Andreas Juuel

Weilbach information

Genealogy

Juuel, Andreas Thomas, 1816-1868, maler. *17.10.1816 i Kbh., ?21.8.1868 på Fr.berg, begr. smst. (Solbjerg). Døbt Juul. Forældre: Skomagerm. Johannes J. og Ane Marie Berg. ~28.8.1843 på Fr.berg med Else Alette Møller, *2.8.1817 i Kbh., ?25.4.1899 smst., datter af drejer Frederik M. og Marie Wilstrup.

Biography

Andreas Juuel var en ivrig topografisk maler, der især hentede sine motiver fra København og dens nordlige omegn. Han malede meget sirligt og til tider stemningsfuldt. J. havde svært ved at blive anerkendt i de toneangivende kredse, idet han tilhørte en gruppe kunstnere, "de brune", der gik imod Høyens ensidige indflydelse på dansk malerkunst. Hans nøjagtighed kom ham til gode i den række af farvelagte interiørtegninger, som han leverede på bestilling, hvoraf mange stadig findes i privateje. Det samme gælder hans topografiske billeder. J. overførte med stort held sit prospektmaleri til porcelænet, både på service og de store bestillingsvaser, tidens yndede gaveobjekter. Som leder af maleratelieret hos Bing & Grøndahl tegnede han desuden nye former til kander, skåle og kopper. En særlig genre er hans efterligning af afskårne kaméer med Thorvaldsenske motiver, der påmaledes forskellige genstande, som især var eftertragtede i England. J. besad store administrative evner, der kom ham til gode ved ledelsen af fabrikken.

Education

Udlært som porcelænsmaler på Den kgl. Porcelainsfabrik under G.F. Hetschs vejledn.; samtidig på Kunstakad. Kbh. fra 1832, gipssk. 1836.

Travels

Paris 1867.

Occupations

Brogetmaler på Den kgl. Porcelainsfabrik 1833-53; tegnelærer bl.a. for landgrev Wilhelm af Hessens døtre Louise (Chr. IXs senere dronn.) og Augusta; leder af Bing & Grøndahls maleratelier 1853; adm. af fabrikken 1856.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1839 (s.m. C.L. Klein), 1843, 1845, 1847; Reiersens Fond 1853; fortjenstmed. i guld 1862.

Exhibitions

Charl. Forår 1836-39, 1842-55; Charl.borg 1839; Neuhausenske Concurs 1851; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982; Nat.mus. 1984.

Artworks

Parti fra Nicolaj Tårn (udst. 1837, Kbh. Bymus.); Udsigt med træer ved sø (1840, Vestsjæll. Kunstmus.); Kronprins Frederiks ankomst til Slotsholmen (1841, Øregaard Mus.); Parti ved Skanderborg med udsigt mod slotsbanken med Fr. VIs mindestøtte (udst. 1846, Stat. Mus. for Kunst); Efterårslandskab (udst. 1847, Neuhausens Pr.); Parkanlæg (1847, Gisselfeld); Bondegård i nærheden af Engestofte på Lolland (udst. 1849, smst.); Fra Dyrehaven (1857, tidl. Joh. Hansens Saml.). Gouacher, akvareller, tegninger og grafik: Udsigt fra Dronninggaard mod Luknam (1840, Søllerød Komm. Byhist. Arkiv); Fiskerkonen ved landstedet (radering, 1850, Kobberstiksaml.); Æresport på Gl. Torv (1851, Øregaard Mus.); Skovparti fra Dronninggaard (1853, tidl. Kunstforen., Kbh.); 2 interiørtegn., muligvis af C. Schjeltveds stuer (Nat.mus., Brede); Interiørtegn. af dagligstue (smst.); Mimi Zahrtmanns ungpigeværelse, Bredgade 175 (slutn. 1840rne, Holsteinborg); Arveprinsesse Carolines arbejdsgemak i Bernstorffs Palæ (1850erne, Rosenborgsaml.); adsk. prospekter fra Kbh. (Kbh. Bymus.); desuden repr. på: Kobberstiksaml.; Fr.borgmus.; Øregaard Mus.; Koldinghus; Gisselfeld; Thorvaldsens Mus. Dekoreret porcelæn: Bordstel i "Rococo Maner" (1841, Royal Copenhagen Mus.); 3 delfinvaser med prospekter af henholdsvis Fredensborg, Sorgenfri og Fr.borg i rundmaleri (1841, Chr.borg); Pastor J. Hornsyld, efter W. Bendz (Neuhausens Pr. 1842, udst. 1843); Parti ved Silkeborg, efter L. Gurlitt (Neuhausens Pr. 1845, udst. 1845); vase med metalhanke og rundmaleri (1854, smst.); vase med prospekt af Kronborg (1855, smst.); Kongevase med Fr. VIIs portræt (1860, Kongehuset); Frederiksborgvasen med Fr. VIIs portræt (1864, smst.); frokostservice (1861, Bergens Mus.); Landgrev Vilhelm af Hessen (portrætmedaljon, 1862, Det engelske kongehus); Landgrevinde Charlotte af Hessen (som forannævnte); smykkeskrin (1863, smst.).

Literature

Harald Bing: Porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl 1853-1903, 1903; Chr. Elling: Det klassiske Kbh., 1944; Otto Norn: Nicolai Taarn, 1945, 67; Bredo L. Grandjean: Kgl. da. porcelain 1775-1884, 1962; Erik Lassen: En københavnsk porcelænsfabriks hist., 1978; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Tove Clemmensen: Skæbner og interiører, 1984; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989.

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.