T. Kloss

Weilbach information

Genealogy

Kloss, Frederik Theodor, 1802-1876, maler. *19.9.1802 i Braunschweig, ?9.6.1876 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Maleren Friedrich Moritz Theodor K. (navneskift fra Klooss 20.10.1840) og Johanne Catharine Friederike Klaproth. ~11.4.1851 i Kbh. med Sophie Caroline von Bauditz, *5.8.1813 i Hørsholm, ?29.1.1872 i Kbh., datter af kaptajn, senere generalmajor Carl Gustav Heinrich von B. og Sophie Dorothea Frederikke Jahn.

Biography

T. Kloss interesserede sig tidligt for marinemaleri og opsøgte bl.a. i den anledning J.C. Dahl i Dresden. Her så han et marinebillede af Eckersberg og valgte på opfordring fra Dahl at opsøge Eckersberg i København. Som elev og senere nær ven af denne fik K. rig lejlighed til at studere Eckersbergs kunstneriske praksis og udviklede efterhånden en billedtype, der med forskellig vægtning kombinerede en tyskorienteret, dramatisk iscenesættelse med Eckersberg-skolens detaljerede naturstudie og perspektiviske nøjagtighed. I en række gejser-motiver, baseret på studier og indtryk under K.s deltagelse i kronprins Frederiks (Frederik VII) Islandsrejse 1834 samt i flere stormtruede skibsskildringer, betonede K. primært det romantisk-heroiske og den stemningsbeskrivende anekdote. Påvirkningen fra Eckersberg var derimod udtalt i den mere nøgterne detaljeophobning og -registrering samt kompositionelle stramhed, som prægede motiverne fra de danske havne og fredeligere farvande.

Education

Påbeg. udd. som ark. ved akad. i Berlin 1819; skiftede til malersk., elev af Carl Schumann; privatelev af C.W. Eckersberg 26.1.-18.3.1830 og 23.6.1830-4.12.1831.

Travels

Prag, Dresden og Breslau 1825-27; til Kbh. 21.8.1828; Nordsøen 1832; Island 1834; Rom 1841; Middelhavet 1843; Færøerne 1844.

Occupations

Kasserer ved Akad. 1867-76.

Scholarships

Medl. af Kunstakad. Kbh. 1840; titulær prof. 1853; bolig på Charl.borg fra 1855.

Exhibitions

Charl. Forår 1829-44, 1846-49, 1851-52, 1854, 1856-64, 1866, 1868-69, 1871, 1875; Da. Malere fra Abildgaard til nu, Kbh. Univ. 1843; Udst. til fordel for genopf. af Fr.borg Slot, Charl.borg 1860; Konstakad. Sth. 1866; Foren. Fremtiden, Charl.borg 1871; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen. Kbh. 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983.

Artworks

Fregatten "Havfruen"s ankomst uden for Århus (1833, Stat. Mus. for Kunst); Store Geysir på Island under eruptionen i året 1834 (1835, smst.); Den danske eskadre under sejl på Københavns Rhed (1837, smst.); Indsejlingen til København (1838, Thorvaldsens Mus.); Et orlogsskib i færd med at kappe master efter en storm (1839, Stat. Mus. for Kunst og dep. Fredensborg); Havnen ved Nyborg (1840, smst.); Det åbne hav med skibe i trerebet mersejlskuling (1840, Kunstakad. Kbh.); Den danske eskadre til ankers på Warnemünde Rhed (1842, Stat. Mus. for Kunst); repr. i Kbh. Bymus.; Øregaards Mus.; Kobberstiksaml.; Listasafn Islands, Reykjavík.

Literature

K.F. Wiborg: Kritik over de offentlig udst. Malerier, 1838, 68; N.L. Høyen i: Skrifter, I, 1871, 119; Berl. 12.6.1876 (nekr.); H. Bramsen: Landskabsmal. i Danm., 1935; samme: Da. Marinemalere, 1962, 35, 113; H. Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus for Kunst 1983; F. Ponzi i: Nineteenth- Century Iceland, Island 1986; K. Monrad: Hverdagsbilleder, 1989. Auktionskataloger: 11.10.1876 (dødsbo). C.W. Eckersbergs dagbøger (indeks på Stat. Mus. for Kunst).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.