundes Kalender). Børnebøger: A.U.: Kasper Knalds Oplevelser, 1925; Hans Kirk: Jørgens hjul, 1932; Sven Clausen: Moralske Børnerim, 1933; A.U.: Mit Skib er ladet med, 1934; Harald H. Lund: Onkel Færdselssignal, 1933, forøget udg., 1939; samme: Toget, 1936; samme: Doktor Rask, 1937; samme: Dyrenes Tivoli, 1939; Jens Sigsgaard: Palle alene i verden, 1942, 1946, 1949; samme: Okker Gokker Gummiklokker, 1943; A.U. og Hans Scherfig: Vores lille Land, 1944; Jens Sigsgaard: Abel Spendabel, 1945; Kaj Rosenberg: Pas dog paa, 1948; Edward Lear (gendigtet af Jørgen Nash): Historien om 4 børn, en missekat og en kvanki-vanki, 1950; A. U.: Efter Øjemål, 1952; Halfdan Rasmussen: Tosserier, 1953; H.C. Andersen: Eventyr, 1954; Mark Twain: Kaptajnen i paradis, 1955; J.H. Campe: Robinson Kruso, 1958; Alverdens Aforismer, 1961; Tom Kristensen: Mord i Pantomimeteatret eller Harlekins skelet, 1962; Sten Hegeler: Peter og Marianne leger doktor, 1963; Gustav Wied: Livsens Ondskab, 1968; A.U.: Efter hukommelsen, 1972; Tove Ditlevsen: Paranteser, 1973; A.U.: Man må se det for sig, 1977. Bogomslag: John Dos Passos: Den 42. Breddegrad, 1931; Francois Mauriac: Therese Desgueyroux, 1933; Louis Golding: Mr. Peveril og hans Venner, 1935; Ernest Hemingway: Farvel til Vaabnene, 1936; Tegneserier, 1941; Arturo Barea: Den blodige Vej, 1946; Roden, 1950; Ove Brønnum: Den lille by, 1952. Dekorationer: Forhallen i Danm. Hus på verdensudst. i Paris 1937 (guldmed.); vægdekoration i Børnegaarden i Utterslev Børnehave (1944). Plakater: Dampbadet (for Fr.berg Svømmehal) (1936); Brug Øjnene og Fodgængerovergangen (1941); Børnehjælpsdagens Plakat (1941); Spil selv (Propagandaugen for levende Musik) (1943); Luftværnsdagen (1943); Frihedsfonden (1945); Frihedsmuseet (1946); Reklamekunst (1946); En farlig Cocktail (Større Færdselssikkerhed) (1947); Da. Tegnere i Oslo (1948); Seance, Materialisation for Den ny Salmonsen og Djævlen i Kroppen (filmplakat)(1950); Automobiludst. (1950); Hovedvejen (1951); Pol. nye tillæg (1952): Hanne Hansen (1951-52); litografier samt 2 plakatudk. i oliekridt (Kobberstiksaml.); plakater (Kunstindustrimus. Kbh.).

Literature

Egon Mathiesen i: Nyt Tidsskr. for Kunstind., 1933, 41f; Merete Bodelsen i: Bogvennen, 1934, 13-15; K. Pontoppidan i: Samme, 1940, 271-77; Svend Rindholt i: Samleren, 1940, 174-76; Laur. Nielsen: Den Da. Bog, 1941; Merete Bodelsen i: Nyt Tidsskr. for Kunstind., 1941, 28; Jens Kruuse: Humorister, 1944; Saadan tegner vi, 1945; Satire og Humor, 1946; W. Schwartz: Da. Ill.kunst, 1949; Stedsegrønne Streger, Da. Bladtegnere gennem 25 år, 1959; Da. Illustratorer 1910-1960, 1960; P.G. Thye: A.U., Odense Bymus., 1977: Bogen i trediverne, 1980; Bo Bramsen: Politiken, 1984.

Author: forfatternavn ukendt (H.E.N.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.