Hans Knudsen

Weilbach information

Genealogy

Knudsen, Hans Christian Martinus, 1865-1947, maler. *16.8.1865 i Roskilde, ?6.1.1947 i Slagslunde, Fr.borg Amt, urne på Lundø Kgrd., Viborg Amt. Forældre: Trikotagehdl. Martinus K. og Johanne Cathrine Jensine Crone. ~9.5.1909 i Ganløse med Sørine Kristine Thomsen, *27.5.1880 i Lundø Sogn, ?5.1.1964 i Fr.sund, datter af fisker Søren T. og Ane Dorthea Rasmussen.

Biography

Hans Knudsens tidlige gråtonede landskabsbilleder viser en vis påvirkning fra hans jævnaldrende L.A. Rings kunst, hvad angår motiv såvel som den realistiske fortolkning. Også maleren Albert Gottschalck, der var den eneste kunstner, han reelt følte sig knyttet til, har haft betydning for hans landskabsopfattelse. K. rejste aldrig udenlands. Bortset fra enkelte ophold i Jylland var det fortrinsvis det nordsjællandske landskab og især egnen omkring Ganløse og Værløse, der udgjorde hans motivverden. Det var de nære omgivelser, landskabet, skoven eller nærbilleder af naturen, han malede under indtryk af årstidernes skiften. Hertil kommer interiører med figurer og selvportrætter, der dog udgør en mindre fremtrædende del af hans værk. K.s tidlige billeder er præget af en brunlig kolorit. Med tiden arbejdede han sig frem til en mere lysblandet farve, og billederne fra hans sidste år har af og til en impressionistisk lethed i farve og lys.

Education

I malerlære (dek.maler Aagaard), Odense fra ca. 1881; Zahrtmanns Sk. 1888-96.

Travels

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1894; Bielke 1895-96; Akad. 1897, 1907-08; Raben-Levetzau 1898, 1901; Årsmed. 1 1916, 2 1917 (Eckersberg Med.); Serdin Hansens Pr. 1919; Alfred Benzons Pr. 1933, 1942; N.P. Mols 1935; P.A. Schou 1937; Benny Claudi-Pedersen 1941; Bindesbøll 1943; Thorvaldsens Med. 1944.

Exhibitions

Dec.udst. 1890; Charl. Forår 1893-1900, 1906-09, 1911-12, 1914-46; Kunstnernes. Studiesk. Udst. 1896; Den frie Udst. 1901-05; Kr. Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Charl. Eft. 1932, 1942, 1947 (mindeophængn.); Kunstnerforen. af 18. Nov., 1938-39 (retrosp.); Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Nord. Konst, Göteborg 1943; Da. kunstnerslægter, Charl.-borg 1952; Charl.borg. gennem 100 år, smst. 1957. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1909, 1937; Bergenholz' Kunsthdl., Kbh. 1922 (s.m. Ingeborg Knudsen); Bachs Kunsthdl., Kbh. 1923.

Artworks

Gråvejrsdag (1894); Sommerdag, motiv fra Tange (1898, Stat. Mus. for Kunst); Solskinsdag først i september (1900, Hirschsprung); Sommerdag sidst i august, Ellemose ved Brønshøj (1901, smst.); Gråvejrsbillede, November (1914); Afteninteriør (1917, Eckersberg Med., Storstrøms Kunstmus.); Værløse (1917, Randers Kunstmus.); Vinterlandskab (1927, Skive Kunstmus.); Selvportræt (1928, smst.); Slagslunde, klar eftermiddag (1941, smst.); Forsamlingshuset i Slagslunde (Thorvaldsens Med. 1944, Stat. Mus. for Kunst); Mose, Værløse; Ganløse henimod aften; Forårsbillede, Kirkeværløse.

Literature

Berl. Tid. 29.11.1935 (interv.); H. Rostrup i: Tilskueren, 1936, I, 285; Ekstrabl. 9.2.1937 (interv.); Nat.tid. 20.2.1937; Berl. Aften. 24.2.1937; 7.1.1947 (K. Flor); Soc.dem. 12.4.1942 (interv.); Da. Kunst i Privateje, 1945, II, 192; Pol. 7.1.1947 (W. Schwartz); H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns skole, 1979; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Breve til Viggo Johansen (Det kgl. Bibl.).

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.